Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Senatul UAB
 
REGULAMENTE / METODOLOGII / PROCEDURI APROBATE DE SENAT

 

 

Hotărâre Senat  Cod   Regulament / Metodologie   Procedură operaţională   Ediţia   Revizia   Data aprobării 

 

I. MANAGEMENTUL CALITĂŢII ŞI STRATEGIE INSTITUŢIONALĂ


21 / 21570 / 23.11.2016  R-MCSI-1  Carta Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia    1 2 23.11.2016 
10 / 7216 / 28.04.2016   DECLARAŢIA PENTRU CALITATE a Rectorului şi a Senatului Universităţii "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia       27.04.2016
25 / 7756 / 30.05.2012   Codul de asigurare a calităţii în Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia    1 1 30.05.2012 
6.1 / 28.06.2018   Politica şi strategiile de asigurare a calităţii în Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia
      28.06.2018
 11 / 8763 / 25.05.2016    Plan strategic al Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia pentru perioada 2016 - 2020   1 0  25.05.2016 
1.3 / 31.01.2018   Plan operaţional al Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia pentru anul 2018 
  1
0
31.01.2018
1.2 / 31.01.2018 
  Raport asupra Planului operaţional al Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia pentru anul 2017    1
0
31.01.2018 
 1.2 / 25.01.2017    Plan operaţional al Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia pentru anul 2017   1 0  25.01.2017 
1.1 / 25.01.2017   Raport Plan operaţional al Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia pentru anul 2016   1 0 25.01.2017
1 / 1516 / 27.01.2016   Plan operaţional al Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia pentru anul 2016   1 0 27.01.2016
 7 / 4509 / 11.03.2016  R-MCSI-2 
Regulament intern al Universităţii „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia 
  1
4
11.03.2016
6.18 / 08.06.2017 
R-MCSI-3 Regulament de organizare şi funcţionare a Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia   2 1 08.06.2017
 10 / 7216 / 27.04.2016  R-MCSI-4 
Regulament de organizare şi funcţionare a Comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii din Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia   1
1 27.04.2016 
6.6 / 28.06.2018
R-MCSI-5
Sistemul Instituţional de Management al Calităţii   2 0
28.06.2018
21 / 21570 / 23.11.2016 
R-MCSI-6
Regulament de organizare şi funcţionare al Centrului pentru managementul calităţii şi strategie instituţională (CMCSI)   1
1
23.11.2016 
12.6 / 14.12.2017  
R-MCSI-7 
Regulament privind iniţierea, aprobarea şi monitorizarea periodică a programelor de studii în cadrul  Universităţii„1 Decembrie 1918" din Alba Iulia   1 3 14.12.2017 
15 / 18687 / 01.10.2015 
R-MCSI-8 
Regulament privind întocmirea statelor de funcţii ale personalului didactic   1
2
30.09.2015 
 21 / 21570 / 23.11.2016  R-MCSI-9
Strategia privind echitatea socială în Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, pentru perioada 2017-2020   1 0
 23.11.2016 
 21 / 21570 / 23.11.2016
R-MCSI-10 Plan de măsuri în domeniul echităţii sociale pentru anul 2017   1 0   23.11.2016
12.4 / 14.12.2017 R-MCSI-9 Strategia privind echitatea socială în Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, pentru perioada 2018-2020 
  1
0
14.12.2017
12.4 / 14.12.2017 R-MCSI-10 Plan de măsuri în domeniul echităţii sociale pentru anul 2018
  1
0
14.12.2017
 31 / 8753 / 18.06.2014    Strategia cercetării ştiinţifice 2014-2020   1 0 18.06.2014 
3.4 / 29.03.2017 R-MCSI-11 
Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului de Administraţie al Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia 
  1
0
29.03.2017 
12.5 / 14.12.2017

SEAQ_PO_CMCSI_01

  PS-01 Procedură de sistem privind elaborarea, aprobarea, modificarea şi retragerea regulamentelor / metodologiilor / procedurilor de sistem sau operaţionale / altor reglementări interne în cadrul Universităţii "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia
1
0
14.12.2017
     

Anexa 1 - Format Regulament

Anexa 1 - Format Regulament (format editabil)

Anexa 2 - Macheta procedură operaţională

Anexa 2 - Macheta procedură operaţională (format editabil)

Anexa 3 - Precizări privind elaborarea unei proceduri operaţionale

     
12.5 / 14.12.2017

SEAQ_PO_CMCSI_02

  PS-02 Procedură de sistem privind identificarea obiectivelor Universităţii "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia
1
0
14.12.2017
12.5 / 14.12.2017

SEAQ_PO_CMCSI_03

  PS-03 Procedură de sistem privind coordonarea activităţilor şi planificarea resurselor în vederea îndeplinirii obiectivelor Universităţii "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia
1
0
14.12.2017
12.5 / 14.12.2017

SEAQ_PO_CMCSI_04

  PS-04 Procedură de sistem privind managementul performanţei şi managementul riscurilor la nivelul structurilor academice şi operaţionale ale Universităţii "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia
1
0
14.12.2017
13 / 10827 / 01.07.2016 PO 13.008 
  Procedură operaţională privind întocmirea statelor de funcţii ale personal didactic al departamentului  3 0 01.07.2016 
6.3 / 08.06.2017 
 PO 14. 001    Procedura operaţională privind iniţierea şi aprobarea unor noi programe de studii 3
1 08.06.2017
 6.4 / 08.06.2017 PO 14. 002 
  Procedura operaţională privind monitorizarea şi evaluarea periodică a programelor de studii 
3 1 08.06.2017 
15 / 12603 / 27.07.2016  PO 14.004    Procedură operaţională privind realizarea activităţilor de benchmarking 
3 0
27.07.2016 
 19 / 17035 / 28.09.2016  PO 14.009 
  Procedură operaţională privind organizarea şi desfăşurarea procesului de evaluare periodică a calităţii corpului profesoral din cadrul Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, prin intermediul platformei INTRANET 1 0 28.09.2016 
 20 / 19809 / 26.10.2016   PO 14. 010    Procedură operaţională privind organizarea şi desfăşurarea procesului de evaluare a nivelului de satisfacţie al studenţilor în raport cu dezvoltarea profesională şi personală asigurată de Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia 1 0 26.10.2016 
  20 / 19809 / 26.10.2016  PO 14. 011   Procedură operaţională privind verificarea anti-plagiat - pentru lucrări de licenţă/proiecte de diplomă şi lucrări de disertaţie 
1
0  26.10.2016
 
Hotărâre Senat  Cod
 Regulament / Metodologie
 Procedură operaţională  Ediţia
Revizia
Data aprobării

 

II. STUDENŢI ŞI ABSOLVENŢI


6.4 / 28.06.2018 R-SA-1 Regulamentului activităţii profesionale a studenţilor pentru Ciclul I - studii universitare de licenţă şi Ciclul II - studii universitare de master, valabil pentru anul universitar 2018/2019

1
1
28.06.2018 
6.1 / 30.06.2017 R-SA-1 Regulamentul activităţii profesionale a studenţilor pentru Ciclul I - studii universitare de licenţă şi Ciclul II - studii universitare de masterat - valabil pentru anul universitar 2017/2018   1 1 30.06.2017
15 / 12603 / 27.07.2016 R-SA-2  Regulament de organizare şi funcţionare pentru Ciclul I -  studii universitare de licenţă   1 1 27.07.2016
15 / 12603 / 27.07.2016 R-SA-3 Regulament de organizare şi funcţionare pentru Ciclul II -  studii universitare de master   1 1  27.07.2016 
19 / 17035 / 28.09.2016 R-SA-4 
Regulament privind examinarea şi notarea studenţilor
 
1 1 28.09.2016 
12.3 / 14.12.2017 R-SA-5 
Regulament de organizare şi desfăşurare a examenelor de finalizare a studiilor de licenţă şi masterat - 2018 
  1
1
 14.12.2017
    Anexa 1 - REFERAT (FIŞA DE APRECIERE) DE EVALUARE SINTETICĂ A CALITĂŢII LUCRĂRII DE LICENŢĂ / DIPLOMĂ / DISERTAŢIE
       
    Anexa 2 -  CERERE DE ÎNSCRIERE LA EXAMENUL DE LICENŢĂ / DIPLOMĂ / DISERTAŢIE
       
43 / 14568 / 16.09.2014  M-SA-1  Metodologie privind alegerea, frecventarea şi examinarea cursurilor facultative în UAB 
1 1  16.09.2014 
7.2 / 21.07.2017 R-SA-6 
Regulament privind acordarea burselor pentru studenţi - Ciclurile de studii licenţă şi master, forma de învăţământ cu frecvenţă

 

1
4
21.07.2017
20 / 19809 / 26.10.2016 PO 13. 020
  Procedură operaţională privind acordarea burselor de merit 
3
0
26.10.2016 
 20 / 19809 / 26.10.2016 PO 13. 021   Procedură operaţională privind acordarea burselor de studii 
3
0 26.10.2016
6.14 / 28.06.2018

SEAQ_PO_

SERVICIUL_SOCIAL_01

  Procedura operaţională privind întocmirea, depunerea şi verificarea dosarelor de bursă de ajutor social din cadrul Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia 5
0
 28.06.2018
6.6 / 30.06.2017
R-SA-7 
Regulament privind acordarea burselor de performanţă ştiinţifică 
  1
3 30.06.2017
25 / 7756 / 30.05.2012  
Codul universitar al drepturilor şi obligaţiilor studentului 
  1
1  30.05.2012 
3.8 / 29.03.2017 R-SA-8
Regulament privind sistemul de tutorat la învăţământul cu frecvenţă în Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia   2 0 29.03.2017
6.5 / 28.06.2018 R-SA-9
Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea practicii de specialitate a studenţilor în cadrul programelor de studii universitare de licenţă şi master, valabil începând cu anul universitar 2018-2019 
   2 0
28.06.2018
10558 / 14.07.2011 R-SA-9 Regulament privind practica studenţilor pentru ciclul de licenţă - Anexe
   1 1
13.07.2011
1 / 1002 / 21.01.2015  M-SA-2  Metodologie privind regimul actelor de studii în Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia 
   1 1  21.01.2015 
6.15 / 28.06.2018 SEAQ_PO_SG_02
  Procedura operaţională privind gestionarea, completarea şi eliberarea actelor de studii în cadrul Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia
1
1
28.06.2018
10.7 / 26.10.2017
 M-SA-3  Metodologia organizării şi desfăşurării probelor pentru obţinerea certificatului de competenţă lingvistică
  1
2 26.10.2017 
4.2 / 25.04.2018
R-SA-10 Regulament de organizare şi desfăşurare a admiterii în ciclul de studii universitare de licenţă pentru anul universitar 2018 - 2019   1 2 25.04.2018
4.2 / 25.04.2018 R-SA-11 Regulament privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere la studii universitare de masterat pentru anul universitar 2018 - 2019 
  1 2 25.04.2018
12.8 / 14.12.2017  R-SA-12 
Regulamentul Centrului de Informare, Consiliere şi Orientare în Carieră 
  1 2 14.12.2017
6.9 / 28.06.2018  R-SA-13
Regulament de organizare şi funcţionare a Departamentului de analiză şi gestiune previzională a solicitărilor pieţei muncii - DAGPSPM    1
2
28.06.2018
9 / 9718 / 27.05.2015  M-SA-4  Metodologie privind organizarea şi funcţionarea Centrului de Informare, Consiliere şi Orientare în Carieră CICOC-UAB, ca urmare a implementării OMEN 650/2014 
   1 1 27.05.2015 
12.9 / 14.12.2017   R-SA-14
Regulament de organizare şi funcţionare al Biroului pentru relaţia cu mediul economic şi analiza pieţei muncii BRME 
  1 2  14.12.2017
6.12 / 28.06.2018 SEAQ_PO_CICOC_01
  Procedura operaţională privind consilierea şi orientarea în carieră a studenţilor/ absolvenţilor  1 1
28.06.2018
 6.12 / 28.06.2018  SEAQ_PO_CICOC_02   Procedura operaţională privind consilierea psihologică a studenţilor/ absolvenţilor 1
1
28.06.2018 
 6.12 / 28.06.2018  SEAQ_PO_CICOC_03   Procedura operaţională privind monitorizarea inserţiei pe piaţa muncii a absolvenţilor Universităţii "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia cu Anexele 1 şi 2  1 1
28.06.2018 
11 / 8763 / 25.05.2016  M-SA-5  Metodologia privind desfăşurarea activităţilor de voluntariat în cadrul Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia 
  1
1  25.05.2016 
6.10 / 30.06.2017
R-SA-15 

Regulament privind organizarea şi desfăşurarea programelor de pregătire psihopedagogică pentru profesia didactică şi a programelor de formare continuă şi  perfecţionare a personalului didactic, în cadrul Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic din Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia

  2
0
30.06.2017
 10 / 12322 / 01.07.2015 R-SA-16 Regulament de organizare şi desfăşurare a programelor de formare psihopedagogică nivel I şi nivel II în regim postuniversitar 
  1 1
01.07.2015
6.8 / 28.06.2018 R-SA-17
Regulamentul Centrului de Analiză şi Dezvoltare Pedagogică 
  1 1  28.06.2018
23 / 23044 / 14.12.2016 R-SA-18 
Regulament de selecţie a studenţilor care vor participa la programe de Internship 
  1 1
 14.12.2016 
10558 / 14.07.2011 R-SA-19
Regulament de organizare şi funcţionare a asociaţiei ALUMNI a absolvenţilor 
  1
1 13.07.2011 
6.10 / 28.06.2018
R-SA-20 Regulament privind organizarea şi funcţionarea Cantinei studenţeşti   2
0 28.06.2018
5.8 / 24.05.2018 R-SA-21 
Regulament privind cazarea, organizarea şi funcţionarea căminelor studenţeşti 
  2 1 24.05.2018
6.14 / 28.06.2018

SEAQ_PO_

SERVICIUL_SOCIAL_02

  Procedura operaţională privind încasarea taxei de cămin pentru studenţii cazaţi în căminele  Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia
3
0
28.06.2018
6.14 / 28.06.2018

SEAQ_PO_

SERVICIUL_SOCIAL_03

  Procedura operaţională privind cazarea în căminul-Casa de oaspeţi din cadrul Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia 3
0
28.06.2018 
5.3 / 24.05.2018 R-SA-22
Regulamentul de admitere şi şcolarizare a românilor de pretutindeni în cadrul Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, în anul universitar 2018-2019 
  1
0
24.05.2018
6.10 / 08.06.2017 M-SA-7 
Metodologie de organizare şi desfăşurare a examenului de finalizare a anului pregătitor de limba română pentru cetăţenii străini 
  1
0
08.06.2017
7.3 / 21.07.2017 R-SA-23 
Regulamentul de organizare şi funcţionare a Societăţii Antreprenoriale Studenţeşti SAS-UAB 
  1
0
21.07.2017
9.1.1 / 22.09.2017 R-SA-24 Regulament privind organizarea şi desfăşurarea Anului pregătitor de învăţare a limbii române pentru cetăţenii străini   1 0 22.09.2017
12.14 / 14.12.2017   Raportul independent al studenţilor cu privire la respectarea Codului universitar al drepturilor şi obligaţiilor studentului şi asigurarea calităţii în Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia 
      14.12.2017
2.3 / 21.02.2018 R-SA-25 
Regulament privind organizarea activităţii didactice pentru studenţii sportivi de performanţă din cadrul Facultăţii de Drept şi Ştiinţe Sociale 
  1
0
21.02.2018
6.2 / 28.06.2018 M-SA-8
Metodologia Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia de recunoaştere academică a perioadelor de studii efectuate în cadrul unor mobilităţi nereglementate
   1 0
28.06.2018
 
Hotărâre Senat Cod Regulament / Metodologie  Procedură operaţională Ediţia Revizia Data aprobării

 

III. CADRE DIDACTICE


55 / 20491 / 19.11.2014 R-CD-1 
Regulamentul activităţii profesionale a personalului didactic 
   1 2
19.11.2014 
52 / 18983 / 30.10.2014 R-CD-2 
Regulament privind prelungirea activităţii cadrelor didactice şi de cercetare după împlinirea vârstei de 65 de ani 
  1
1
29.10.2014 
15 / 18687 / 01.10.2015  R-CD-3  Regulament privind acordarea gradaţiilor de merit pentru personalul didactic şi de cercetare 
  1
2
 30.09.2015 
4.3 / 27.04.2017  M-CD-1 

Metodologia de organizare şi desfăşurare a concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante în cadrul Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia

- Anexe (valabile începând cu anul universitar 2017/2018)

  1
 7 27.04.2017 
6.15 / 28.06.2018
SEAQ_PO_SG_03
  Procedură operaţională privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante în cadrul Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia
6
0
28.06.2018
20 / 19809 / 26.10.2016 R-CD-4 Regulament pentru acordarea titlului de DOCTOR HONORIS CAUSA al Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia 
  1
 1 26.10.2016
20 / 19809 / 26.10.2016  R-CD-5 Regulament pentru acordarea titlului de PROFESOR EMERIT 
  1
 1 26.10.2016
20 / 19809 / 26.10.2016  R-CD-6 Regulament pentru acordarea distincţiei UNIVERSITATIS GRATIAE 
   1 1
26.10.2016
12.11 / 14.12.2017 M-CD-2 Metodologie de evaluare periodică a calităţii personalului didactic şi de cercetare - valabil pentru anul 2018 
  1 1 14.12.2017
 24.05.2017   Metodologia de selecţie a îndrumătorilor de practică pedagogică   1
0
24.05.2017
 
Hotărâre Senat Cod Regulament / Metodologie Procedură operaţională Ediţia Revizia Data aprobării

 

IV. ETICĂ


4 /1395 / 30.01.2013  R-E-1  Regulamentul Comisiei de etică şi deontologie profesională universitară 
   1 1
29.01.2013 
21 / 21570 / 24.11.2016 
  Codul de etică şi deontologie profesională al Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia 
   1  1 23.11.2016 
 
Hotărâre Senat Cod Regulament / Metodologie Procedură operaţională Ediţia Revizia Data aprobării

 

V. STRUCTURI FUNCŢIONALE DIDACTICE ŞI ADMINISTRATIVE


10 / 7216 / 27.04.2016 R-SFDA-1  Regulament de organizare şi funcţionare al Facultăţii de Drept şi Ştiinţe Sociale 
  1
 1  27.04.2016 
3.16 / 29.03.2018
 R-SFDA-2  Regulamentul de organizare şi funcţionare al Facultăţii de Istorie şi Filologie 
  1
2 29.03.2018
12.10 / 14.12.2017 R-SFDA-3 
Regulamentul de organizare şi funcţionare al Facultăţii de Teologie Ortodoxă 
   1 3 14.12.2017
18 / 21846 / 28.10.2015
R-SFDA-4 
Regulamentul de organizare şi funcţionare al de Facultăţii de Ştiinţe Economice 
   1  1 28.10.2015
10 / 7216 / 27.04.2016  R-SFDA-5  Regulamentul de organizare şi funcţionare al Facultăţii de Ştiinţe Exacte şi Inginereşti 
   1 1
 27.04.2016 
9 / 9718 / 27.05.2015 M-SFDA-1 
Metodologia de organizare a Referendumului la nivelul Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia pentru alegerea modalităţii de desemnare a Rectorului 
   1 1
 27.05.2015 
11 / 8763 / 25.05.2016 M-SFDA-2 
Metodologia de organizare şi desfăşurare a alegerilor academice pentru mandatul 2016 - 2020 
  1
 2 25.05.2016 
61 /22297 / 18.12.2014  R-SFDA-6  Regulament de organizare şi funcţionare a Compartimentului de Audit Public Intern 
   1 1
18.12.2014 
3. 14 / 29.03.2018 SEAQ_PO_CAPI_01 
  Procedură operaţională privind desfăşurarea misiunilor de asigurare 
2
0
 29.03.2018
10 / 7216 / 27.04.2016 R-SFDA-7 Regulament de organizare şi funcţionare a Comisiei de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a dezvoltării Sistemului de control intern/managerial al Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia 
   1 1 27.04.2016 
11 / 8763 / 25.05.2016 R-SFDA-8 
Regulamentul de organizare şi funcţionare a echipei de gestionare a riscurilor din cadrul Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia 
  1
1
 25.05.2016 
 11 / 8763 / 25.05.2016 R-SFDA-9 Regulamentul de organizare şi funcţionare a Centrului Imagine şi Marketing (CIM) 
  1
1 25.05.2016 
14 / 17300 / 16.09.2015  R-SFDA-10  Regulament de organizare şi funcţionare a Bibliotecii 
  1
1 16.09.2015 
4.4 / 25.04.2018 R-SFDA-11 

Regulamentul Editurii Aeternitas 

Organigrama Editurii Aeternitas

  1
1
25.04.2018 
4.5 / 25.04.2018

SEAQ_PO_

AETERNITAS_01

  Procedura operaţională privind editarea şi publicarea de cărţi şi materiale didactice 
1
0
 25.04.2018
6.8 /30.06.2017
R-SFDA-12 Regulamentul Seriei Didactica    2
0
 30.06.2017
23 / 23044 / 14.12.2016  R-SFDA-13  Regulament de organizare şi funcţionare al Serviciului Administraţie, Patrimoniu şi Aprovizionare 
   1 1
 14.12.2016 
23 / 23044 / 14.12.2016 PO 24. 001   Procedură operaţională privind gestionarea activităţii Serviciului Administraţie, Patrimoniu şi Aprovizionare 
1
 0  14.12.2016 
61 /22297 / 18.12.2014 R-SFDA-14 
Regulament de organizare şi funcţionare al Oficiului Juridic 
  1
 1 17.12.2014 
4.6 / 25.04.2018  R-SFDA-15 
Regulament de organizare şi funcţionare al Biroului Personal - Salarizare 
  1
2
25.04.2018
13 / 15223 / 17.08.2015 M-SFDA-3 
Metodologia şi criteriile privind acordarea gradaţiei de merit personalului didactic auxiliar 
  1
1
17.08.2015 
20 / 19809 / 26.10.2016 
PO 05. 015 
  Procedură operaţională privind acordarea concediului de odihnă cadrelor didactice 
 1  1 26.10.2016
47 / 16465 / 19.11.2013 R-SFDA-16 Regulament de organizare şi funcţionare Birou Tipografie    1 2 18.11.2013
6.15 / 28.06.2018 SEAQ_PO_SG_01
  Procedura operaţională privind circuitul documentelor la nivelul Secretariatului General din cadrul Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia 1 1
28.06.2018
2.8. / 22.02.2017  R-SFDA-24 Regulament de organizare şi funcţionare a Biroului IT    1 0 22.02.2017
10.5 / 26.10.2017 R-SFDA-17 Regulament intern de funcţionare a Comitetului de Securitate şi Sănătate în Muncă   2 0 26.10.2017
12.12 / 14.12.2017  M-SFDA-4 Metodologie  de  evaluare  a  performanţelor  profesionale  individuale  ale  personalului  didactic auxiliar  şi  ale  personalului  nedidactic 
  2 0 14.12.2017
04.02.2009 R-SFDA-18 Regulament de organizare şi funcţionare a Clubului Sportiv Universitatea Alba Iulia   1 1 04.02.2009 
3.5 / 29.03.2018  R-SFDA-19 Regulament de organizare şi funcţionare al Serviciului Financiar - Contabil   2 0  29.03.2018
5.5 / 24.05.2018
R-SFDA-20 Regulament de organizare şi funcţionare al Serviciului Pază   2 0  24.05.2018
5.6 / 24.05.2018
R-SFDA-21 Regulament de organizare şi funcţionare al Serviciului Tehnic şi de Investiţii   2 0 24.05.2018
6.14 / 28.06.2018

SEAQ_PO_

SERVICIUL_SOCIAL_04

  Procedura operaţională privind aprovizionarea şi eliberarea din magazie a alimentelor pentru consum, din cadrul Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia
2
0
 28.06.2018
3.4 / 29.03.2018
 R-SFDA-23 Regulament pentru întocmirea bugetului şi gestionarea fondurilor UAB   2 0 29.03.2018
3.13 / 29.03.2018 R-SFDA-26 
Regulamentul de funcţionare al Centrului de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetica CRISC UAB 
  1
0
29.03.2018
5.19 / 24.05.2018 R-SFDA-27
Regulamentul privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date, aplicabil în cadrul Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia
  1
0
24.05.2018
 
Hotărâre Senat Cod Regulament / Metodologie Procedură operaţională Ediţia Revizia Data aprobării

 

VI. CERCETARE ŞI MANAGEMENTUL PROIECTELOR


11 / 8763 / 25.05.2016 R-CMP-1 
Regulament de organizare şi funcţionare a Centrului pentru Cercetarea Ştiinţifică şi Transfer Tehnologic (CCSTT) 
  1
1
 25.05.2016 
 2.5 / 21.02.2018   SEAQ_PO_CCŞTT_03    Procedură operaţională privind susţinerea financiară a activităţii de publicare a rezultatelor cercetării ştiinţifice 
4
1
21.02.2018 
11 / 8763 / 25.05.2016 R-CMP-2 
Regulament de organizare şi funcţionare a Centrului pentru Managementul Proiectelor (CMP) 
  1
1
25.05.2016 
4.8 / 25.04.2018 SEAQ_PO_CMP_06 
  Procedura operaţională privind recrutarea şi selecţia personalului care va fi angajat în proiecte finanţate din fonduri europene 
1
0
 25.04.2018
20 / 19809 / 26.10.2016 PO 15. 001   Procedură operaţională privind: 1 Informarea şi comunicarea în domeniul proiectelor; 2. Diseminarea bunelor practici din domeniul proiectelor 
4
0
26.10.2016
20 / 19809 / 26.10.2016 PO 15. 002
  Procedură operaţională privind consultanţă şi colaborare în realizarea proiectelor 
4 0
26.10.2016
20 / 19809 / 26.10.2016 PO 15. 003
  Procedură operaţională privind gestionarea depunerii la finanţator a proiectelor de cercetare în UAB 
4
0
26.10.2016
20 / 19809 / 26.10.2016  PO 15. 004   Procedură operaţională privind raportarea activităţii de cercetare derulată prin intermediul contractelor de cercetare 
4
0
26.10.2016
20 / 19809 / 26.10.2016  PO 15. 005   Procedură operaţională privind arhivarea proiectelor aferente proiectelor 
3
0
26.10.2016
24.06.2009 R-CMP-6 Regulamentul sistemului de premiere a excelenţei în cercetare şi creaţie în UAB    1 2 24.06.2009
24.06.2009   Ghidul de evaluare a unităţilor de cercetare   1 1 24.06.2009 
26.11.2008   Statutul personalului de cercetare-dezvoltare-inovare din UAB    1 1  26.11.2008
3 / 24.06.2009 M-CMP-1 Metodologia de identificare, evaluare şi recunoaştere a unităţilor de cercetare   1 1 24.06.2009
12 / 9459 / 08.06.2016  R-CMP-3  Regulament de organizare şi funcţionare al Centrului de Cercetări în Sisteme Electronice şi Control Inteligent 
   1 1
08.06.2016 
13 / 10827 / 01.07.2016 R-CMP-4 
Regulament de organizare şi funcţionare al Centrului de cercetări matematice şi informatice 
  1
1
 01.07.2016 
27 / 9201 / 21.06.2012  R-CMP-5  Regulament de organizare şi funcţionare al Centrului de cercetare în ştiinţele educaţiei (CCSE) 
  1
1
20.06.2012 
16.04.2008  R-CMP-7  Regulament de organizare şi funcţionare al Centrului de cercetări sociologice 
  1
1
16.04.2008 
23.05.2007  R-CMP-8  Regulament de organizare şi funcţionare al Centrului de cercetare ştiinţifică în domeniul dreptului public şi dreptului privat 
  1
1
23.05.2007 
30.06.2004 R-CMP-9 

Regulament de organizare şi funcţionare al Centrului de cercetări inter-religioase şi de psihopedagogie creştină

  1
1
 30.06.2004 
4554 / 26.10.2005 R-CMP-10 Regulament de organizare şi funcţionare al Centrului de cercetare a imaginarului 
   1 1
26.10.2005
 11 /  20.12.2006  R-CMP-11 Regulament de organizare şi funcţionare al Centrului de cercetări economice 
  1
1
 20.12.2006 
14 / 28.10.2009 
R-CMP-12 Regulament de organizare şi funcţionare al Centrului de studii şi cercetări mesoamericane (CSCM) 
  1
1
28.10.2009
 11 / 16.04.2008  R-CMP-13 Regulament de organizare şi funcţionare al Centrului de cercetări pentru dezvoltare teritorială (CCDT) 
  1
1
16.04.2008
2.9. / 22.02.2017 R-CMP-14 
Regulament de organizare şi funcţionare al Centrului de cercetare „Geomatică" 
  1
0
22.02.2017 
10.4 / 26.10.2017 R-CMP-15 
Regulamentul Centrului de Cercetări în Educaţie Fizică, Sport şi Kinetoterapie (CCEFSK) 
  1
0
26.10.2017
 
 Hotărâre Senat Cod
Regulament / Metodologie
Procedură operaţională
 Ediţia Revizia
Data aprobării

 

VII. RELAŢII INTERNAŢIONALE


11 / 8763 / 25.05.2016  R-RI-1  Regulamentul de organizare şi funcţionare a Centrului de Relaţii Internaţionale (CRI) 
   1 1
25.05.2016 
4.1 / 25.04.2018   Strategia de internaţionalizare a Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, pentru perioada 2018-2020       25.04.2018
6.7 / 28.06.2018
R-RI-2 

Regulament privind mobilitatea studenţilor, a personalului didactic, didactic auxiliar, de cercetare şi a personalului nedidactic care participă la programul ERASMUS +/ KA 1 şi mecanismul financiar al Spaţiului Economic European SEE

  2
1
28.06.2018
9.4 / 14.09.2017  R-RI-3 
Regulamentul de organizare şi funcţionare a Biroului Erasmus+ şi Acorduri Internaţionale 
  2
0
14.09.2017 
23 / 23044 / 14.12.2016 R-RI-4 
Regulament de acordare a premiilor pentru activitatea de promovare a Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia în Palestina, în anul universitar 2016-2017 
  1
0
14.12.2016 
11 / 8763 / 25.05.2016 PO 17.002 
  Procedură operaţională privind informarea şi comunicarea privind programele comunitare în domeniul educaţiei şi formării profesionale 
1
4
25.05.2016
11 / 8763 / 25.05.2016 PO 17.004  
Procedură operaţională privind aplicarea pentru finanţare la ANPCDEFP şi contractare în cadrul Erasmus+
1
4
25.05.2016
11 / 8763 / 25.05.2016 PO 17.005 
  Procedură operaţională privind primirea cadrelor didactice şi nedidactice din străinătate la UAB în cadrul programului Erasmus+ 1
4
 25.05.2016
11 / 8763 / 25.05.2016 PO 17.006   Procedură operaţională privind primirea studenţilor străini la UAB în cadrul programului  Erasmus + 
1
4
25.05.2016
11 / 8763 / 25.05.2016 PO 17.007   Procedură operaţională privind plecarea personalului didactic sau nedidactic în stagii de predare/perfecţionare în cadrul programului Erasmus + 
 1 4
 25.05.2016
11 / 8763 / 25.05.2016 PO 17.008   Procedură operaţională privind plecarea studenţilor din UAB la studii/plasament în cadrul programului Erasmus+ 
1
4
 25.05.2016
11 / 8763 / 25.05.2016 PO 17.009   Procedură operaţională privind raportarea mobilităţilor din cadrul LLP către ANPCDEFP 
1
3
 25.05.2016
11 / 8763 / 25.05.2016 PO 17. 014   Procedură operaţională privind stabilirea granturilor aferente mobilităţilor din cadrul programului Erasmus + 
1
3
25.05.2016
11 / 8763 / 25.05.2016 PO 17.015   Procedură operaţională privind încheierea de acorduri internaţionale 
1
1
25.05.2016
13 / 10827 / 01.07.2016 PO 17. 016 
  Procedură operaţională privind implementarea programului  Erasmus + Internaţional Credit Mobility - mobilităţi cu ţările partenere 
1
0
01.07.2016 
31.01.2011
R-RI-5 Regulament privind înfiinţarea unui program de tip "visiting professor" 
  1
1
31.01.2011
6.3 / 28.06.2018 R-RI-6
Regulamentului de admitere a cetăţenilor străini şi şcolarizarea acestora în cadrul Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, în anul universitar 2018-2019 şi Anexele 1-3
  1
 0 28.06.2018
4.7 / 27.04.2017 R-RI-6 

Regulamentul de admitere a cetăţenilor străini şi şcolarizarea acestora în cadrul Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia în anul universitar 2017-2018

  1 0
27.04.2017

- Anexa 1 - Numărul de locuri pentru admiterea în anul universitar 2017-2018, a cetăţenilor străini pe cont propriu valutar şi taxele de studii

- Anexa 2 - Cerere pentru eliberarea scrisorii de acceptare la studii

- Anexa 3 - Lista  diplomelor de studii liceale recunoscute de MEN pentru înscrierea cetăţenilor străini la studii universitare de licenţă
 
 Hotărâre Senat Cod Regulament / Metodologie
Procedură operaţională
 Ediţia Revizia
Data aprobării

 

VIII. DOCTORAT


 3.9 / 29.03.2017
R-D-1 
Regulament instituţional de organizare şi desfăşurare a studiilor universitare de doctorat în Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia 
  2
0
29.03.2017
1.3. / 25.01.2017  R-D-2 Regulamentul Şcolii Doctorale de Istorie 
  2
0
25.01.2017
1.3. / 25.01.2017 R-D-3 Regulamentul Şcolii Doctorale de Filologie   2 0 25.01.2017
1.3. / 25.01.2017 R-D-4 Regulamentul Şcolii Doctorale de Teologie    2 0 25.01.2017
1.3. / 25.01.2017 R-D-5 Regulamentul Şcolii Doctorale de Contabilitate    2 0 25.01.2017
3.20 / 29.03.2018 M-D-1

Metodologie  privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere la studiile universitare de doctorat domeniul Filologie - Septembrie 2018

  1
0
29.03.2018
 3.20 / 29.03.2018 M-D-2
Metodologie  privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere  la studiile universitare de doctorat domeniul Istorie - Septembrie 2018   1
0
29.03.2018
 3.20 / 29.03.2018 M-D-3

Metodologie privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere la studiile universitare de doctorat domeniul Teologie - anul universitar 2018-2019

  1
0
29.03.2018
 3.20 / 29.03.2018 M-D-4

Metodologie  privind organizarea si desfăşurarea concursului de admitere la studiile universitare de doctorat 2018 - domeniul Contabilitate

  1
0
29.03.2018
3.10 / 29.03.2017 M-D-1 

Metodologie  privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere la studiile universitare de doctorat domeniul Filologie - Septembrie 2017

   1 0
29.03.2017
 3.10 / 29.03.2017 M-D-2
Metodologie  privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere  la studiile universitare de doctorat domeniul Istorie - Septembrie 2017
  1
0
29.03.2017
3.10 / 29.03.2017
M-D-3

Metodologie privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere la studiile universitare de doctorat domeniul Teologie - anul universitar 2017-2018

  1
0
29.03.2017
 3.10 / 29.03.2017  M-D-4

Metodologie  privind organizarea si desfăşurarea concursului de admitere la studiile universitare de doctorat 2017 - domeniul Contabilitate

  1
0
29.03.2017
13 / 10827 / 01.07.2016 M-D-5 
Metodologia de autoevaluare a  activităţii IOSUD - Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia 
  1
1
01.07.2016 
10 / 7216 / 27.04.2016  M-D-6  Metodologia privind desfăşurarea concursului public pentru ocuparea funcţiei de Director al Consiliului pentru Studii Universitare de Doctorat din cadrul Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia 
  1
1
27.04.2016 
4.13 / 27.04.2017 M-D-7 
Ghid de elaborare, redactare şi susţinere a lucrării de doctorat - Domeniul Teologie 
  1
0
27.04.2017
4.14 / 27.04.2017 
M-D-8 
Ghid de elaborare a tezei de doctorat în Domeniul Istorie 
  1
0
 27.04.2017
6.5 / 08.06.2017 M-D-9
Ghid de elaborare, redactare şi susţinere a lucrării de doctorat - Domeniul Contabilitate 
  1 0 08.06.2017
6.6 / 08.06.2017
M-D-10

Ghid de elaborare, redactare şi susţinere a lucrării de doctorat în Domeniul Filologie

  1 0 08.06.2017
7 / 7971 / 30.04.2015 R-D-6 
Regulament privind organizarea şi desfăşurarea procesului de obţinere a atestatului de abilitare 
  1
1
29.04.2015 
7.5 / 21.07.2017 PO 22.002   Procedură operaţională privind depunerea, susţinerea şi evaluarea rapoartelor de cercetare anuale ale doctoranzilor 2 0 21.07.2017
4. 12 / 27.04.2017 PO 22. 003 
 

Procedură operaţională privind înscrierea în vederea susţinerii Tezei de doctorat

1
1
27.04.2017
6.7 / 08.06.2017 PO 22. 007  

Procedură operaţională privind alocarea locurilor subvenţionate/bursă în cadrul Şcolilor Doctorale şi pe conducători de doctorat

1 0 08.06.2017
11.3 / 29.11.2017 M-D-11   Metodologia privind recunoaşterea automată, în Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, a calităţii de conducător de doctorat obţinută în instituţii de învăţământ universitar acreditate din străinătate     29.11.2017 
 
Hotărâre Senat  Cod Regulament / Metodologie Procedură operaţională Ediţia Revizia Data aprobării

 

IX. ÎNVĂŢĂMÂNT LA DISTANŢĂ ŞI FORMARE CONTINUĂ


5.4 / 24.05.2018
 R-IDFC-1 

Regulament de organizare şi funcţionare a Centrului pentru Învăţământ la Distanţă, Frecvenţă Redusă şi Formare  Continuă (CIDFRFC)

   1 3
24.05.2018
15 / 12603 / 27.07.2016 R-IDFC-2 
Regulament privind organizarea şi desfăşurarea programelor de studii postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă 
  1
1
27.07.2016 
10 / 7216 / 27.04.2016 PO 19.006 
  Procedură operaţională cu privire la Monitorizarea sistemului tutorial şi de comunicare bidirecţională 
3
0
27.04.2016 
9.5 / 14.09.2017   PO 19.009   Procedură operaţională privind normarea  activităţilor  didactice  la învăţământul la distanţă 
2
2
14.09.2017

 

X. PLANURI ŞI RAPOARTE


10.03 / 26.10.2017   Plan de activitate al Senatului pentru anul universitar 2017-2018     26.10.2017
2.2 / 22.02.2017   Raport de evaluare internă a calităţii educaţiei pentru anul 2016     22.02.2017
10 / 7216 / 28.04.2016   Plan de măsuri pentru îmbunătăţirea calităţii educaţiei în anul 2016     27.04.2016
2.3 / 22.02.2017
  Plan de măsuri pentru îmbunătăţirea calităţii educaţiei în anul 2017      22.02.2017
2.6 / 21.02.2018   Raport de evaluare internă a calităţii educaţiei pentru anul 2017      21.02.2018
1.9 / 31.01.2018   Plan de măsuri pentru îmbunătăţirea calităţii educaţiei în anul 2018 
    31.01.2018
10 / 7216 / 28.04.2016   Reguli de organizare şi implementare a CONTROLULUI INTERN / MANAGERIAL conform OSGG nr. 400/2015     27.04.2016
11 / 8763 / 25.05.2016
  Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial pentru anul 2016 - Ediţia 1/2016     25.05.2016
1.13 / 25.01.2017   Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial pentru anul 2017 - Ediţia 1/2017     25.01.2017
1.5. / 31.01.2018   Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial pentru anul 2018 - Ediţia 1/2018 
    31.01.2018
 6.5 / 30.06.2017
  Raport asupra procesului de evaluare a cadrelor didactice de către studenţi, în Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia - semestrul II, 2016/2017      30.06.2017
10.2 / 26.10.2017   Raport asupra procesului de evaluare a nivelului de satisfacţie al studenţilor în raport cu dezvoltarea profesională şi personală asigurată de Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, în anul universitar 2016-2017     26.10.2017
15 / 12603 / 27.07.2016
  Raport de autoevaluare a activităţii IOSUD - Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia      27.07.2016
23 / 23044 / 14.12.2016
  Planul anual de formare profesională a personalului Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia     14.12.2016

 

XI. TAXE ŞI TARIFE

 

9.3 / 14.09.2017   Taxe şi tarife aplicate în Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia - anul universitar 2017-2018     14.09.2017
4.2 / 25.04.2018   Taxe de studii licenţă - admitere anul universitar 2018-2019     25.04.2018
4.2 / 25.04.2018   Taxe de studii master - admitere anul universitar 2018-2019     25.04.2018
6.23 / 28.06.2018
  Taxe de studiu pentru programul de formare psihopedagogică - 2018-2019
    28.06.2018
4.4 / 27.04.2017   Taxe de studii licenţă - anul universitar 2017-2018     27.04.2017
4.5 / 27.04.2017   Taxe de studii master - anul universitar 2017-2018     27.04.2017
4.4 / 27.04.2017   Taxe de studii - cetăţeni străini cont propriu valutar - anul universitar 2017-2018     27.04.2017
3.20 / 29.03.2018  

Taxe de studii doctorat - admitere anul universitar 2018-2019:

- Domeniul Istorie

- Domeniul Filologie

- Domeniul Teologie

- Domeniul Contabilitate

    29.03.2018
3.10 / 29.03.2017  

Taxe de studii doctorat - anul universitar 2017-2018:

- Domeniul Istorie

- Domeniul Filologie

- Domeniul Teologie

- Domeniul Contabilitate

    29.03.2017
 7.16 / 21.07.2017   Taxe de studii pentru anul universitar 2017-2018 pentru studenţii, masteranzii şi absolvenţii altor instituţii de învăţământ superior, care parcurg programul de formare psihopedagogică, în vederea certificării competenţelor pentru profesia didactică      21.07.2017

 

XII. DIVERSE

 

6.18 / 28.06.2018   Calendarul activităţilor didactice 2018-2019     28.06.2018
6.3 / 30.06.2017   Calendarul activităţilor didactice 2017-2018      30.06.2017
6.4 / 30.06.2017   Contracte studii 2017-2018     30.06.2017

6. 18 / 08.06.2017

  Organigrama structurilor de conducere     08.06.2017
6. 18 / 08.06.2017   Organigrama funcţiilor de conducere     08.06.2017
3.3. / 29.03.2017   Organigrama executivă a Universităţii „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia     29.03.2017
3.3. / 29.03.2017   Organigrama Direcţiei General Administrative     29.03.2017