Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Senatul UAB
 
REGULAMENTE / METODOLOGII / PROCEDURI APROBATE DE SENAT

 

 

Hotărâre Senat  Cod   Regulament / Metodologie   Procedură operaţională   Ediţia   Revizia   Data aprobării 

 

I. MANAGEMENTUL CALITĂŢII ŞI STRATEGIE INSTITUŢIONALĂ


21 / 21570 / 23.11.2016  R-MCSI-1  Carta Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia    1 2 23.11.2016 
10 / 7216 / 28.04.2016   DECLARAŢIA PENTRU CALITATE a Rectorului şi a Senatului Universităţii "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia       27.04.2016
25 / 7756 / 30.05.2012   Codul de asigurare a calităţii în Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia    1 1 30.05.2012 
6.1 / 28.06.2018   Politica şi strategiile de asigurare a calităţii în Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia
      28.06.2018
 11 / 8763 / 25.05.2016    Plan strategic al Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia pentru perioada 2016 - 2020   1 0  25.05.2016 
1.3 / 31.01.2018   Plan operaţional al Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia pentru anul 2018 
  1
0
31.01.2018
1.2 / 31.01.2018 
  Raport asupra Planului operaţional al Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia pentru anul 2017    1
0
31.01.2018 
 1.2 / 25.01.2017    Plan operaţional al Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia pentru anul 2017   1 0  25.01.2017 
1.1 / 25.01.2017   Raport Plan operaţional al Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia pentru anul 2016   1 0 25.01.2017
1 / 1516 / 27.01.2016   Plan operaţional al Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia pentru anul 2016   1 0 27.01.2016
 7 / 4509 / 11.03.2016  R-MCSI-2 
Regulament intern al Universităţii „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia 
  1
4
11.03.2016
6.18 / 08.06.2017 
R-MCSI-3 Regulament de organizare şi funcţionare a Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia   2 1 08.06.2017
 10 / 7216 / 27.04.2016  R-MCSI-4 
Regulament de organizare şi funcţionare a Comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii din Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia   1
1 27.04.2016 
6.6 / 28.06.2018
R-MCSI-5
Sistemul Instituţional de Management al Calităţii   2 0
28.06.2018
21 / 21570 / 23.11.2016 
R-MCSI-6
Regulament de organizare şi funcţionare al Centrului pentru managementul calităţii şi strategie instituţională (CMCSI)   1
1
23.11.2016 
12.6 / 14.12.2017  
R-MCSI-7 
Regulament privind iniţierea, aprobarea şi monitorizarea periodică a programelor de studii în cadrul  Universităţii„1 Decembrie 1918" din Alba Iulia   1 3 14.12.2017 
15 / 18687 / 01.10.2015 
R-MCSI-8 
Regulament privind întocmirea statelor de funcţii ale personalului didactic   1
2
30.09.2015 
 21 / 21570 / 23.11.2016  R-MCSI-9
Strategia privind echitatea socială în Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, pentru perioada 2017-2020   1 0
 23.11.2016 
 21 / 21570 / 23.11.2016
R-MCSI-10 Plan de măsuri în domeniul echităţii sociale pentru anul 2017   1 0   23.11.2016
12.4 / 14.12.2017 R-MCSI-9 Strategia privind echitatea socială în Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, pentru perioada 2018-2020 
  1
0
14.12.2017
12.4 / 14.12.2017 R-MCSI-10 Plan de măsuri în domeniul echităţii sociale pentru anul 2018
  1
0
14.12.2017
 31 / 8753 / 18.06.2014    Strategia cercetării ştiinţifice 2014-2020   1 0 18.06.2014 
3.4 / 29.03.2017 R-MCSI-11 
Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului de Administraţie al Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia 
  1
0
29.03.2017 
12.5 / 14.12.2017

SEAQ_PS_CMCSI_01

  PS-01 Procedură de sistem privind elaborarea, aprobarea, modificarea şi retragerea regulamentelor / metodologiilor / procedurilor de sistem sau operaţionale / altor reglementări interne în cadrul Universităţii "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia
1
0
14.12.2017
     

Anexa 1 - Format Regulament

Anexa 1 - Format Regulament (format editabil)

Anexa 2 - Macheta procedură operaţională

Anexa 2 - Macheta procedură operaţională (format editabil)

Anexa 3 - Precizări privind elaborarea unei proceduri operaţionale

     
12.5 / 14.12.2017

SEAQ_PS_CMCSI_02

  PS-02 Procedură de sistem privind identificarea obiectivelor Universităţii "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia
1
0
14.12.2017
12.5 / 14.12.2017

SEAQ_PS_CMCSI_03

  PS-03 Procedură de sistem privind coordonarea activităţilor şi planificarea resurselor în vederea îndeplinirii obiectivelor Universităţii "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia
1
0
14.12.2017
12.5 / 14.12.2017

SEAQ_PS_CMCSI_04

  PS-04 Procedură de sistem privind managementul performanţei şi managementul riscurilor la nivelul structurilor academice şi operaţionale ale Universităţii "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia
1
0
14.12.2017
6.13 / 28.06.2018 SEAQ_PO_CMCSI_01 
  Procedura operaţională privind realizarea activităţilor de benchmarking 3 1
28.06.2018
 6.13 / 28.06.2018 SEAQ_PO_CMCSI_02
  Procedura operaţională privind organizarea şi desfăşurarea procesului de evaluare periodică a calităţii corpului profesoral din Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, prin intermediul platformei Intranet 1
1
28.06.2018
 6.13 / 28.06.2018 SEAQ_PO_CMCSI_03
  Procedura operaţională privind organizarea şi desfăşurarea procesului de evaluare a nivelului de satisfacţie al studenţilor în raport cu dezvoltarea profesională şi personală asigurată de Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia 1
1
28.06.2018
 6.13 / 28.06.2018 SEAQ_PO_CMCSI_04
  Procedura operaţională privind verificarea anti-plagiat  1 1
28.06.2018
13 / 10827 / 01.07.2016 PO 13.008 
  Procedură operaţională privind întocmirea statelor de funcţii ale personal didactic al departamentului  3 0 01.07.2016 
 
Hotărâre Senat  Cod
 Regulament / Metodologie
 Procedură operaţională  Ediţia
Revizia
Data aprobării

 

II. STUDENŢI ŞI ABSOLVENŢI


6.4 / 28.06.2018 R-SA-1 Regulamentului activităţii profesionale a studenţilor pentru Ciclul I - studii universitare de licenţă şi Ciclul II - studii universitare de master, valabil pentru anul universitar 2018/2019

1
1
28.06.2018 
15 / 12603 / 27.07.2016 R-SA-2  Regulament de organizare şi funcţionare pentru Ciclul I -  studii universitare de licenţă   1 1 27.07.2016
15 / 12603 / 27.07.2016 R-SA-3 Regulament de organizare şi funcţionare pentru Ciclul II -  studii universitare de master   1 1  27.07.2016 
19 / 17035 / 28.09.2016 R-SA-4 
Regulament privind examinarea şi notarea studenţilor
 
1 1 28.09.2016 
12.3 / 14.12.2017 R-SA-5 
Regulament de organizare şi desfăşurare a examenelor de finalizare a studiilor de licenţă şi masterat - 2018 
  1
1
 14.12.2017
    Anexa 1 - REFERAT (FIŞA DE APRECIERE) DE EVALUARE SINTETICĂ A CALITĂŢII LUCRĂRII DE LICENŢĂ / DIPLOMĂ / DISERTAŢIE
       
    Anexa 2 -  CERERE DE ÎNSCRIERE LA EXAMENUL DE LICENŢĂ / DIPLOMĂ / DISERTAŢIE
       
43 / 14568 / 16.09.2014  M-SA-1  Metodologie privind alegerea, frecventarea şi examinarea cursurilor facultative în UAB 
1 1  16.09.2014 
7.2 / 21.07.2017 R-SA-6 
Regulament privind acordarea burselor pentru studenţi - Ciclurile de studii licenţă şi master, forma de învăţământ cu frecvenţă

 

1
4
21.07.2017
20 / 19809 / 26.10.2016 PO 13. 020
  Procedură operaţională privind acordarea burselor de merit 
3
0
26.10.2016 
 20 / 19809 / 26.10.2016 PO 13. 021   Procedură operaţională privind acordarea burselor de studii 
3
0 26.10.2016
6.14 / 28.06.2018

SEAQ_PO_

SERVICIUL_SOCIAL_01

  Procedura operaţională privind întocmirea, depunerea şi verificarea dosarelor de bursă de ajutor social din cadrul Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia 5
0
 28.06.2018
6.6 / 30.06.2017
R-SA-7 
Regulament privind acordarea burselor de performanţă ştiinţifică 
  1
3 30.06.2017
25 / 7756 / 30.05.2012  
Codul universitar al drepturilor şi obligaţiilor studentului 
  1
1  30.05.2012 
3.8 / 29.03.2017 R-SA-8
Regulament privind sistemul de tutorat la învăţământul cu frecvenţă în Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia   2 0 29.03.2017
6.5 / 28.06.2018 R-SA-9

Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea practicii de specialitate a studenţilor în cadrul programelor de studii universitare de licenţă şi master, valabil începând cu anul universitar 2018-2019 

Anexe

   2 0
28.06.2018
1 / 1002 / 21.01.2015  M-SA-2  Metodologie privind regimul actelor de studii în Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia 
   1 1  21.01.2015 
6.15 / 28.06.2018 SEAQ_PO_SG_02
  Procedura operaţională privind gestionarea, completarea şi eliberarea actelor de studii în cadrul Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia
1
1
28.06.2018
10.7 / 26.10.2017
 M-SA-3  Metodologia organizării şi desfăşurării probelor pentru obţinerea certificatului de competenţă lingvistică
  1
2 26.10.2017 
4.2 / 25.04.2018
R-SA-10 Regulament de organizare şi desfăşurare a admiterii în ciclul de studii universitare de licenţă pentru anul universitar 2018 - 2019   1 2 25.04.2018
4.2 / 25.04.2018 R-SA-11 Regulament privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere la studii universitare de masterat pentru anul universitar 2018 - 2019 
  1 2 25.04.2018
12.8 / 14.12.2017  R-SA-12 
Regulamentul Centrului de Informare, Consiliere şi Orientare în Carieră 
  1 2 14.12.2017
10.3.2 / 31.10.2018   Organigrama CICOC
      31.10.2018
6.9 / 28.06.2018  R-SA-13
Regulament de organizare şi funcţionare a Departamentului de analiză şi gestiune previzională a solicitărilor pieţei muncii - DAGPSPM    1
2
28.06.2018
9 / 9718 / 27.05.2015  M-SA-4  Metodologie privind organizarea şi funcţionarea Centrului de Informare, Consiliere şi Orientare în Carieră CICOC-UAB, ca urmare a implementării OMEN 650/2014 
   1 1 27.05.2015 
12.9 / 14.12.2017   R-SA-14
Regulament de organizare şi funcţionare al Biroului pentru relaţia cu mediul economic şi analiza pieţei muncii BRME 
  1 2  14.12.2017
6.12 / 28.06.2018 SEAQ_PO_CICOC_01
  Procedura operaţională privind consilierea şi orientarea în carieră a studenţilor/ absolvenţilor  1 1
28.06.2018
 6.12 / 28.06.2018  SEAQ_PO_CICOC_02   Procedura operaţională privind consilierea psihologică a studenţilor/ absolvenţilor 1
1
28.06.2018 
 6.12 / 28.06.2018  SEAQ_PO_CICOC_03   Procedura operaţională privind monitorizarea inserţiei pe piaţa muncii a absolvenţilor Universităţii "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia cu Anexele 1 şi 2  1 1
28.06.2018 
11 / 8763 / 25.05.2016  M-SA-5  Metodologia privind desfăşurarea activităţilor de voluntariat în cadrul Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia 
  1
1  25.05.2016 
91.13 / 14.09.2018
R-SA-15 

Regulament privind organizarea şi desfăşurarea programelor de pregătire psihopedagogică pentru profesia didactică şi a programelor de formare continuă şi  perfecţionare a personalului didactic, în cadrul Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic din Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia

  3
0
14.09.2018
91.14 / 14.09.2018
R-SA-16 Regulament de organizare şi desfăşurare a programelor de formare psihopedagogică nivel I şi nivel II în regim postuniversitar 
  2 0
14.09.2018

7.5 / 26.07.2018

SEAQ_PO_DPPD_01  

Procedura operaţională privind organizarea şi desfăşurarea examenelor pentru obţinerea gradului didactic II în sistemul de învăţământ preuniversitar organizate în cadrul Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia

 3 0
 26.07.2018
 7.5 / 26.07.2018  SEAQ_PO_DPPD_02  

Procedura operaţională privind organizarea şi desfăşurarea examenelor pentru obţinerea gradului didactic I în sistemul de învăţământ preuniversitar desfăşurate în cadrul Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia

 3  0 26.07.2018
 7.5 / 26.07.2018  SEAQ_PO_DPPD_03  

Procedura operaţională privind echivalarea pe baza ECTS/SECT a învăţământului universitar de scurtă durată, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durată de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licenţă, în vederea ocupării funcţiilor didactice din învăţământul preuniversitar

 3  0 26.07.2018
6.8 / 28.06.2018 R-SA-17
Regulamentul Centrului de Analiză şi Dezvoltare Pedagogică 
  1 1  28.06.2018
23 / 23044 / 14.12.2016 R-SA-18 
Regulament de selecţie a studenţilor care vor participa la programe de Internship 
  1 1
 14.12.2016 
10558 / 14.07.2011 R-SA-19
Regulament de organizare şi funcţionare a asociaţiei ALUMNI a absolvenţilor 
  1
1 13.07.2011 
6.10 / 28.06.2018
R-SA-20 Regulament privind organizarea şi funcţionarea Cantinei studenţeşti   2
0 28.06.2018
5.8 / 24.05.2018 R-SA-21 
Regulament privind cazarea, organizarea şi funcţionarea căminelor studenţeşti 
  2 1 24.05.2018
6.14 / 28.06.2018

SEAQ_PO_

SERVICIUL_SOCIAL_02

  Procedura operaţională privind încasarea taxei de cămin pentru studenţii cazaţi în căminele  Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia
3
0
28.06.2018
6.14 / 28.06.2018

SEAQ_PO_

SERVICIUL_SOCIAL_03

  Procedura operaţională privind cazarea în căminul-Casa de oaspeţi din cadrul Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia 3
0
28.06.2018 
5.3 / 24.05.2018 R-SA-22
Regulamentul de admitere şi şcolarizare a românilor de pretutindeni în cadrul Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, în anul universitar 2018-2019 
  1
0
24.05.2018
6.10 / 08.06.2017 M-SA-7 
Metodologie de organizare şi desfăşurare a examenului de finalizare a anului pregătitor de limba română pentru cetăţenii străini 
  1
0
08.06.2017
7.3 / 21.07.2017 R-SA-23 
Regulamentul de organizare şi funcţionare a Societăţii Antreprenoriale Studenţeşti SAS-UAB 
  1
0
21.07.2017
9.1.1 / 22.09.2017 R-SA-24 Regulament privind organizarea şi desfăşurarea Anului pregătitor de învăţare a limbii române pentru cetăţenii străini   1 0 22.09.2017
12.14 / 14.12.2017   Raportul independent al studenţilor cu privire la respectarea Codului universitar al drepturilor şi obligaţiilor studentului şi asigurarea calităţii în Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia 
      14.12.2017
2.3 / 21.02.2018 R-SA-25 
Regulament privind organizarea activităţii didactice pentru studenţii sportivi de performanţă din cadrul Facultăţii de Drept şi Ştiinţe Sociale 
  1
0
21.02.2018
6.2 / 28.06.2018 M-SA-8
Metodologia Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia de recunoaştere academică a perioadelor de studii efectuate în cadrul unor mobilităţi nereglementate
   1 0
28.06.2018
91.10 / 14.09.2018   M-SA-9 Metodologie  de  calcul  privind plata îndrumătorilor de practică  pedagogică
  1
0
14.09.2018
 
Hotărâre Senat Cod Regulament / Metodologie  Procedură operaţională Ediţia Revizia Data aprobării

 

III. CADRE DIDACTICE


55 / 20491 / 19.11.2014 R-CD-1 
Regulamentul activităţii profesionale a personalului didactic 
   1 2
19.11.2014 
52 / 18983 / 30.10.2014 R-CD-2 
Regulament privind prelungirea activităţii cadrelor didactice şi de cercetare după împlinirea vârstei de 65 de ani 
  1
1
29.10.2014 
15 / 18687 / 01.10.2015  R-CD-3  Regulament privind acordarea gradaţiilor de merit pentru personalul didactic şi de cercetare 
  1
2
 30.09.2015 
93.12 / 27.09.2018
 M-CD-1 

Metodologia de organizare şi desfăşurare a concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante în cadrul Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia

- Anexe (valabile începând cu anul universitar 2017/2018)

  1
 2 27.09.2018
96.15 / 28.06.2018
SEAQ_PO_SG_03
  Procedură operaţională privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante în cadrul Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia
6
0
28.06.2018
20 / 19809 / 26.10.2016 R-CD-4 Regulament pentru acordarea titlului de DOCTOR HONORIS CAUSA al Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia 
  1
 1 26.10.2016
20 / 19809 / 26.10.2016  R-CD-5 Regulament pentru acordarea titlului de PROFESOR EMERIT 
  1
 1 26.10.2016
20 / 19809 / 26.10.2016  R-CD-6 Regulament pentru acordarea distincţiei UNIVERSITATIS GRATIAE 
   1 1
26.10.2016
12.11 / 14.12.2017 M-CD-2 Metodologie de evaluare periodică a calităţii personalului didactic şi de cercetare - valabil pentru anul 2018 
  1 1 14.12.2017
 24.05.2017   Metodologia de selecţie a îndrumătorilor de practică pedagogică   1
0
24.05.2017
 
Hotărâre Senat Cod Regulament / Metodologie Procedură operaţională Ediţia Revizia Data aprobării

 

IV. ETICĂ


4 /1395 / 30.01.2013  R-E-1  Regulamentul Comisiei de etică şi deontologie profesională universitară 
   1 1
29.01.2013 
21 / 21570 / 24.11.2016 
  Codul de etică şi deontologie profesională al Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia 
   1  1 23.11.2016 
 
Hotărâre Senat Cod Regulament / Metodologie Procedură operaţională Ediţia Revizia Data aprobării

 

V. STRUCTURI FUNCŢIONALE DIDACTICE ŞI ADMINISTRATIVE


10 / 7216 / 27.04.2016 R-SFDA-1  Regulament de organizare şi funcţionare al Facultăţii de Drept şi Ştiinţe Sociale 
  1
 1  27.04.2016 
3.16 / 29.03.2018
 R-SFDA-2  Regulamentul de organizare şi funcţionare al Facultăţii de Istorie şi Filologie 
  1
2 29.03.2018
12.10 / 14.12.2017 R-SFDA-3 
Regulamentul de organizare şi funcţionare al Facultăţii de Teologie Ortodoxă 
   1 3 14.12.2017
18 / 21846 / 28.10.2015
R-SFDA-4 
Regulamentul de organizare şi funcţionare al de Facultăţii de Ştiinţe Economice 
   1  1 28.10.2015
10 / 7216 / 27.04.2016  R-SFDA-5  Regulamentul de organizare şi funcţionare al Facultăţii de Ştiinţe Exacte şi Inginereşti 
   1 1
 27.04.2016 
9 / 9718 / 27.05.2015 M-SFDA-1 
Metodologia de organizare a Referendumului la nivelul Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia pentru alegerea modalităţii de desemnare a Rectorului 
   1 1
 27.05.2015 
11 / 8763 / 25.05.2016 M-SFDA-2 
Metodologia de organizare şi desfăşurare a alegerilor academice pentru mandatul 2016 - 2020 
  1
 2 25.05.2016 
61 /22297 / 18.12.2014  R-SFDA-6  Regulament de organizare şi funcţionare a Compartimentului de Audit Public Intern 
   1 1
18.12.2014 
3. 14 / 29.03.2018 SEAQ_PO_CAPI_01 
  Procedură operaţională privind desfăşurarea misiunilor de asigurare 
2
0
 29.03.2018
10 / 7216 / 27.04.2016 R-SFDA-7 Regulament de organizare şi funcţionare a Comisiei de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a dezvoltării Sistemului de control intern/managerial al Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia 
   1 1 27.04.2016 
11 / 8763 / 25.05.2016 R-SFDA-8 
Regulamentul de organizare şi funcţionare a echipei de gestionare a riscurilor din cadrul Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia 
  1
1
 25.05.2016 
 11 / 8763 / 25.05.2016 R-SFDA-9 Regulamentul de organizare şi funcţionare a Centrului Imagine şi Marketing (CIM) 
  1
1 25.05.2016 
14 / 17300 / 16.09.2015  R-SFDA-10  Regulament de organizare şi funcţionare a Bibliotecii 
  1
1 16.09.2015 
7.3 / 26.07.2018 SEAQ_PO_BUAB_01
 

Procedura operaţională privind relaţiile cu publicul în cadrul Bibliotecii Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia

1
 0 26.07.2018
7.3 / 26.07.2018
SEAQ_PO_BUAB_02
 

Procedura operaţională privind achiziţia, evidenţa, prelucrarea publicaţiilor şi schimbul interbibliotecar în cadrul Bibliotecii Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia

1
0 26.07.2018 
7.3 / 26.07.2018
SEAQ_PO_BUAB_03
 

Procedura operaţională privind activitatea desfăşurată în cadrul Librăriei Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia

3
0
26.07.2018 
4.4 / 25.04.2018 R-SFDA-11 

Regulamentul Editurii Aeternitas 

Organigrama Editurii Aeternitas

  1
1
25.04.2018 
4.5 / 25.04.2018

SEAQ_PO_

AETERNITAS_01

  Procedura operaţională privind editarea şi publicarea de cărţi şi materiale didactice 
1
0
 25.04.2018
6.8 /30.06.2017
R-SFDA-12 Regulamentul Seriei Didactica    2
0
 30.06.2017
23 / 23044 / 14.12.2016  R-SFDA-13  Regulament de organizare şi funcţionare al Serviciului Administraţie, Patrimoniu şi Aprovizionare 
   1 1
 14.12.2016 
23 / 23044 / 14.12.2016 PO 24. 001   Procedură operaţională privind gestionarea activităţii Serviciului Administraţie, Patrimoniu şi Aprovizionare 
1
 0  14.12.2016 
61 /22297 / 18.12.2014 R-SFDA-14 
Regulament de organizare şi funcţionare al Oficiului Juridic 
  1
 1 17.12.2014 
4.6 / 25.04.2018  R-SFDA-15 
Regulament de organizare şi funcţionare al Biroului Personal - Salarizare 
  1
2
25.04.2018
13 / 15223 / 17.08.2015 M-SFDA-3 
Metodologia şi criteriile privind acordarea gradaţiei de merit personalului didactic auxiliar 
  1
1
17.08.2015 
20 / 19809 / 26.10.2016 
PO 05. 015 
  Procedură operaţională privind acordarea concediului de odihnă cadrelor didactice 
 1  1 26.10.2016
47 / 16465 / 19.11.2013 R-SFDA-16 Regulament de organizare şi funcţionare Birou Tipografie    1 2 18.11.2013
6.15 / 28.06.2018 SEAQ_PO_SG_01
  Procedura operaţională privind circuitul documentelor la nivelul Secretariatului General din cadrul Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia 1 1
28.06.2018
2.8. / 22.02.2017  R-SFDA-24 Regulament de organizare şi funcţionare a Biroului IT    1 0 22.02.2017
10.5 / 26.10.2017 R-SFDA-17 Regulament intern de funcţionare a Comitetului de Securitate şi Sănătate în Muncă   2 0 26.10.2017
12.12 / 14.12.2017  M-SFDA-4 Metodologie  de  evaluare  a  performanţelor  profesionale  individuale  ale  personalului  didactic auxiliar  şi  ale  personalului  nedidactic 
  2 0 14.12.2017
04.02.2009 R-SFDA-18 Regulament de organizare şi funcţionare a Clubului Sportiv Universitatea Alba Iulia   1 1 04.02.2009 
3.5 / 29.03.2018  R-SFDA-19 Regulament de organizare şi funcţionare al Serviciului Financiar - Contabil   2 0  29.03.2018
5.5 / 24.05.2018
R-SFDA-20 Regulament de organizare şi funcţionare al Serviciului Pază   2 0  24.05.2018
5.6 / 24.05.2018
R-SFDA-21 Regulament de organizare şi funcţionare al Serviciului Tehnic şi de Investiţii   2 0 24.05.2018
6.14 / 28.06.2018

SEAQ_PO_

SERVICIUL_SOCIAL_04

  Procedura operaţională privind aprovizionarea şi eliberarea din magazie a alimentelor pentru consum, din cadrul Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia
2
0
 28.06.2018
3.4 / 29.03.2018
 R-SFDA-23 Regulament pentru întocmirea bugetului şi gestionarea fondurilor UAB   2 0 29.03.2018
3.13 / 29.03.2018 R-SFDA-26 
Regulamentul de funcţionare al Centrului de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetica CRISC UAB 
  1
0
29.03.2018
5.19 / 24.05.2018 R-SFDA-27
Regulamentul privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date, aplicabil în cadrul Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia
  1
0
24.05.2018
6.11 / 28.06.2018 R-SFDA-28
Regulament intern de acordare în anul 2018, utilizare şi restituire a voucherelor de vacanţă pentru salariaţii Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia
  1
0
28.06.2018
 
Hotărâre Senat Cod Regulament / Metodologie Procedură operaţională Ediţia Revizia Data aprobării

 

VI. CERCETARE ŞI MANAGEMENTUL PROIECTELOR


11 / 8763 / 25.05.2016 R-CMP-1 
Regulament de organizare şi funcţionare a Centrului pentru Cercetarea Ştiinţifică şi Transfer Tehnologic (CCSTT) 
  1
1
 25.05.2016 
 2.5 / 21.02.2018   SEAQ_PO_CCŞTT_03    Procedură operaţională privind susţinerea financiară a activităţii de publicare a rezultatelor cercetării ştiinţifice 
4
1
21.02.2018 
11 / 8763 / 25.05.2016 R-CMP-2 
Regulament de organizare şi funcţionare a Centrului pentru Managementul Proiectelor (CMP) 
  1
1
25.05.2016 
7.4 / 26.07.2018 SEAQ_PO_CMP_01 
 

Procedura operaţională privind: 1. Informarea, comunicarea şi diseminarea bunelor practici în domeniul proiectelor 2. Consultanţă şi colaborare în realizarea proiectelor

1
0
26.07.2018
 7.4 / 26.07.2018 SEAQ_PO_CMP_02  

Procedura operaţională privind gestionarea depunerii la finanţator a proiectelor de cercetare în Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia

5
0
26.07.2018 
 7.4 / 26.07.2018 SEAQ_PO_CMP_03  

Procedura operaţională privind raportarea activităţii de cercetare derulată prin intermediul contractelor de cercetare

5
0
26.07.2018 
 7.4 / 26.07.2018 SEAQ_PO_CMP_04
 

Procedura operaţională privind arhivarea documentelor aferente proiectelor

1 0 26.07.2018 
 7.4 / 26.07.2018 SEAQ_PO_CMP_05
 

Procedura operaţională privind recrutarea şi selecţia personalului care va fi angajat în proiecte finanţate din fonduri europene

1
1
26.07.2018
24.06.2009 R-CMP-6 Regulamentul sistemului de premiere a excelenţei în cercetare şi creaţie în UAB    1 2 24.06.2009
24.06.2009   Ghidul de evaluare a unităţilor de cercetare   1 1 24.06.2009 
26.11.2008   Statutul personalului de cercetare-dezvoltare-inovare din UAB    1 1  26.11.2008
3 / 24.06.2009 M-CMP-1 Metodologia de identificare, evaluare şi recunoaştere a unităţilor de cercetare   1 1 24.06.2009
12 / 9459 / 08.06.2016  R-CMP-3  Regulament de organizare şi funcţionare al Centrului de Cercetări în Sisteme Electronice şi Control Inteligent 
   1 1
08.06.2016 
13 / 10827 / 01.07.2016 R-CMP-4 
Regulament de organizare şi funcţionare al Centrului de cercetări matematice şi informatice 
  1
1
 01.07.2016 
27 / 9201 / 21.06.2012  R-CMP-5  Regulament de organizare şi funcţionare al Centrului de cercetare în ştiinţele educaţiei (CCSE) 
  1
1
20.06.2012 
16.04.2008  R-CMP-7  Regulament de organizare şi funcţionare al Centrului de cercetări sociologice 
  1
1
16.04.2008 
23.05.2007  R-CMP-8  Regulament de organizare şi funcţionare al Centrului de cercetare ştiinţifică în domeniul dreptului public şi dreptului privat 
  1
1
23.05.2007 
30.06.2004 R-CMP-9 

Regulament de organizare şi funcţionare al Centrului de cercetări inter-religioase şi de psihopedagogie creştină

  1
1
 30.06.2004 
4554 / 26.10.2005 R-CMP-10 Regulament de organizare şi funcţionare al Centrului de cercetare a imaginarului 
   1 1
26.10.2005
 11 /  20.12.2006  R-CMP-11 Regulament de organizare şi funcţionare al Centrului de cercetări economice 
  1
1
 20.12.2006 
14 / 28.10.2009 
R-CMP-12 Regulament de organizare şi funcţionare al Centrului de studii şi cercetări mesoamericane (CSCM) 
  1
1
28.10.2009
 11 / 16.04.2008  R-CMP-13 Regulament de organizare şi funcţionare al Centrului de cercetări pentru dezvoltare teritorială (CCDT) 
  1
1
16.04.2008
2.9. / 22.02.2017 R-CMP-14 
Regulament de organizare şi funcţionare al Centrului de cercetare „Geomatică" 
  1
0
22.02.2017 
10.4 / 26.10.2017 R-CMP-15 
Regulamentul Centrului de Cercetări în Educaţie Fizică, Sport şi Kinetoterapie (CCEFSK) 
  1
0
26.10.2017
 
 Hotărâre Senat Cod
Regulament / Metodologie
Procedură operaţională
 Ediţia Revizia
Data aprobării

 

VII. RELAŢII INTERNAŢIONALE


11 / 8763 / 25.05.2016  R-RI-1  Regulamentul de organizare şi funcţionare a Centrului de Relaţii Internaţionale (CRI) 
   1 1
25.05.2016 
4.1 / 25.04.2018   Strategia de internaţionalizare a Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, pentru perioada 2018-2020       25.04.2018
6.7 / 28.06.2018
R-RI-2 

Regulament privind mobilitatea studenţilor, a personalului didactic, didactic auxiliar, de cercetare şi a personalului nedidactic care participă la programul ERASMUS +/ KA 1 şi mecanismul financiar al Spaţiului Economic European SEE

  2
1
28.06.2018
9.4 / 14.09.2017  R-RI-3 
Regulamentul de organizare şi funcţionare a Biroului Erasmus+ şi Acorduri Internaţionale 
  2
0
14.09.2017 
91.11 / 14.09.2018 SEAQ_PO_CRI_01
  Procedura operaţională privind implementarea programelor de mobilitate a indivizilor - mobilităţi cu ţările programului
1
0
14.09.2018
11 / 8763 / 25.05.2016 PO 17.002 
  Procedură operaţională privind informarea şi comunicarea privind programele comunitare în domeniul educaţiei şi formării profesionale 
1
4
25.05.2016
11 / 8763 / 25.05.2016 PO 17.005 
  Procedură operaţională privind primirea cadrelor didactice şi nedidactice din străinătate la UAB în cadrul programului Erasmus+ 1
4
 25.05.2016
11 / 8763 / 25.05.2016 PO 17.006   Procedură operaţională privind primirea studenţilor străini la UAB în cadrul programului  Erasmus + 
1
4
25.05.2016
11 / 8763 / 25.05.2016 PO 17. 014   Procedură operaţională privind stabilirea granturilor aferente mobilităţilor din cadrul programului Erasmus + 
1
3
25.05.2016
11 / 8763 / 25.05.2016 PO 17.015   Procedură operaţională privind încheierea de acorduri internaţionale 
1
1
25.05.2016
13 / 10827 / 01.07.2016 PO 17. 016 
  Procedură operaţională privind implementarea programului  Erasmus + Internaţional Credit Mobility - mobilităţi cu ţările partenere 
1
0
01.07.2016 
31.01.2011
R-RI-5 Regulament privind înfiinţarea unui program de tip "visiting professor" 
  1
1
31.01.2011
6.3 / 28.06.2018 R-RI-6
Regulamentului de admitere a cetăţenilor străini şi şcolarizarea acestora în cadrul Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, în anul universitar 2018-2019 şi Anexele 1-3
  1
 0 28.06.2018
 
 Hotărâre Senat Cod Regulament / Metodologie
Procedură operaţională
 Ediţia Revizia
Data aprobării

 

VIII. DOCTORAT


 3.9 / 29.03.2017
R-D-1 
Regulament instituţional de organizare şi desfăşurare a studiilor universitare de doctorat în Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia 
  2
0
29.03.2017
1.3. / 25.01.2017  R-D-2 Regulamentul Şcolii Doctorale de Istorie 
  2
0
25.01.2017
1.3. / 25.01.2017 R-D-3 Regulamentul Şcolii Doctorale de Filologie   2 0 25.01.2017
1.3. / 25.01.2017 R-D-4 Regulamentul Şcolii Doctorale de Teologie    2 0 25.01.2017
1.3. / 25.01.2017 R-D-5 Regulamentul Şcolii Doctorale de Contabilitate    2 0 25.01.2017
3.20 / 29.03.2018 M-D-1

Metodologie  privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere la studiile universitare de doctorat domeniul Filologie - Septembrie 2018

  1
0
29.03.2018
 3.20 / 29.03.2018 M-D-2
Metodologie  privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere  la studiile universitare de doctorat domeniul Istorie - Septembrie 2018   1
0
29.03.2018
 3.20 / 29.03.2018 M-D-3

Metodologie privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere la studiile universitare de doctorat domeniul Teologie - anul universitar 2018-2019

  1
0
29.03.2018
 3.20 / 29.03.2018 M-D-4

Metodologie  privind organizarea si desfăşurarea concursului de admitere la studiile universitare de doctorat 2018 - domeniul Contabilitate

  1
0
29.03.2018
13 / 10827 / 01.07.2016 M-D-5 
Metodologia de autoevaluare a  activităţii IOSUD - Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia 
  1
1
01.07.2016 
10 / 7216 / 27.04.2016  M-D-6  Metodologia privind desfăşurarea concursului public pentru ocuparea funcţiei de Director al Consiliului pentru Studii Universitare de Doctorat din cadrul Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia 
  1
1
27.04.2016 
4.13 / 27.04.2017 M-D-7 
Ghid de elaborare, redactare şi susţinere a lucrării de doctorat - Domeniul Teologie 
  1
0
27.04.2017
4.14 / 27.04.2017 
M-D-8 
Ghid de elaborare a tezei de doctorat în Domeniul Istorie 
  1
0
 27.04.2017
6.5 / 08.06.2017 M-D-9
Ghid de elaborare, redactare şi susţinere a lucrării de doctorat - Domeniul Contabilitate 
  1 0 08.06.2017
6.6 / 08.06.2017
M-D-10

Ghid de elaborare, redactare şi susţinere a lucrării de doctorat în Domeniul Filologie

  1 0 08.06.2017
7 / 7971 / 30.04.2015 R-D-6 
Regulament privind organizarea şi desfăşurarea procesului de obţinere a atestatului de abilitare 
  1
1
29.04.2015 
7.5 / 21.07.2017 PO 22.002   Procedură operaţională privind depunerea, susţinerea şi evaluarea rapoartelor de cercetare anuale ale doctoranzilor 2 0 21.07.2017
4. 12 / 27.04.2017 PO 22. 003 
 

Procedură operaţională privind înscrierea în vederea susţinerii Tezei de doctorat

1
1
27.04.2017
6.7 / 08.06.2017 PO 22. 007  

Procedură operaţională privind alocarea locurilor subvenţionate/bursă în cadrul Şcolilor Doctorale şi pe conducători de doctorat

1 0 08.06.2017
7.2 / 26.07.2018 M-D-11   Metodologia privind recunoaşterea automată, în Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, a calităţii de conducător de doctorat obţinută în instituţii de învăţământ universitar acreditate din străinătate     1 26.07.2018
3.21 / 29.03.2018   SEAQ_PO_IOSUD UAB_08  

Procedură operaţională privind generarea şi analiza Raportului de similitudine în cadrul IOSUD-UAB

 1 0
 29.03.2018
 
Hotărâre Senat  Cod Regulament / Metodologie Procedură operaţională Ediţia Revizia Data aprobării

 

IX. ÎNVĂŢĂMÂNT LA DISTANŢĂ ŞI FORMARE CONTINUĂ


5.4 / 24.05.2018
 R-IDFC-1 

Regulament de organizare şi funcţionare a Centrului pentru Învăţământ la Distanţă, Frecvenţă Redusă şi Formare  Continuă (CIDFRFC)

   1 3
24.05.2018
15 / 12603 / 27.07.2016 R-IDFC-2 
Regulament privind organizarea şi desfăşurarea programelor de studii postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă 
  1
1
27.07.2016 
10 / 7216 / 27.04.2016 PO 19.006 
  Procedură operaţională cu privire la Monitorizarea sistemului tutorial şi de comunicare bidirecţională 
3
0
27.04.2016 
9.5 / 14.09.2017   PO 19.009   Procedură operaţională privind normarea  activităţilor  didactice  la învăţământul la distanţă 
2
2
14.09.2017

 

X. PLANURI ŞI RAPOARTE


10.03 / 26.10.2017   Plan de activitate al Senatului pentru anul universitar 2017-2018     26.10.2017
2.2 / 22.02.2017   Raport de evaluare internă a calităţii educaţiei pentru anul 2016     22.02.2017
10 / 7216 / 28.04.2016   Plan de măsuri pentru îmbunătăţirea calităţii educaţiei în anul 2016     27.04.2016
2.3 / 22.02.2017
  Plan de măsuri pentru îmbunătăţirea calităţii educaţiei în anul 2017      22.02.2017
2.6 / 21.02.2018   Raport de evaluare internă a calităţii educaţiei pentru anul 2017      21.02.2018
1.9 / 31.01.2018   Plan de măsuri pentru îmbunătăţirea calităţii educaţiei în anul 2018 
    31.01.2018
10 / 7216 / 28.04.2016   Reguli de organizare şi implementare a CONTROLULUI INTERN / MANAGERIAL conform OSGG nr. 400/2015     27.04.2016
11 / 8763 / 25.05.2016
  Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial pentru anul 2016 - Ediţia 1/2016     25.05.2016
1.13 / 25.01.2017   Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial pentru anul 2017 - Ediţia 1/2017     25.01.2017
1.5. / 31.01.2018   Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial pentru anul 2018 - Ediţia 1/2018 
    31.01.2018
2.7 / 21.02.2018
  Raport asupra procesului de evaluare a cadrelor didactice de către studenţi, în Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia - semestrul I, 2017/2018
    21.02.2018
6. 16 / 28.06.2018
  Raport asupra procesului de evaluare a cadrelor didactice de către studenţi, în Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia - semestrul II, 2017/2018     28.06.2018
7. 6 / 26.07.2018   Raport asupra procesului de evaluare a nivelului de satisfacţie al studenţilor în raport cu dezvoltarea profesională şi personală asigurată de Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, în anul universitar 2017-2018     26.07.2018
2.4 / 22.02.2017
  Raport asupra procesului de evaluare a cadrelor didactice de către studenţi, în Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia - semestrul I, 2016/2017      22.02.2017
6.5 / 30.06.2017   Raport asupra procesului de evaluare a cadrelor didactice de către studenţi, în Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia - semestrul II, 2016/2017      30.06.2017
10.2 / 26.10.2017   Raport asupra procesului de evaluare a nivelului de satisfacţie al studenţilor în raport cu dezvoltarea profesională şi personală asigurată de Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, în anul universitar 2016-2017     26.10.2017
15 / 12603 / 27.07.2016
  Raport de autoevaluare a activităţii IOSUD - Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia      27.07.2016
3.8 / 29.03.2018   Planul anual de formare profesională a personalului Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia - pentru anul 2018
    29.03.2018
23 / 23044 / 14.12.2016
  Planul anual de formare profesională a personalului Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia - pentru anul 2017
    14.12.2016

 

XI. TAXE ŞI TARIFE

 

91.3 / 14.09.2018   Taxele de şcolarizare, pentru toate programele şi toţi anii de studii în anul universitar 2018-2019     14.09.2018

91.3 / 14.09.2018

93.4 / 27.09.2018

  Taxe şi tarife aplicate în Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia - anul universitar 2018-2019    

14.09.2018

27.09.2018

4.2 / 25.04.2018   Taxe de studii licenţă - admitere anul universitar 2018-2019     25.04.2018
4.2 / 25.04.2018   Taxe de studii master - admitere anul universitar 2018-2019     25.04.2018
6.23 / 28.06.2018
  Taxe de studiu pentru programul de formare psihopedagogică - 2018-2019
    28.06.2018
3.20 / 29.03.2018  

Taxe de studii doctorat - admitere anul universitar 2018-2019:

- Domeniul Istorie

- Domeniul Filologie

- Domeniul Teologie

- Domeniul Contabilitate

    29.03.2018

 

XII. DIVERSE

 

6.18 / 28.06.2018   Calendarul activităţilor didactice 2018-2019     28.06.2018
6.19 / 28.06.2018   Contracte - cadru de studiu pentru studiile universitare de licenţă, masterat, an pregătitor, programe de studii postuniversitare şi program de pregătire psihopedagogică, pentru studenţii români, români de pretutindeni, studenţi străini, care se vor încheia pentru anul universitar 2018-2019     28.06.2018
7.9 / 26.07.2018   Contracte de studii universitare de doctorat pentru anul universitar 2018-2019
     26.07.2018
6.4 / 30.06.2017   Contracte studii 2017-2018     30.06.2017

6. 18 / 08.06.2017

  Organigrama structurilor de conducere     08.06.2017
6. 18 / 08.06.2017   Organigrama funcţiilor de conducere     08.06.2017
3.3. / 29.03.2017   Organigrama executivă a Universităţii „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia     29.03.2017
3.3. / 29.03.2017   Organigrama Direcţiei General Administrative     29.03.2017