Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Senatul UAB
 
REGULAMENTE / METODOLOGII / PROCEDURI APROBATE DE SENAT

 

Hotărâre Senat  Cod   Regulament / Metodologie   Procedură operaţională   Ediţia   Revizia   Data aprobării 

 

I. MANAGEMENTUL CALITĂŢII ŞI STRATEGIE INSTITUŢIONALĂ


1 / 27.03.2019
 R-MCSI-1  Carta Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia    1 0 27.03.2019
1 / 29.04.2020
  DECLARAŢIA PENTRU CALITATE a Rectorului şi a Senatului Universităţii "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia       29.04.2020
1 / 27.06.2019
  Codul de asigurare a calităţii în Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia    2 0 27.06.2019
6.1 / 28.06.2018   Politica şi strategiile de asigurare a calităţii în Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia
      28.06.2018
2 / 28.10.2020   Plan strategic al Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia pentru perioada 2020 - 2024   1 0 28.10.2020
2 / 27.01.2021   Planul operaţional al Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia pentru anul 2021   1 0 27.01.2021
1 / 27.01.2021   Raportul asupra Planului operaţional al Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia pe anul 2020   1 0 27.01.2021
 11 / 8763 / 25.05.2016    Plan strategic al Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia pentru perioada 2016 - 2020   1 0  25.05.2016 
4 / 03.02.2020   Planul operaţional al Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia pentru anul 2020   1 0 03.02.2020
3 / 03.02.2020
 

Raportul asupra Planului operaţional al Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia pe anul 2019

Anexe

Lista procedurilor de sistem şi a procedurilor operaţionale care se aplică în Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia

Lista regulamentelor/metodologiilor/procedurilor/rapoartelor aprobate de Senatul Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia

  1 0 03.02.2020
3 / 31.01.2019
  Plan operaţional al Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia pentru anul 2019
  1
0
31.01.2019
2 / 31.01.2019   Raport asupra Planului operaţional al Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia pentru anul 2018
  1
0
31.01.2019
1.3 / 31.01.2018   Plan operaţional al Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia pentru anul 2018 
  1
0
31.01.2018
1.2 / 31.01.2018 
  Raport asupra Planului operaţional al Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia pentru anul 2017    1
0
31.01.2018 
 1.2 / 25.01.2017    Plan operaţional al Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia pentru anul 2017   1 0  25.01.2017 
1.1 / 25.01.2017   Raport Plan operaţional al Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia pentru anul 2016   1 0 25.01.2017
1 / 1516 / 27.01.2016   Plan operaţional al Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia pentru anul 2016   1 0 27.01.2016
5 / 16.12.2015   Raport Plan operaţional al Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia pentru anul 2015   1 0 16.12.2015
2 / 29.01.2015   Plan operaţional al Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia pentru anul 2015   1 0 29.01.2015
 24 / 27.03.2019
R-MCSI-2 
Regulament intern al Universităţii „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia 
  1
6
27.03.2019
9 / 30.03.2020
R-MCSI-3

Regulament de organizare şi funcţionare a Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia

Organigrame UAB

  2 3 30.03.2020
2 / 24.04.2019
R-MCSI-4 
Regulament de organizare şi funcţionare a Comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii din Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia   1
2 24.04.2019
6.6 / 28.06.2018
R-MCSI-5
Sistemul Instituţional de Management al Calităţii   2 0
28.06.2018
7 / 29.04.2020
R-MCSI-6
Regulament de organizare şi funcţionare al Centrului pentru managementul calităţii şi strategie instituţională (CMCSI)   1
1
29.04.2020
3 / 24.04.2019 R-MCSI-7 

Regulament privind iniţierea, aprobarea şi monitorizarea periodică a programelor de studii în cadrul  Universităţii„1 Decembrie 1918" din Alba Iulia

ANEXA 3 - Raport de monitorizare anuală a programului de studii (structură orientativă)

ANEXA 4 - Evaluarea realizată de către expertul extern privind calitatea Programului de studii

ANNEX 4 -  Evaluation of the Foreign Expert Regarding the Quality of the Study Programme

  1 5
24.04.2019
30 / 31.01.2019
R-MCSI-8 

Regulament de întocmire a statelor de funcţii aferente personalului didactic

Anexa 3. Situaţia disciplinelor opţionale solicitate în scris de către studenţi

Anexa 4. Chestionare discipline opţionale

  1
2
31.01.2019
 8 / 31.03.2021
 R-MCSI-10 Planul de măsuri în domeniul dezvoltării echităţii sociale în anul 2021       31.03.2021
 7 / 31.03.2021
  Raportul de monitorizare a planului de măsuri în domeniul echităţii sociale şi inserţiei pe piaţa muncii, în anul 2020        31.03.2021
 9 / 31.03.2021
R-MCSI-9
Strategia privind dezvoltarea echităţii sociale în Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia pe perioada 2021-2024
       31.03.2021
9 / 03.02.2020
R-MCSI-10 Planul de măsuri în domeniul echităţii sociale pentru anul 2020
      03.02.2020
9 / 03.02.2020   Raportul asupra Planului de măsuri în domeniul echităţii sociale, pe anul 2019
 
  03.02.2020
 8 / 20.02.2019
R-MCSI-10
Planul de măsuri în domeniul echităţii sociale şi inserţiei pe piaţa muncii, pentru anul 2019       20.02.2019 
 8 / 20.02.2019   Raportul de monitorizare a Planului de măsuri în domeniul echităţii sociale pentru anul 2018       20.02.2019
 21 / 21570 / 23.11.2016 R-MCSI-10 Plan de măsuri în domeniul echităţii sociale pentru anul 2017       23.11.2016
1.14/31.01.2018   Raportul de monitorizare a Planului de măsuri în domeniul echităţii sociale pentru anul 2017        31.01.2018
 8 / 20.02.2019 R-MCSI-9 Strategia privind echitatea socială în Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, pentru perioada 2019-2020   1 0 20.02.2019
12.4 / 14.12.2017 R-MCSI-9 Strategia privind echitatea socială în Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, pentru perioada 2018-2020    1 0 14.12.2017
12.4 / 14.12.2017 R-MCSI-10 Plan de măsuri în domeniul echităţii sociale pentru anul 2018  

14.12.2017
 21 / 21570 / 23.11.2016  R-MCSI-9
Strategia privind echitatea socială în Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, pentru perioada 2017-2020   1 0
 23.11.2016 
3 / 28.10.2020   Strategia cercetării ştiinţifice 2020-2024   1 0 28.10.2020
 31 / 8753 / 18.06.2014    Strategia cercetării ştiinţifice 2014-2020   1 0 18.06.2014 
2 / 27.06.2019
R-MCSI-11 
Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului de Administraţie al Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia 
  1
1
27.06.2019
5 / 28.04.2021

PS-01

  PS-01 Procedură de sistem privind elaborarea, aprobarea, modificarea şi retragerea regulamentelor / metodologiilor / procedurilor de sistem sau operaţionale / altor reglementări interne în cadrul Universităţii "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia
2
0
28.04.2021
     

Anexa 1 - Diagrama de proces 

Anexa 1 - Diagrama de proces  (format editabil)

Anexa 2 - Macheta Regulament/Metodologie

Anexa 2 - Macheta Regulament/Metodologie (format editabil)

Anexa 3.1 - Macheta Procedură de Sistem

Anexa 3.1 - Macheta Procedură de Sistem (format editabil)

Anexa 3.2 - Diagrama de proces

Anexa 3.2 - Diagrama de proces (format editabil)

Anexa 4.1 - Macheta procedură operaţională

Anexa 4.1 - Macheta procedură operaţională (format editabil)

Anexa 4.2 - Diagrama de proces

Anexa 4.2 - Diagrama de proces (format editabil)

Anexa 5 - Precizări privind elaborarea procedurilor de sistem şi a procedurilor operaţionale

     
8 / 30.06.2021
PS - 02   Procedura de sistem privind identificarea obiectivelor Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia 
2
0
30.06.2021
9 / 30.06.2021
PS - 03   Procedura de sistem privind coordonarea activităţilor şi planificarea resurselor în vederea îndeplinirii obiectivelor Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia
2
0
30.06.2021
10 / 30.06.2021
PS - 04   Procedura de sistem privind managementul performanţei şi managementul riscurilor la nivelul structurilor academice şi operaţionale ale Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia
2
0
30.06.2021
6.13 / 28.06.2018 SEAQ_PO_CMCSI_01 
  Procedura operaţională privind realizarea activităţilor de benchmarking 3 1
28.06.2018
9 / 20.05.2020
SEAQ_PO_CMCSI_02
  Procedura operaţională privind organizarea şi desfăşurarea procesului de evaluare periodică a calităţii corpului profesoral din Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, prin intermediul platformei Intranet 1
2
20.05.2020
10 / 20.05.2020
SEAQ_PO_CMCSI_03
  Procedura operaţională privind organizarea şi desfăşurarea procesului de evaluare a nivelului de satisfacţie al studenţilor în raport cu dezvoltarea profesională şi personală asigurată de Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia 1
2
20.05.2020
9 / 29.05.2020
SEAQ_PO_CMCSI_04
  Procedura operaţională privind verificarea anti-plagiat  1 3
29.05.2020
11 / 30.06.2021
PO - STCM - 01   Procedura operaţională privind identificarea şi gestionarea funcţiilor sensibile considerate ca fiind expuse la corupţie
2
0
30.06.2021
 
Hotărâre Senat  Cod
 Regulament / Metodologie
 Procedură operaţională  Ediţia
Revizia
Data aprobării

 

II. STUDENŢI ŞI ABSOLVENŢI


1 / 30.06.2021 R-SA-1

Regulamentul activităţii profesionale a studenţilor pentru Ciclul I - studii universitare de licenţă şi Ciclul II - studii universitare de master, valabil pentru anul universitar 2021/2022

Anexa 1 - Cerere refacere disciplină

Anexa 2 - Cerere de mobilitate

  1 0 30.06.2021
15 / 12603 / 27.07.2016 R-SA-2  Regulament de organizare şi funcţionare pentru Ciclul I -  studii universitare de licenţă   1 1 27.07.2016
15 / 12603 / 27.07.2016 R-SA-3 Regulament de organizare şi funcţionare pentru Ciclul II -  studii universitare de master   1 1  27.07.2016 
2 / 07.01.2021
R-SA-4 
Regulament privind examinarea şi notarea studenţilor
 
1 2
07.01.2021

5 / 16.12.2020

2 / 30.06.2021

R-SA-5
Regulamentul de organizare şi desfăşurare a examenelor de finalizare a studiilor universitare de licenţă şi masterat, în anul universitar 2020-2021  

1

1

0

1

16.12.2020

30.06.2021

   

Tematica examenului de licenţă - 2021

                        

 


    Anexa 1 - Referat (Fişă de apreciere) de evaluare sintetică a calităţii Lucrării de Licenţă / Diplomă/ Disertaţie        
    Anexa 2 - Cerere de înscriere la examenul de licenţă / diplomă / disertaţie        
    Anexa 3 - Informarea candidatului la examenul de licenţă/diploma/disertaţie în temeiul art.13 din Regulamentul 2016/679/UE         
    Anexa 4 - Declaraţie de consimţământ        
    Anexa 5 - Declaraţie pe propria răspundere privind situaţiile de incompatibilitate - membru în comisia de finalizare a studiilor
       

3 / 30.06.2021

PO-F-03   Procedura operaţională  privind procesul de organizare şi desfăşurare a examenelor de finalizare a studiilor universitare de licenţă şi masterat 2 0 30.06.2021
2 / 29.09.2021
R-SA-6 

Regulament privind acordarea burselor pentru studenţi - Ciclurile de studii licenţă şi master, forma de învăţământ cu frecvenţă

Anexa 1 - Modelul cererii pentru acordarea burselor de ajutor social

Anexa 2 - Model de declaraţie pe propria răspundere - pentru acordarea bursei de ajutor social

 

2
0
29.09.2021
13 / 29.09.2021

PO - SERVICIUL - SOCIAL - 01

  Procedura operaţională privind întocmirea, depunerea şi verificarea dosarelor de bursă de ajutor social din cadrul Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia 6
0
29.09.2021
13 / 29.09.2021 PO - SERVICIUL - SOCIAL - 04   Procedura operaţională privind operarea burselor în statele de plată
3
0
29.09.2021
13 / 29.09.2021 PO - SERVICIUL - SOCIAL - 05   Procedura operaţională privind acordarea facilităţilor oferite studenţilor 3
0
29.09.2021
6 / 16.12.2020
R-SA-7 

Regulament privind acordarea burselor de performanţă ştiinţifică 

  1
6 16.12.2020
25 / 7756 / 30.05.2012  
Codul universitar al drepturilor şi obligaţiilor studentului 
  1
1  30.05.2012 
3.8 / 29.03.2017 R-SA-8
Regulament privind sistemul de tutorat la învăţământul cu frecvenţă în Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia   2 0 29.03.2017
6.5 / 28.06.2018 R-SA-9

Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea practicii de specialitate a studenţilor în cadrul programelor de studii universitare de licenţă şi master, valabil începând cu anul universitar 2018-2019 

Anexe

   2 0
28.06.2018
7 / 29.05.2020
 M-SA-2  Metodologie privind regimul actelor de studii în Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia 
  2 0 29.05.2020
8 / 29.05.2020
SEAQ_PO_SG_02
  Procedura operaţională privind gestionarea, completarea şi eliberarea actelor de studii în cadrul Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia
2
0
29.05.2020
9 / 30.06.2020
 M-SA-3 

Metodologia organizării şi desfăşurării probelor pentru obţinerea certificatului de competenţă lingvistică

Anexe

  1
3
30.06.2020

1 / 16.12.2020

 

 

7 / 26.05.2021

R-SA-10

Regulamentul de organizare şi desfăşurare a admiterii în ciclul de studii universitare de licenţă pentru anul universitar 2021 - 2022

Anexe

Anexa nr. 1 - numărul de locuri şi taxele pentru admiterea la studiile universitare de licenţă în anul universitar 2021-2022 - sesiunea iulie 2021

  1
0

16.12.2020

 

 

26.05.2021

2 / 16.12.2020

 

 

7 / 26.05.2021

R-SA-11

Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere la studii universitare de masterat pentru anul universitar 2021 - 2022

Anexe

Anexa nr. 1 - numărul de locuri şi taxele pentru admiterea la studiile universitare de master în anul universitar 2021-2022 - sesiunea iulie 2021

  1
0

16.12.2020

 

 

26.05.2021

4 / 30.06.2021

SEAQ_PO_F_04
  Procedura operaţională  privind procesul de organizare şi desfăşurare a concursului de admitere la studii universitare de licenţă şi masterat în sistem online 1 0 30.06.2021
9 / 29.04.2020
R-SA-12 
Regulamentul Centrului de Informare, Consiliere şi Orientare în Carieră 
  1 4 29.04.2020
22 / 31.01.2019   Organigrama CICOC
      31.01.2019
6.9 / 28.06.2018  R-SA-13
Regulament de organizare şi funcţionare a Departamentului de analiză şi gestiune previzională a solicitărilor pieţei muncii - DAGPSPM    1
2
28.06.2018
10 / 29.04.2020
 M-SA-4  Metodologia privind organizarea şi funcţionarea Centrului de Informare, Consiliere şi Orientare în Carieră (CICOC) din cadrul Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia ca urmare a implementării OMEN nr. 650/19.11.2014
   1 2 29.04.2020
12.9 / 14.12.2017   R-SA-14
Regulament de organizare şi funcţionare al Biroului pentru relaţia cu mediul economic şi analiza pieţei muncii BRME 
  1 2  14.12.2017
6 / 27.03.2019   R-SA-26 Regulament de organizare şi funcţionare a Departamentului ALUMNI al Universităţii „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia
  1
0
 27.03.2019
23 / 31.01.2019 SEAQ_PO_CICOC_01
  Procedura operaţională privind consilierea şi orientarea în carieră a studenţilor/ absolvenţilor  1 2
31.01.2019
 6.12 / 28.06.2018  SEAQ_PO_CICOC_02   Procedura operaţională privind consilierea psihologică a studenţilor/ absolvenţilor 1
1
28.06.2018 
 6.12 / 28.06.2018  SEAQ_PO_CICOC_03   Procedura operaţională privind monitorizarea inserţiei pe piaţa muncii a absolvenţilor Universităţii "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia cu Anexele 1 şi 2  1 1
28.06.2018 
6 / 29.05.2020
 M-SA-5  Metodologia privind desfăşurarea activităţilor de voluntariat în cadrul Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia 
  1
2 29.05.2020
91.13 / 14.09.2018
R-SA-15 

Regulament privind organizarea şi desfăşurarea programelor de pregătire psihopedagogică pentru profesia didactică şi a programelor de formare continuă şi  perfecţionare a personalului didactic, în cadrul Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic din Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia

  3
0
14.09.2018
91.14 / 14.09.2018
R-SA-16 Regulament de organizare şi desfăşurare a programelor de formare psihopedagogică nivel I şi nivel II în regim postuniversitar 
  2 0
14.09.2018
5 / 30.06.2021
M-SA-11

Metodologia privind depunerea on-line a lucrărilor metodico-ştiinţifice pentru obţinerea gradului didactic I, Seria 2020-2022, sesiunea august 2021

  1 0 30.06.2021
3 / 26.05.2021
M-SA-12
Metodologia privind susţinerea on-line a Portofoliului didactic ca formă de evaluare finală a programului de formare psihopedagogica de Nivel I şi Nivel II, în sesiunea de evaluare a anului universitar 2020-2021
  1 0 26.05.2021
4 / 26.05.2021
M-SA-13 Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea probei scrise susţinută în vederea obţinerii gradului didactic II, Sesiunea August 2021
  1 0 26.05.2021
3 / 22.07.2020 M-SA-14 Metodologia privind depunerea on-line a lucrărilor metodico-ştiinţifice pentru obţinerea gradului didactic I, Seria 2019-2021, în sesiunea August 2020   1
0
22.07.2020
9 / 29.09.2021
M-SA-15 Metodologia privind activitatea de susţinere a inspecţiilor speciale şi a lucrărilor metodico-ştiinţifice  pentru obţinerea/echivalarea gradului didactic I în sistem online   1
1
29.09.2021
2 / 03.11.2020   Ghidul privind desfăşurarea şi finalizarea activităţii de practică pedagogică pentru anul universitar 2020-2021
      3.11.2020
6 / 28.07.2021
PO - DPPD - 01  

Procedura operaţională privind organizarea şi desfăşurarea examenelor pentru obţinerea gradului didactic II în sistemul de învăţământ preuniversitar organizate în cadrul Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia

4 0
28.07.2021
7 / 28.07.2021
 PO - DPPD - 02  

Procedura operaţională privind organizarea şi desfăşurarea examenelor pentru obţinerea gradului didactic I în sistemul de învăţământ preuniversitar desfăşurate în cadrul Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia

4
0 28.07.2021
 7.5 / 26.07.2018  SEAQ_PO_DPPD_03  

Procedura operaţională privind echivalarea pe baza ECTS/SECT a învăţământului universitar de scurtă durată, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durată de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licenţă, în vederea ocupării funcţiilor didactice din învăţământul preuniversitar

 3  0 26.07.2018
10 / 29.09.2021
PO - DPPD - 04   Procedura operaţională privind organizarea şi desfăşurarea practicii pedagogice 2 0 29.09.2021
6 / 20.02.2019 G-SA-1 Ghidul de aplicare a ECTS în Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia   1 0 20.02.2019
6.8 / 28.06.2018 R-SA-17
Regulamentul Centrului de Analiză şi Dezvoltare Pedagogică 
  1 1  28.06.2018
23 / 23044 / 14.12.2016 R-SA-18 
Regulament de selecţie a studenţilor care vor participa la programe de Internship 
  1 1
 14.12.2016 
6.10 / 28.06.2018
R-SA-20 Regulament privind organizarea şi funcţionarea Cantinei studenţeşti   2
0 28.06.2018
5.8 / 24.05.2018 R-SA-21 
Regulament privind cazarea, organizarea şi funcţionarea căminelor studenţeşti 
  2 1 24.05.2018
6.14 / 28.06.2018

SEAQ_PO_

SERVICIUL_SOCIAL_02

  Procedura operaţională privind încasarea taxei de cămin pentru studenţii cazaţi în căminele  Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia
3
0
28.06.2018
6.14 / 28.06.2018

SEAQ_PO_

SERVICIUL_SOCIAL_03

  Procedura operaţională privind cazarea în căminul-Casa de oaspeţi din cadrul Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia 3
0
28.06.2018 

3 / 16.12.2020

 

 

7 / 26.05.2021

 R-SA-22

Regulamentul de admitere şi şcolarizare a românilor de pretutindeni în cadrul Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, în anul universitar 2021 - 2022

Anexe

Numărul de locuri pentru admiterea la studiile universitare de licenţă, masterat şi doctorat, în anul universitar 2021-2022, a candidaţilor români de pretutindeni

  1
0

16.12.2020

 

 

26.05.2021

6.10 / 08.06.2017 M-SA-7 
Metodologie de organizare şi desfăşurare a examenului de finalizare a anului pregătitor de limba română pentru cetăţenii străini 
  1
0
08.06.2017
7.3 / 21.07.2017 R-SA-23 
Regulamentul de organizare şi funcţionare a Societăţii Antreprenoriale Studenţeşti SAS-UAB 
  1
0
21.07.2017
9.1.1 / 22.09.2017 R-SA-24 Regulament privind organizarea şi desfăşurarea Anului pregătitor de învăţare a limbii române pentru cetăţenii străini   1 0 22.09.2017
6 / 29.05.2019
  Raportul independent al studenţilor privind respectarea prevederilor Codului universitar al drepturilor şi obligaţiilor studentului în Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia        29.05.2019
12.14 / 14.12.2017   Raportul independent al studenţilor cu privire la respectarea Codului universitar al drepturilor şi obligaţiilor studentului şi asigurarea calităţii în Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia 
      14.12.2017
2.3 / 21.02.2018 R-SA-25 
Regulament privind organizarea activităţii didactice pentru studenţii sportivi de performanţă din cadrul Facultăţii de Drept şi Ştiinţe Sociale 
  1
0
21.02.2018
6.2 / 28.06.2018 M-SA-8
Metodologia Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia de recunoaştere academică a perioadelor de studii efectuate în cadrul unor mobilităţi nereglementate
   1 0
28.06.2018
8 / 16.12.2020
  M-SA-9 Metodologie  de  calcul  privind plata îndrumătorilor de practică  pedagogică
  1
2
16.12.2020
12.1.25 / 14.12.2018   M-SA-10

Metodologie de organizare şi funcţionare a societăţii  antreprenoriale studenţeşti a Universităţii  „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia

  1
0
14.12.2018
14 / 29.04.2020
SEAQ_PO_F_01
  Procedura operaţională privind derularea on-line a activităţilor didactice
1 0 29.04.2020
3 / 07.01.2021
SEAQ_PO_F_02
  Procedura operaţională privind procesul de evaluare finală on-line a studenţilor (examene, colocvii, verificări pe parcurs)
1 1 07.01.2021
 
Hotărâre Senat Cod Regulament / Metodologie  Procedură operaţională Ediţia Revizia Data aprobării

 

III. CADRE DIDACTICE


28 / 31.01.2019 R-CD-1 
Regulamentul activităţii profesionale a personalului didactic şi de cercetare
  1 2
31.01.2019 
29 / 31.01.2019 R-CD-2 
Regulament privind prelungirea activităţii cadrelor didactice şi de cercetare după împlinirea vârstei de 65 de ani 
  1
2
31.01.2019
6 / 29.04.2020
 R-CD-3  Regulament privind acordarea gradaţiilor de merit pentru personalul didactic şi de cercetare 
  2
0
 29.04.2020
3 / 17.02.2021
 M-CD-1 

Metodologia de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare în Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia

- Anexe (valabile începând cu anul universitar 2017/2018)

  1
9 17.02.2021
10 / 26.02.2021
SEAQ_PO_SG_03
 

Procedură operaţională privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante în cadrul Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia

Anexe (pdf)

Anexe (format editabil)

7
3
26.02.2021
20 / 19809 / 26.10.2016 R-CD-4 Regulament pentru acordarea titlului de DOCTOR HONORIS CAUSA al Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia 
  1
 1 26.10.2016
3 / 29.09.2020
 R-CD-5 Regulament pentru acordarea titlului onorific de PROFESOR EMERIT 
  1
 1 29.09.2020
4 / 29.09.2020
 R-CD-6 Regulament pentru acordarea distincţiei UNIVERSITATIS GRATIAE 
  1 1
29.09.2020
12.11 / 14.12.2017 M-CD-2 Metodologie de evaluare periodică a calităţii personalului didactic şi de cercetare - valabil începând cu anul 2018 
  1 1 14.12.2017
 24.05.2017   Metodologia de selecţie a îndrumătorilor de practică pedagogică   1
0
24.05.2017
12.1.7 / 14.12.2018   M-CD-3

Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea examenului de promovare în cariera didactică  în  cadrul Universităţii  „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia

Anexe

  1
0
 14.12.2018
4 / 29.05.2019
 SEAQ_PO_F_si_CSUD - CONSILIUL PENTRU STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT_01

Procedura operaţională  privind elaborarea, revizuirea, avizarea şi aprobarea documentelor curriculare (Plan de învăţământ şi Fişe de disciplină)

Anexa 1 Fişa disciplinei (machetă)

Anexa 2 Plan de învăţământ (machetă)

Anexa 3 Grila de competenţe, anexă a Planului de învăţământ (machetă)

Anexa 4 Alocarea codurilor de disciplină (machetă)

1
0
29.05.2019
1/07.09.2020
M-CD-4

Metodologia privind recunoaşterea automată, în Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, a funcţiilor didactice obţinute  în instituţiile de învăţământ superior acreditate din străinătate

   1 2
07.09.2020
 
Hotărâre Senat Cod Regulament / Metodologie Procedură operaţională Ediţia Revizia Data aprobării

 

IV. ETICĂ


3 / 29.09.2021
 R-E-1  Regulamentul Comisiei de etică şi deontologie profesională universitară 
  2 0
29.09.2021 
21 / 21570 / 23.11.2016 
  Codul de etică şi deontologie profesională al Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia 
   1  1 23.11.2016 
4 / 29.09.2021
PO - ETICĂ - 01
  Procedura internă  privind consilierea etică şi respectarea normelor de conduită etică şi deontologie profesională la nivelul Universităţii „1 Decembrie 1918" din  Alba Iulia 2
0
29.09.2021
2 / 26.05.2021 M-SA-13 Regulamentul de organizare şi funcţionare al Comisiei de Etică în Cercetarea Ştiinţifică   1
0
26.05.2021
 
Hotărâre Senat Cod Regulament / Metodologie Procedură operaţională Ediţia Revizia Data aprobării

 

V. STRUCTURI FUNCŢIONALE DIDACTICE ŞI ADMINISTRATIVE


1 / 03.02.2020
R-SFDA-1 

Regulament de organizare şi funcţionare al Facultăţii de Drept şi Ştiinţe Sociale 

Organigrama

  1
2 03.02.2020
1 / 20.05.2020
 R-SFDA-2 

Regulamentul de organizare şi funcţionare al Facultăţii de Istorie şi Filologie

Organigrama 

  1
3 20.05.2020
12.10 / 14.12.2017 R-SFDA-3 
Regulamentul de organizare şi funcţionare al Facultăţii de Teologie Ortodoxă 
   1 3 14.12.2017
17 / 27.06.2019
R-SFDA-4 
Regulamentul de organizare şi funcţionare al de Facultăţii de Ştiinţe Economice 
   1 2 27.06.2019
13 / 15.09.2020   Organigrama Facultăţii de Ştiinţe Economice       15.09.2020
5 / 23.10.2019
 R-SFDA-5 

Regulamentul de organizare şi funcţionare al Facultăţii de Ştiinţe Exacte şi Inginereşti

Organigrama

   1 2
23.10.2019
1 / 24.04.2019
 M-SFDA-1 Regulamentul de organizare şi desfăşurare a referendumului pentru stabilirea modalităţii de desemnare a Rectorului Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, pentru mandatul 2020-2024   1
0
 24.04.2019

1 / 23.03.2020

 

 

 

3 / 27.02.2020

 

4 / 17.02.2021

M-SFDA-2 

Metodologia de organizare şi desfăşurare a alegerilor academice în Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, pentru mandatul 2020 - 2024

Anexe

Anexei 5 - Calendarul de desfăşurare a alegerilor

Anexa 4

 

 

1

 

2

23.03.2020

 

 

 

27.02.2020

 

17.02.2021
61 /22297 / 18.12.2014  R-SFDA-6  Regulament de organizare şi funcţionare a Compartimentului de Audit Public Intern 
   1 1
18.12.2014 
2.4 / 21.02.2018
  Carta auditului intern exercitat la nivelul Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia        21.02.20218
6 / 31.01.2019  

Rapoarte de audit academic

      31.01.2019
6 / 31.01.2019   Plan de ameliorare (măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii) - aferent Raportului de audit academic pentru anul 2018       31.01.2019
2 / 15.09.2021
PO - CAPI - 01 
  Procedură operaţională privind desfăşurarea misiunilor de asigurare 
3
0
15.09.2021
2 / 15.09.2021 PO - CAPI - 02   Procedura operaţională privind elaborarea planurilor multianuale/anuale de audit public intern 3
0
15.09.2021
2 / 15.09.2021 PO - CAPI - 03   Procedura operaţională privind elaborarea raportului anual al activităţii de audit public intern  3
0
15.09.2021
7 / 30.06.2021
R-SFDA-7 Regulament de organizare şi funcţionare a Comisiei de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a implementării şi dezvoltării Sistemului de control intern managerial al Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia 
  2 1
30.06.2021
4 / 28.04.2021
R-SFDA-8 
Regulamentul de organizare şi funcţionare a echipei de gestionare a riscurilor din cadrul Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia 
  2
0
28.04.2021
11 / 29.04.2020 R-SFDA-9 Regulamentul de organizare şi funcţionare a Centrului Imagine şi Marketing (CIM) 
  1
1 29.04.2020
14 / 17300 / 16.09.2015  R-SFDA-10  Regulament de organizare şi funcţionare a Bibliotecii 
  1
1 16.09.2015 
7.3 / 26.07.2018 SEAQ_PO_BUAB_01
 

Procedura operaţională privind relaţiile cu publicul în cadrul Bibliotecii Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia

1
 0 26.07.2018
7.3 / 26.07.2018
SEAQ_PO_BUAB_02
 

Procedura operaţională privind achiziţia, evidenţa, prelucrarea publicaţiilor şi schimbul interbibliotecar în cadrul Bibliotecii Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia

1
0 26.07.2018 
7.3 / 26.07.2018
SEAQ_PO_BUAB_03
 

Procedura operaţională privind activitatea desfăşurată în cadrul Librăriei Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia

3
0
26.07.2018 
4.4 / 25.04.2018 R-SFDA-11 

Regulamentul Editurii Aeternitas 

Organigrama Editurii Aeternitas

  1
1
25.04.2018 
3 / 28.07.2021

PO - AETERNITAS - 01

  Procedura operaţională privind editarea şi publicarea de cărţi şi materiale didactice 
2
0
 28.07.2021
6.8 / 30.06.2017
R-SFDA-12 Regulamentul Seriei Didactica    2
0
 30.06.2017
23 / 23044 / 14.12.2016  R-SFDA-13  Regulament de organizare şi funcţionare al Serviciului Administraţie, Patrimoniu şi Aprovizionare 
   1 1
 14.12.2016 
12.1.19 / 14.12.2018
SEAQ_PO_SAPA_01
  Procedură operaţională privind gestionarea activităţii Serviciului Administraţie, Patrimoniu şi Aprovizionare 
2
 0  14.12.2018 
11.2.5 / 29.11.2018
R-SFDA-14 
Regulament de organizare şi funcţionare al Oficiului Juridic 
  2
 0 29.11.2018
12 / 29.04.2020 R-SFDA-22 Regulament privind reprezentarea intereselor Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia în faţa instanţelor de judecată şi punerea în executare a hotărârilor judecătoreşti
  1 0 29.04.2020
2 / 28.07.2021
PO - OJ - 01
  Procedura operaţională privind avizarea pentru legalitate a documentelor
2
0
28.07.2021
4.6 / 25.04.2018  R-SFDA-15 
Regulament de organizare şi funcţionare al Biroului Personal - Salarizare 
  1
2
25.04.2018
4 / 27.06.2019 SEAQ_PO_BPS_02   Procedură operaţională privind acordarea concediului de odihnă cadrelor didactice  2 0 27.06.2019
11 / 29.09.2021
 PO - BPS - 03   Procedura operaţională  privind întocmirea Fişelor de Post, desfăşurarea şi monitorizarea activităţilor didactice 2
0
29.09.2021
7 / 29.09.2020
SEAQ_PO_BPS_04
  Procedura operaţională privind stabilirea drepturilor salariale 1
1
29.09.2020
1 / 19.12.2019
SEAQ_PO_BPS_05   Procedura operaţională privind delegarea competenţelor şi a responsabilităţilor de delegare 1
0
19.12.2019
12.1.20 / 14.12.2018   SEAQ_PO_BPS_09   Procedura operaţională privind promovarea  în  grade/trepte profesionale  şi  promovarea  în  urma  absolvirii  învăţământului  superior de lungă sau scurtă durată  în domeniul  postului
2
0
14.12.2018
1 / 15.09.2020
M-SFDA-3 
Metodologia şi criteriile privind acordarea gradaţiei de merit personalului didactic auxiliar 
  1
1
15.09.2020
47 / 16465 / 19.11.2013 R-SFDA-16 Regulament de organizare şi funcţionare Birou Tipografie    1 2 18.11.2013
12.1.17 / 14.12.2018   SEAQ_PO_TIPO_01   Procedura operaţională privind activitatea de tipografie
2
1
14.12.2018
6.15 / 28.06.2018 SEAQ_PO_SG_01
  Procedura operaţională privind circuitul documentelor la nivelul Secretariatului General din cadrul Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia 1 1
28.06.2018
2.8. / 22.02.2017  R-SFDA-24 Regulament de organizare şi funcţionare a Biroului IT    1 0 22.02.2017
10.5 / 26.10.2017 R-SFDA-17 Regulament intern de funcţionare a Comitetului de Securitate şi Sănătate în Muncă   2 0 26.10.2017
5 / 15.09.2021
PO-SSM-01   Procedura operaţională privind stabilirea activităţilor necesare pentru implementarea instrucţiunilor de securitate şi sănătate în muncă  3 0 15.09.2021
3 / 25.09.2019 SEAQ_PO_SSM_02   Procedura operaţională privind identificarea pericolelor şi evaluarea riscurilor
2 0 25.09.2019
3 / 25.09.2019 SEAQ_PO_SSM_03   Procedura operaţională privind instruirea introductiv generală
2 0 25.09.2019
3 / 25.09.2019 SEAQ_PO_SSM_04
  Procedura operaţională privind comunicarea, înregistrarea şi cercetarea evenimentelor
2 0 25.092019
3 / 25.09.2019 SEAQ_PO_SSM_05
  Procedura operaţională privind elaborarea, actualizarea, îndeplinirea şi monitorizarea planului de prevenire şi protecţie
2 0 25.09.2019
12.12 / 14.12.2017  M-SFDA-4 Metodologie  de  evaluare  a  performanţelor  profesionale  individuale  ale  personalului  didactic auxiliar  şi  ale  personalului  nedidactic 
  2 0 14.12.2017
04.02.2009 R-SFDA-18 Regulament de organizare şi funcţionare a Clubului Sportiv Universitatea Alba Iulia   1 1 04.02.2009 
3.5 / 29.03.2018  R-SFDA-19 Regulament de organizare şi funcţionare al Serviciului Financiar - Contabil   2 0  29.03.2018
5.5 / 24.05.2018
R-SFDA-20 Regulament de organizare şi funcţionare al Serviciului Pază   2 0  24.05.2018
5.6 / 24.05.2018
R-SFDA-21 Regulament de organizare şi funcţionare al Serviciului Tehnic şi de Investiţii   2 0 24.05.2018
8 / 28.07.2021
 PO - STI - 01   Procedura operaţională  pentru desfăşurarea achiziţiilor exceptate prin art. 29 din Legea nr. 98 / 2016 privind achiziţiile publice
2
0
28.07.2021
9 / 28.07.2021
PO - STI - 02
  Procedura operaţională privind achiziţiile directe 
4
0
28.07.2021
6.14 / 28.06.2018

SEAQ_PO_

SERVICIUL_SOCIAL_04

  Procedura operaţională privind aprovizionarea şi eliberarea din magazie a alimentelor pentru consum, din cadrul Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia
2
0
 28.06.2018
3.4 / 29.03.2018
 R-SFDA-23 Regulament pentru întocmirea bugetului şi gestionarea fondurilor UAB   2 0 29.03.2018
3.13 / 29.03.2018 R-SFDA-26 
Regulamentul de funcţionare al Centrului de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetica CRISC UAB 
  1
0
29.03.2018
3 / 20.02.2019 R-SFDA-27

Regulamentul privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date, aplicabil în cadrul Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia

Anexe

  1
1
20.02.2019
5 / 22.07.2020  R-SFDA-28 Regulamentul intern de acordare, utilizare şi restituire a voucherelor de vacanţă acordate pentru salariaţii Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia în anul 2020
  1
0
22.07.2020
6 / 15.09.2021
  PO-PAZA-01   Procedura operaţională privind desfăşurarea activităţilor de pază în cadrul Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia
2
0
 15.09.2021
4 / 15.09.2021
 PO-ARHIVA-UAB-01   Procedura operaţională privind arhivarea documentelor Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia
3
0
15.09.2021
4 / 24.04.2019   R-SFDA-29 Regulamentul de funcţionare şi organizare a Sălilor de Sport din incinta Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia
  1
0
24.04.2019
5 / 24.07.2019 SEAQ_PO_SFC_01
  Procedura operaţională privind întocmirea ordinelor de plată către trezorerie şi bănci comerciale 3
0
24.07.2019
3 / 15.09.2021
PO - SFC - 02
  Procedura operaţională privind controlul financiar preventiv propriu
4
0
15.09.2021
3 / 15.09.2021 PO - SFC - 03   Procedura operaţională privind decontarea cheltuielilor de deplasare/delegaţie în altă localitate, în interesul serviciului 3
0
15.09.2021
3 / 15.09.2021 PO - SFC - 04
  Procedura operaţională privind operaţiunile de angajare, lichidare, ordonanţare şi plată a cheltuielilor
3
0
15.09.2021
2 / 24.07.2019 R-SFDA-30
Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor departamentelor didactice din cadrul Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia
  1
0
 24.07.2019
10 / 27.11.2019 R-SFDA-31 Regulament de utilizare a reţelei de calculatoare din Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia   1
0
27.11.2019
 
Hotărâre Senat Cod Regulament / Metodologie Procedură operaţională Ediţia Revizia Data aprobării

 

VI. CERCETARE ŞI MANAGEMENTUL PROIECTELOR


5 / 31.03.2021
R-CMP-1 
Regulament de organizare şi funcţionare a Centrului pentru Cercetarea Ştiinţifică (CCŞ)
  2
1
31.03.2021
6 / 13.12.2019   Organigrama CCŞ
      13.12.2019
2 / 23.05.2019 R-CMP-16
Regulament de organizare şi funcţionare al Centrului pentru Transfer Tehnologic (CTT)
  1
1
23.05.2019
10 / 28.04.2021   Organigrama Centrului pentru Transfer Tehnologic
      23.05.2019
4 / 15.09.2020
  Manualul de calitate al Centrului pentru Transfer Tehnologic       15.09.2020
5 / 15.09.2020
  Codul de conduită al personalului din cadrul Centrului pentru Transfer Tehnologic
      15.09.2020
6 / 22.07.2020 
 SEAQ_PO_CCŞ_01
  Procedură operaţională privind susţinerea financiară a activităţii de publicare a rezultatelor cercetării ştiinţifice 
4
3
22.07.2020
11 / 8763 / 25.05.2016 R-CMP-2 
Regulament de organizare şi funcţionare a Centrului pentru Managementul Proiectelor (CMP) 
  1
1
25.05.2016 
4 / 28.07.2021
PO - CMP - 01 
 

Procedura operaţională privind: 1. Informarea, comunicarea şi diseminarea bunelor practici în domeniul proiectelor 2. Consultanţă şi colaborare în realizarea proiectelor

2
0
28.07.2021
5 / 28.07.2021
PO - CMP - 02  

Procedura operaţională privind gestionarea depunerii la finanţator a proiectelor de cercetare în Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia

6
0
28.07.2021
 12 / 29.09.2021
PO - CMP - 03  

Procedura operaţională privind raportarea activităţii de cercetare derulată prin intermediul contractelor de cercetare

6
0
29.09.2021
 12 / 29.09.2021 PO - CMP - 04  

Procedura operaţională privind arhivarea documentelor aferente proiectelor

5 0 29.09.2021
 12 / 29.09.2021
PO - CMP - 05
 

Procedura operaţională privind recrutarea şi selecţia personalului care va fi angajat în proiecte finanţate din fonduri europene

2
0
29.09.2021
24.06.2009 R-CMP-6 Regulamentul sistemului de premiere a excelenţei în cercetare şi creaţie în UAB    1 2 24.06.2009
24.06.2009   Ghidul de evaluare a unităţilor de cercetare   1 1 24.06.2009 
26.11.2008   Statutul personalului de cercetare-dezvoltare-inovare din UAB    1 1  26.11.2008
3 / 24.06.2009 M-CMP-1 Metodologia de identificare, evaluare şi recunoaştere a unităţilor de cercetare   1 1 24.06.2009
6 / 27.11.2019  R-CMP-3  Regulamentul de organizare şi funcţionare a Centrului de Cercetări în Sisteme Electronice şi Control Inteligent (SECI) şi Organigrama SECI
  2 0
27.11.2019
13 / 10827 / 01.07.2016 R-CMP-4 
Regulament de organizare şi funcţionare al Centrului de cercetări matematice şi informatice 
  1
1
 01.07.2016 
6 / 27.11.2019  R-CMP-5  Regulamentul de organizare şi funcţionare a Centrului de Cercetări în Ştiinţe ale Educaţiei (CCSE)
  2
0
27.11.2019
6 / 27.11.2019  R-CMP-7 

Regulamentul de organizare şi funcţionare a Centrului de Cercetări Sociologice

Organigrama CCS

  2
0
27.11.2019
23.05.2007  R-CMP-8  Regulament de organizare şi funcţionare al Centrului de cercetare ştiinţifică în domeniul dreptului public şi dreptului privat 
  1
1
23.05.2007 
30.06.2004 R-CMP-9 

Regulament de organizare şi funcţionare al Centrului de cercetări inter-religioase şi de psihopedagogie creştină

  1
1
 30.06.2004 
4554 / 26.10.2005 R-CMP-10 Regulament de organizare şi funcţionare al Centrului de cercetare a imaginarului 
   1 1
26.10.2005
6 / 27.11.2019 R-CMP-11

Regulamentul de organizare şi funcţionare a Centrului de Cercetări Economice

Anexa nr. 1.  Priorităţile tematice pentru cercetarea ştiinţifică pe perioada 2014-2020

Organigrama CCE

  2
0
27.11.2019
14 / 28.10.2009 
R-CMP-12 Regulament de organizare şi funcţionare al Centrului de studii şi cercetări mesoamericane (CSCM) 
  1
1
28.10.2009
 11 / 16.04.2008  R-CMP-13 Regulament de organizare şi funcţionare al Centrului de cercetări pentru dezvoltare teritorială (CCDT) 
  1
1
16.04.2008
6 / 27.11.2019 R-CMP-14 

Regulamentul de organizare şi funcţionare a Centrului de Cercetare „Geomatică şi protecţia mediului"

Organigrama centrului

  2
0
27.11.2019
6 / 27.11.2019
R-CMP-15 

Regulamentul de organizare şi funcţionare a Centrului de Cercetări în Educaţie Fizică, Sport şi Kinetoterapie (CCEFSK)

Organigrama CCEFSK

  1
1
27.11.2019
6 / 27.11.2019
R-CMP-16
Regulamentul de organizare şi funcţionare a Institutului de Arheologie Sistemică Iuliu Paul (IASIP) şi structura IASIP   2
0
27.11.2019
6 / 27.11.2019
R-CMP-17

Regulamentul de organizare şi funcţionare a Centrului de Cercetări Filologice şi Dialog Multicultural şi structura CCFDM

  1
1
27.11.2019
1 / 28.07.2021 M-CMP-2

Metodologia de finanţare a cercetării ştiinţifice din Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia

Anexa 2 - Referat de decontare cheltuieli cf. Ordin 3747/28.04.2021

  1 0 28.07.2021
 
 Hotărâre Senat Cod
Regulament / Metodologie
Procedură operaţională
 Ediţia Revizia
Data aprobării

 

VII. RELAŢII INTERNAŢIONALE


11 / 8763 / 25.05.2016  R-RI-1  Regulamentul de organizare şi funcţionare a Centrului de Relaţii Internaţionale (CRI) 
   1 1
25.05.2016 
 11 / 30.06.2020
  Strategia de internaţionalizare a Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, pentru perioada 2020-2024       30.06.2020
10 / 16.12.2020
  Politicile sectoriale/indicatorii de performanţă pentru Strategia de Internaţionalizare a Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia pentru perioada 2020-2024       16.12.2020
5 / 29.09.2021
R-RI-2 

Regulamentul privind implementarea programului ERASMUS+

  1
2
29.09.2021
11 / 15.09.2020
R-RI-3 

Regulamentul de organizare şi funcţionare a Biroului Erasmus, Cooperare Internaţională şi Studenţi Străini din Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia

  1
0
15.09.2020
6 / 29.09.2021
PO - CRI - 01   Procedura operaţională privind încheierea acordurilor inter-instituţionale internaţionale 1
1
29.09.2021
7 / 29.09.2021 PO - CRI - 02   Procedura operaţională privind operaţiunile financiare în cadrul Programului Erasmus+
1 0 29.09.2021
7 / 29.09.2021 PO - CRI - 03   Procedura operaţională privind implementarea programelor de mobilitate a indivizilor 1 0 29.09.2021
7 / 29.09.2021 PO - CRI - 04   Procedura operaţională privind admiterea românilor de pretutindeni în cadrul Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia
1 0 29.09.2021
7 / 29.09.2021 PO - CRI - 05   Procedura operaţională privind admiterea cetăţenilor străini în cadrul Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia 1 0 29.09.2021
7 / 29.09.2021 PO - CRI - 06   Procedura operaţională privind gestionarea materialelor de promovare în cadrul Centrului de Relaţii Internaţionale 1 0 29.09.2021
7 / 29.09.2021 PO - CRI - 07   Procedura operaţională privind preluarea funcţiei de coordonator instituţional Erasmus 1 0 29.09.2021
10 / 30.06.2020
R-RI-5 Regulamentul privind implementarea programelor de tip visiting-professor (cadre didactice asociate invitate) în cadrul Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia
  1
0
30.06.2020

4 / 16.12.2020

1 / 15.09.2021

R-RI-6

Regulamentului de admitere a cetăţenilor străini şi şcolarizarea acestora în cadrul Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, în anul universitar 2021-2022

 

1

1

0

1

16.12.2020

15.09.2021

2 / 20.02.2019 R-RI-7

Regulamentul privind mobilitatea studenţilor, a personalului didactic, didactic auxiliar, de cercetare şi a personalului nedidactic care participă la mecanismul financiar al spaţiului economic european (SEE) şi mecanismul financiar norvegian

Anexe

  1
0
20.02.2019
 
 Hotărâre Senat Cod Regulament / Metodologie
Procedură operaţională
 Ediţia Revizia
Data aprobării

 

VIII. DOCTORAT


6 / 30.06.2021
R-D-1 
Regulament instituţional de organizare şi desfăşurare a studiilor universitare de doctorat în Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia 
  2
2
30.06.2021
1 / 31.03.2021
R-D-2 Regulamentul Şcolii Doctorale de Istorie 
  2
2
31.03.2021
1 / 31.03.2021 R-D-3 Regulamentul Şcolii Doctorale de Filologie   2 2 31.03.2021
1 / 31.03.2021 R-D-4 Regulamentul Şcolii Doctorale de Teologie    2 2 31.03.2021
1 / 31.03.2021 R-D-5 Regulamentul Şcolii Doctorale de Contabilitate    2 2 31.03.2021

2 / 31.03.2021

M-D-1

Metodologie  privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere la studiile universitare de doctorat domeniul Filologie - Septembrie 2021

 

1

0

31.03.2021

2 / 31.03.2021

 

2 / 28.04.2021

M-D-2

Metodologie  privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere  la studiile universitare de doctorat domeniul Istorie - Septembrie 2021

Anexa 2

  1
0

31.03.2021

 

28.04.2021

2 / 31.03.2021 M-D-3

Metodologie privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere la studiile universitare de doctorat domeniul Teologie - anul universitar 2021-2022

  1
0
31.03.2021
2 / 31.03.2021 M-D-4

Metodologie  privind organizarea si desfăşurarea concursului de admitere la studiile universitare de doctorat 2021 - domeniul Contabilitate

  1
0
31.03.2021
13 / 10827 / 01.07.2016 M-D-5 
Metodologia de autoevaluare a  activităţii IOSUD - Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia 
  1
1
01.07.2016 
2 / 20.05.2020
 M-D-6 

Metodologia privind desfăşurarea concursului public pentru ocuparea funcţiei de Director al Consiliului pentru Studii Universitare de Doctorat din cadrul Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia

Anexe

  2
0
20.05.2020
4.13 / 27.04.2017 M-D-7 
Ghid de elaborare, redactare şi susţinere a lucrării de doctorat - Domeniul Teologie 
  1
0
27.04.2017
4.14 / 27.04.2017 
M-D-8 
Ghid de elaborare a tezei de doctorat în Domeniul Istorie 
  1
0
 27.04.2017
6.5 / 08.06.2017 M-D-9
Ghid de elaborare, redactare şi susţinere a lucrării de doctorat - Domeniul Contabilitate 
  1 0 08.06.2017
6.6 / 08.06.2017
M-D-10

Ghid de elaborare, redactare şi susţinere a lucrării de doctorat în Domeniul Filologie

  1 0 08.06.2017
1 / 09.10.2020
 SEAQ_PO_IOSUD_02   Procedura operaţională  privind depunerea, susţinerea şi evaluarea rapoartelor de progres ştiinţific ale doctoranzilor şi a tezei de doctorat în faţa comisiei de îndrumare 1
1
09.10.2020
5 / 20.05.2020
  SEAQ_PO_IOSUD_04   Procedura operaţională SEAQ_PO_IOSUD_04 privind susţinerea publică a tezei de doctorat 1
 0 20.05.2020
1 / 12.03.2019 SEAQ_PO_IOSUD UAB_05   Procedura operaţională privind organizarea şi desfăşurarea procesului de evaluare periodică a conducătorilor de doctorat din Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, prin intermediul platformei INTRANET  1 0 12.03.2019
 4 / 20.05.2020
  SEAQ_PO_IOSUD_06   Procedura operaţională SEAQ_PO_IOSUD_06 privind susţinerea on-line a tezei de abilitare în cadrul Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia
1
0
 20.05.2020
2 / 19.12.2019
SEAQ_PO_IOSUD_07
 

Procedura operaţională privind alocarea locurilor subvenţionate/locurilor subvenţionate cu bursă, în cadrul Şcolilor Doctorale şi pe conducători de doctorat

2 1 19.12.2019
3.21 / 29.03.2018   SEAQ_PO_IOSUD UAB_08  

Procedură operaţională privind generarea şi analiza Raportului de similitudine în cadrul IOSUD-UAB

 1 0
 29.03.2018
3 / 09.10.2020
M-D-11 
Metodologia privind recunoaşterea automată, în Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, a calităţii de conducător de doctorat obţinută în instituţii de învăţământ universitar acreditate din străinătate     1
3 09.10.2020
13 / 24.07.2019
R-D-7

Regulament instituţional de organizare şi desfăşurare a programelor postdoctorale de cercetare avansată în Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia

  1
2
24.07.2019
3 / 31.03.2021
 M-D-12
Metodologia de organizare şi desfăşurare a admiterii la programele postdoctorale de cercetare avansată în cadrul Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, în anul universitar 2021-2022
 

1

0

31.03.2021

4 / 09.10.2020
M-D-14
Metodologia privind recunoaşterea diplomei de doctor şi a titlului de doctor în ştiinţe sau într-un domeniu profesional, obţinute în străinătate   1
3
09.10.2020
4 / 31.03.2021
M-D-15 Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea procesului de obţinere a atestatului de abilitare   1
3
31.03.2021
12 / 30.06.2020 M-D-16 Metodologia privind finanţarea şi decontarea cheltuielilor de cercetare ale doctoranzilor în cadrul Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia   1
0
 30.06.2020
 
Hotărâre Senat  Cod Regulament / Metodologie Procedură operaţională Ediţia Revizia Data aprobării

 

IX. ÎNVĂŢĂMÂNT LA DISTANŢĂ ŞI FORMARE CONTINUĂ


8 / 29.04.2020
 R-IDFC-1 

Regulament de organizare şi funcţionare a Centrului pentru Învăţământ la Distanţă, Frecvenţă Redusă şi Formare  Continuă (CIDFRFC)

Organigrama

Fişa disciplinei (machetă)

   1 6
29.04.2020
4 / 11.09.2019
R-IDFC-2 
Regulament privind organizarea şi desfăşurarea programelor de studii postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă 
  1
1
11.09.2019 
22 / 27.03.2019   Raportul pentru anul 2018 asupra rezultatelor analizei de benchmarking efectuat de Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia cu privire la practicile şi procedurile aplicate în cadrul activităţilor desfăşurate la forma de învăţământ la distanţă/frecvenţă redusă
      27.03.2019
3 / 29.05.2019 SEAQ_PO_CIDFRFC_01

Procedura operaţională  privind gestionarea materialelor de studiu ale studenţilor de la forma de învăţământ la distanţă, circulaţia machetei Suport de curs şi distribuirea  materialelor de studiu
3
0
29.05.2019
3 / 29.05.2019 SEAQ_PO_CIDFRFC_02
  Procedura operaţională privind programarea întâlnirilor periodice ale studenţilor de la forma de învăţământ la distanţă (P.I.P.S.) 3
0
 29.05.2019
5 / 27.06.2019 SEAQ_PO_CIDFRFC_03   Procedura operaţională privind evaluarea periodică a performanţelor coordonatorilor de discipline şi a tutorilor
3
0
27.06.2019
3 / 29.05.2019 SEAQ_PO_CIDFRFC_04   Procedura operaţională privind monitorizarea sistemului tutorial şi de comunicare bidirecţională  4 0
 29.05.2019
3 / 29.05.2019 SEAQ_PO_CIDFRFC_05   Procedura operaţională privind  perfecţionarea  personalului implicat în programele ID 3
0
 29.05.2019
3 / 29.05.2019 SEAQ_PO_CIDFRFC_06   Procedura operaţională privind reactualizarea periodică a materialelor de studiu pentru învăţământul la distanţă 3
0
 29.05.2019
3 / 29.05.2019 SEAQ_PO_CIDFRFC_07   Procedura operaţională privind normarea activităţilor  didactice  la învăţământul la distanţă 2 0
 29.05.2019
12 / 30.06.2021 PO - CIDFRFC - 08   Procedura operaţională privind asigurarea echivalenţei activităţilor din planul de învăţământ de la forma de învăţământ la distanţă (ID) cu activităţile din planul de învăţământ de la forma de învăţământ cu frecvenţă (IF)
1
0  30.06.2021

 

X. PLANURI ŞI RAPOARTE


1 / 29.09.2020
  Plan de activitate al Senatului pentru anul universitar 2020-2021     29.09.2020
11 / 03.02.2020   Raportul de activitate al Senatului Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia pentru mandatul 2016 - 2020     03.02.2020
5 / 17.02.2021
  Raportul de evaluare internă a calităţii educaţiei pentru anul 2020     17.02.2021
6 / 17.02.2021
  Raportul de monitorizare a Planului de măsuri pentru îmbunătăţirea calităţii educaţiei în anul 2020
    17.02.2021
7 / 17.02.2021
  Planul de măsuri pentru îmbunătăţirea calităţii educaţiei în anul 2021
    17.02.2021
2 / 24.02.2020   Raportul de evaluare internă a calităţii educaţiei pentru anul 2019     24.02.2020
2 / 24.02.2020   Raportul de monitorizare a  Planului de măsuri pentru îmbunătăţirea calităţii educaţiei în anul 2019     24.02.2020
3 / 24.02.2020   Planul de măsuri pentru îmbunătăţirea calităţii educaţiei în anul 2020
    24.02.2020
7 / 20.02.2019   Raport de evaluare internă a calităţii educaţiei pentru anul 2018
    20.02.2019
7 / 20.02.2019   Planul de măsuri pentru îmbunătăţirea calităţii educaţiei în anul 2019     20.02.2019
2.6 / 21.02.2018   Raport de evaluare internă a calităţii educaţiei pentru anul 2017      21.02.2018
1.9 / 31.01.2018   Plan de măsuri pentru îmbunătăţirea calităţii educaţiei în anul 2018      31.01.2018
7 / 20.02.2019   Raportul de monitorizare a Planului de măsuri pentru îmbunătăţirea calităţii educaţiei în anul 2018     20.02.2019
2.2 / 22.02.2017   Raport de evaluare internă a calităţii educaţiei pentru anul 2016     22.02.2017
2.3 / 22.02.2017
  Plan de măsuri pentru îmbunătăţirea calităţii educaţiei în anul 2017     22.02.2017
1.8 / 31.01.2018
  Raportul de monitorizare a Planului de măsuri pentru îmbunătăţirea calităţii educaţiei în anul 2017
     31.01.2018
12 / 27.04.2016   Raport de evaluare internă a calităţii educaţiei pentru anul 2015      27.04.2016
10 / 7216 / 28.04.2016   Plan de măsuri pentru îmbunătăţirea calităţii educaţiei în anul 2016     27.04.2016
1.10 / 25.01.2017
  Raportul de monitorizare a planului de măsuri pentru îmbunătăţirea calităţii educaţiei în anul 2016      25.01.2017
8 / 24.07.2019
  Raportul auditorului independent cu privire la auditul situaţiilor financiare     24.07.2019
10 / 7216 / 28.04.2016   Reguli de organizare şi implementare a CONTROLULUI INTERN / MANAGERIAL conform OSGG nr. 400/2015     27.04.2016
2 / 15.01.2021
  Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial al Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, pentru anul 2021     15.01.2021
6 / 03.02.2020   Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial al Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, pe anul 2020     03.02.2020
5 / 31.01.2019   Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial pentru anul 2019     31.01.2019
1.5. / 31.01.2018   Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial pentru anul 2018 - Ediţia 1/2018      31.01.2018
1.13 / 25.01.2017   Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial pentru anul 2017 - Ediţia 1/2017     25.01.2017
11 / 8763 / 25.05.2016   Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial pentru anul 2016 - Ediţia 1/2016     25.05.2016
10 / 28.07.2021
  Raportul asupra procesului de evaluare a nivelului de satisfacţie al studenţilor în raport cu dezvoltarea profesională şi personală asigurată de Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, în anul universitar 2020-2021     28.07.2021
16 / 30.06.2021   Raportul asupra procesului de evaluare periodică a calităţii corpului profesoral din Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, în semestrul al II-lea al anului universitar 2020/2021     30.06.2021
9 / 17.02.2021
  Raportul asupra procesului de evaluare periodică a calităţii corpului profesoral din Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, în semestrul I, al anului universitar 2020-2021     17.02.2021
4 / 24.02.2020   Raportul  asupra procesului de evaluare periodică a calităţii corpului profesoral din Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, în semestrul I, al anului universitar 2019-2020     24.02.2020
17 / 30.06.2020   Raportul asupra procesului de evaluare periodică a calităţii corpului profesoral din Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia - semestrul II, 2019/2020     30.06.2020
7 / 22.07.2020   Raport asupra procesului de evaluare a nivelului de satisfacţie al studenţilor în raport cu dezvoltarea profesională şi personală asigurată de Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, în anul universitar 2019-2020    

22.07.2020

10 / 24.07.2019
  Raport asupra procesului de evaluare a nivelului de satisfacţie al studenţilor în raport cu dezvoltarea profesională şi personală asigurată de Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, în anul universitar 2018-2019     24.07.2019
9 / 27.06.2019   Raport asupra procesului de evaluare a cadrelor didactice de către studenţi, în Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia - semestrul II, 2018/2019     27.06.2019
12 / 27.03.2019   Raport asupra procesului de evaluare a cadrelor didactice de către studenţi, în Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia - semestrul I, 2018/2019      27.03.2019
2.7 / 21.02.2018
  Raport asupra procesului de evaluare a cadrelor didactice de către studenţi, în Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia - semestrul I, 2017/2018
    21.02.2018
6. 16 / 28.06.2018
  Raport asupra procesului de evaluare a cadrelor didactice de către studenţi, în Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia - semestrul II, 2017/2018     28.06.2018
7. 6 / 26.07.2018   Raport asupra procesului de evaluare a nivelului de satisfacţie al studenţilor în raport cu dezvoltarea profesională şi personală asigurată de Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, în anul universitar 2017-2018     26.07.2018
2.4 / 22.02.2017
  Raport asupra procesului de evaluare a cadrelor didactice de către studenţi, în Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia - semestrul I, 2016/2017      22.02.2017
6.5 / 30.06.2017   Raport asupra procesului de evaluare a cadrelor didactice de către studenţi, în Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia - semestrul II, 2016/2017      30.06.2017
10.2 / 26.10.2017   Raport asupra procesului de evaluare a nivelului de satisfacţie al studenţilor în raport cu dezvoltarea profesională şi personală asigurată de Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, în anul universitar 2016-2017     26.10.2017
22 / 27.03.2019   Raportul pentru anul 2018 asupra rezultatelor analizei de benchmarking efectuat de Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia cu privire la practicile şi procedurile aplicate în cadrul activităţilor desfăşurate la forma de învăţământ la distanţă/frecvenţă redusă     27.03.2019
7 / 24.04.2019
  Analiză de benchmarking cu privire la unele aspecte privind implementarea Programului Erasmus + şi a metodologiei de şcolarizare a studenţilor non UE, pentru anul 2018
    24.04.2019
14 / 23.10.2019   Politici financiare pe  termen scurt şi mediu privind sustenabilitatea financiară a Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, pe perioada 2020-2023     23.10.2019
 10 / 17.02.2021
  Raportul asupra studiului „Absolvenţii şi piaţa muncii", derulat de Universitatea „1 Decembrie 1918 " din Alba Iulia în perioada decembrie 2020-ianuarie 2021      17.02.2021
21 / 03.02.2020   Raportul asupra monitorizării inserţiei absolvenţilor pe piaţa muncii, derulat de Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia în anul 2019 (studiul „Absolvenţii şi piaţa muncii")     03.02.2020
12 / 27.11.2019   Raportul asupra studiului privind inserţia absolvenţilor pe piaţa muncii, derulat de Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, în anul 2019 (pentru promoţiile 2013-2017, programe de studiu: Administrarea Afacerilor ID, Contabilitate şi Informatică de Gestiune ZI, Informatică, Istorie, Limba şi Literatura Română-Limba şi Literatura Engleză, Marketing, Sociologie)
Anexa privind descrierea sistemului instituţional de monitorizare a inserţiei absolvenţilor UAB, actualizat în 2019
    27.11.2019
 11 / 31.01.2019
  Raportul studiului de monitorizare a inserţiei absolvenţilor pe piaţa muncii derulat în anul 2018, pentru absolvenţii promoţiei 2017 (anul universitar 2016/2017)      31.01.2019
1.15 / 31.01.2018   Raportul studiului de monitorizare a inserţiei absolvenţilor pe piaţa muncii, promoţia 2016     31.01.2018

 

XI. TAXE ŞI TARIFE

 

13 / 15.09.2021   Taxele de studii pentru anul universitar 2021-2022, pentru toţi anii de studii, pentru cetăţenii români, cetăţenii din ţările UE/SEE/CE, români de pretutindeni, cetăţenii străini din state terţe UE/SEE/CE, care parcurg în regim „cu taxă" studiile universitare de licenţă, masterat, doctorat, anul pregătitor de învăţare a limbii române sau programul de pregătire psihopedagogică     15.09.2021
13 / 28.07.2021   Taxele de studiu pentru studenţii străini în regim propriu valutar, cetăţenii străini cu domiciliul în alte state, din diaspora, Balcani, Moldova şi a cetăţenilor străini din UE/SEE şi cuantumul taxelor administrative aplicate în cadrul Centrului de Relaţii Internaţionale     28.07.2021
4 / 24.09.2021   Taxele administrative şi tarifele aplicate în Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, în anul universitar 2021/2022     24.09.2021

 

XII. DIVERSE

 

15 / 30.06.2021
  Modelele-cadru ale Contractelor de studii pentru anul universitar 2021-2022, pentru: studii universitare de licenţă (forma de învăţământ cu frecvenţă şi forma de învăţământ la distanţă), programul de învăţare a limbii române - an pregătitor, studii universitare de masterat şi pentru programele de pregătire psihopedagogică, încheiate cu studenţii români, studenţii străini şi studenţii români de pretutindeni
    30.06.2021
15 / 30.06.2021   Modelele-cadru ale Contractelor de studii pentru anul universitar 2021-2022, pentru studiile universitare de doctorat şi studiile postdoctorale de cercetare avansată
    30.06.2020
14 / 30.06.2021
  Calendarul activităţilor educaţionale, în anul universitar 2021/2022, pe facultăţi şi programe de studii - Structura anului universitar 2021-2022      30.06.2021
26 / 29.09.2021   Structura anului universitar 2021-2022 pentru IOSUD - UAB
    29.09.2021
9 / 30.03.2020
  Organigrama structurilor de conducere     30.03.2020
9 / 30.03.2020   Organigrama funcţiilor de conducere     30.03.2020
9 / 30.03.2020   Organigrama executivă a Universităţii „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia     30.03.2020
9 / 30.03.2020   Organigrama Direcţiei General Administrative     30.03.2020