Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Senatul UAB
 
REGULAMENTE / METODOLOGII / PROCEDURI APROBATE DE SENAT

 

Hotărâre Senat  Cod   Regulament / Metodologie   Procedură operaţională   Ediţia   Revizia   Data aprobării 

 

I. MANAGEMENTUL CALITĂŢII ŞI STRATEGIE INSTITUŢIONALĂ


21 / 21570 / 23.11.2016  R-MCSI-1  Carta Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia    1 2 23.11.2016 
10 / 7216 / 28.04.2016   DECLARAŢIA PENTRU CALITATE a Rectorului şi a Senatului Universităţii "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia       27.04.2016
25 / 7756 / 30.05.2012   Codul de asigurare a calităţii în Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia    1 1 30.05.2012 
 11 / 8763 / 25.05.2016    Plan strategic al Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia pentru perioada 2016 - 2020   1 0  25.05.2016 
 1.2 / 25.01.2017    Plan operaţional al Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia pentru anul 2017   1 0  25.01.2017 
1.1 / 25.01.2017   Raport Plan operaţional al Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia pentru anul 2016   1 0 25.01.2017
1 / 1516 / 27.01.2016   Plan operaţional al Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia pentru anul 2016   1 0 27.01.2016
 7 / 4509 / 11.03.2016  R-MCSI-2 
Regulament intern al Universităţii „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia 
  1
4
11.03.2016
6.18 / 08.06.2017 
R-MCSI-3 Regulament de organizare şi funcţionare a Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia   2 1 08.06.2017
 10 / 7216 / 27.04.2016  R-MCSI-4 
Regulament de organizare şi funcţionare a Comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii din Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia   1
1 27.04.2016 
55 / 20491 / 19.11.2014 
 R-MCSI-5
Regulament privind evaluarea internă şi asigurarea calităţii educaţiei. Sistemul Instituţional de Management al Calităţii   1 1
19.11.2014 
21 / 21570 / 23.11.2016 
 R-MCSI-6
Regulament de organizare şi funcţionare al Centrului pentru managementul calităţii şi strategie instituţională (CMCSI)   1
1
23.11.2016 
12.6 / 14.12.2017  
R-MCSI-7 
Regulament privind iniţierea, aprobarea şi monitorizarea periodică a programelor de studii în cadrul  Universităţii„1 Decembrie 1918" din Alba Iulia   1 3 14.12.2017 
15 / 18687 / 01.10.2015 
R-MCSI-8 
Regulament privind întocmirea statelor de funcţii ale personalului didactic   1
2
30.09.2015 
 21 / 21570 / 23.11.2016   R-MCSI-9
Strategia privind echitatea socială în Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, pentru perioada 2017-2020   1 0
 23.11.2016 
 21 / 21570 / 23.11.2016
R-MCSI-10 Plan de măsuri în domeniul echităţii sociale pentru anul 2017   1 0   23.11.2016
12.4 / 14.12.2017 R-MCSI-9 Strategia privind echitatea socială în Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, pentru perioada 2018-2020 
  1
0
14.12.2017
12.4 / 14.12.2017 R-MCSI-10 Plan de măsuri în domeniul echităţii sociale pentru anul 2018
  1
0
14.12.2017
 31 / 8753 / 18.06.2014    Strategia cercetării ştiinţifice 2014-2020   1 0 18.06.2014 
3.4 / 29.03.2017 R-MCSI-11 
Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului de Administraţie al Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia 
  1
0
29.03.2017 
12.5 / 14.12.2017 SEAQ_PO_CMCSI_01   PS-01 Procedură de sistem privind elaborarea, aprobarea, modificarea şi retragerea regulamentelor / metodologiilor / procedurilor de sistem sau operaţionale / altor reglementări interne în cadrul Universităţii "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia (SEAQ_PO_CMCSI_01) 1
0
14.12.2017
     

Anexa 1 - Format Regulament

Anexa 2 - Macheta procedură operaţională

Anexa 3 - Precizări privind elaborarea unei proceduri operaţionale

     
12.5 / 14.12.2017 SEAQ_PO_CMCSI_02   PS-02 Procedură de sistem privind identificarea obiectivelor Universităţii "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia (SEAQ_PS_CMCSI_02) 
1
0
14.12.2017
12.5 / 14.12.2017 SEAQ_PO_CMCSI_03   PS-03 Procedură de sistem privind coordonarea activităţilor şi planificarea resurselor în vederea îndeplinirii obiectivelor Universităţii "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia (SEAQ_PS_CMCSI_03) 
1
0
14.12.2017
12.5 / 14.12.2017 SEAQ_PO_CMCSI_04   PS-04 Procedură de sistem privind managementul performanţei şi managementul riscurilor la nivelul structurilor academice şi operaţionale ale Universităţii "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia (SEAQ_PS_CMCSI_04) 
1
0
14.12.2017
13 / 10827 / 01.07.2016 PO 13.008 
  Procedură operaţională privind întocmirea statelor de funcţii ale personal didactic al departamentului  3 0 01.07.2016 
6.3 / 08.06.2017 
 PO 14. 001    Procedura operaţională privind iniţierea şi aprobarea unor noi programe de studii 3
1 08.06.2017
 6.4 / 08.06.2017 PO 14. 002 
  Procedura operaţională privind monitorizarea şi evaluarea periodică a programelor de studii 
3 1 08.06.2017 
15 / 12603 / 27.07.2016  PO 14.004    Procedură operaţională privind realizarea activităţilor de benchmarking 
3 0
27.07.2016 
 19 / 17035 / 28.09.2016  PO 14.009 
  Procedură operaţională privind organizarea şi desfăşurarea procesului de evaluare periodică a calităţii corpului profesoral din cadrul Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, prin intermediul platformei INTRANET 1 0 28.09.2016 
 20 / 19809 / 26.10.2016   PO 14. 010    Procedură operaţională privind organizarea şi desfăşurarea procesului de evaluare a nivelului de satisfacţie al studenţilor în raport cu dezvoltarea profesională şi personală asigurată de Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia 1 0 26.10.2016 
  20 / 19809 / 26.10.2016  PO 14. 011   Procedură operaţională privind verificarea anti-plagiat - pentru lucrări de licenţă/proiecte de diplomă şi lucrări de disertaţie 
1
0  26.10.2016
 
Hotărâre Senat  Cod
 Regulament / Metodologie
 Procedură operaţională  Ediţia
Revizia
Data aprobării

 

II. STUDENŢI ŞI ABSOLVENŢI


6.1 / 30.06.2017 R-SA-1 Regulamentul activităţii profesionale a studenţilor pentru Ciclul I - studii universitare de licenţă şi Ciclul II - studii universitare de masterat - valabil pentru anul universitar 2017/2018

1
1
30.06.2017 
15 / 12603 / 27.07.2016 R-SA-2  Regulament de organizare şi funcţionare pentru Ciclul I -  studii universitare de licenţă   1 1 27.07.2016
15 / 12603 / 27.07.2016 R-SA-3 Regulament de organizare şi funcţionare pentru Ciclul II -  studii universitare de master   1 1  27.07.2016 
19 / 17035 / 28.09.2016 R-SA-4 
Regulament privind examinarea şi notarea studenţilor
 
1 1 28.09.2016 
23 / 23044 / 14.12.2016 R-SA-5
Regulament de organizare şi desfăşurare a examenelor de finalizare a studiilor de licenţă şi masterat - 2017  
1
1
 14.12.2016 
12.3 / 14.12.2017 R-SA-5 
Regulament de organizare şi desfăşurare a examenelor de finalizare a studiilor de licenţă şi masterat - 2018 
  1
1
 14.201.2017
    Anexa 1 - REFERAT (FIŞA DE APRECIERE) DE EVALUARE SINTETICĂ A CALITĂŢII LUCRĂRII DE LICENŢĂ / DIPLOMĂ / DISERTAŢIE
       
    Anexa 2 -  CERERE DE ÎNSCRIERE LA EXAMENUL DE LICENŢĂ / DIPLOMĂ / DISERTAŢIE
       
43 / 14568 / 16.09.2014  M-SA-1  Metodologie privind alegerea, frecventarea şi examinarea cursurilor facultative în UAB 
1 1  16.09.2014 
7.2 / 21.07.2017 R-SA-6 
Regulament privind acordarea burselor pentru studenţi - Ciclurile de studii licenţă şi master, forma de învăţământ cu frecvenţă

 

1
4
21.07.2017
20 / 19809 / 26.10.2016 PO 13. 020
  Procedură operaţională privind acordarea burselor de merit 
3
0
26.10.2016 
 20 / 19809 / 26.10.2016 PO 13. 021   Procedură operaţională privind acordarea burselor de studii 
3
0 26.10.2016
  4.6 / 27.04.2017  PO 07. 005
  Procedura operaţională privind întocmirea şi verficarea dosarelor de bursă de ajutor social  3 1
27.04.2017
6.6 / 30.06.2017
R-SA-7 
Regulament privind acordarea burselor de performanţă ştiinţifică 
  1
3 30.06.2017
25 / 7756 / 30.05.2012  
Codul universitar al drepturilor şi obligaţiilor studentului 
  1
1  30.05.2012 
3.8 / 29.03.2017 R-SA-8
Regulament privind sistemul de tutorat la învăţământul cu frecvenţă în Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia   2 0 29.03.2017
10558 / 14.07.2011 R-SA-9 Regulament privind practica studenţilor pentru ciclul de licenţă - Anexe
   1 1
13.07.2011
1 / 1002 / 21.01.2015  M-SA-2  Metodologie privind regimul actelor de studii în Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia 
   1 1  21.01.2015 
10.7 / 26.10.2017
 M-SA-3  Metodologia organizării şi desfăşurării probelor pentru obţinerea certificatului de competenţă lingvistică
  1
2 26.10.2017 
23 / 23044 / 14.12.2016 R-SA-10 Regulament de organizare şi desfăşurare a admiterii în ciclul de studii universitare de licenţă pentru anul universitar 2017 - 2018 
  1
1
14.12.2016 
4.4 / 27.04.2017   Anexa la Regulamentul de organizare şi desfăşurare a admiterii în ciclul de studii universitare de licenţă pentru anul universitar 2017 - 2018.       27.04.2017
23 / 23044 / 14.12.2016 R-SA-11 
Regulament privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere la studii universitare de masterat pentru anul universitar 2017 - 2018 
  1 1 14.12.2016 
4.5 / 27.04.2017   Anexa la Regulamentul de organizare şi desfăşurare a admiterii în ciclul de studii universitare de masterat pentru anul universitar 2017 - 2018.       27.04.2017
12.1 / 14.12.2017 R-SA-10 Regulament de organizare şi desfăşurare a admiterii în ciclul de studii universitare de licenţă pentru anul universitar 2018 - 2019   1 1 14.12.2017
12.2 / 14.12.2017 R-SA-11 Regulament privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere la studii universitare de masterat pentru anul universitar 2018 - 2019 
  1 1 14.12.2017
12.8 / 14.12.2017  R-SA-12 
Regulamentul Centrului de Informare, Consiliere şi Orientare în Carieră 
  1 2 14.12.2017
10 / 7216 / 27.04.2016  R-SA-13
Regulament de organizare şi funcţionare a Departamentului de analiză şi gestiune previzională a solicitărilor pieţei muncii - DAGPSPM    1
1 27.04.2016 
9 / 9718 / 27.05.2015  M-SA-4  Metodologie privind organizarea şi funcţionarea Centrului de Informare, Consiliere şi Orientare în Carieră CICOC-UAB, ca urmare a implementării OMEN 650/2014 
   1 1 27.05.2015 
12.9 / 14.12.2017   R-SA-14
Regulament de organizare şi funcţionare al Biroului pentru relaţia cu mediul economic şi analiza pieţei muncii BRME 
  1 2  14.12.2017
10 / 7216 / 27.04.2016 PO 21.005   Procedura operaţională privind monitorizarea inserţiei pe piaţa muncii a absolvenţilor Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia 
1 0  27.04.2016 
11 / 8763 / 25.05.2016  M-SA-5  Metodologia privind desfăşurarea activităţilor de voluntariat în cadrul Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia 
  1
1  25.05.2016 
6.10 / 30.06.2017
R-SA-15 

Regulament privind organizarea şi desfăşurarea programelor de pregătire psihopedagogică pentru profesia didactică şi a programelor de formare continuă şi  perfecţionare a personalului didactic, în cadrul Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic din Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia

  2
0
30.06.2017
 10 / 12322 / 01.07.2015 R-SA-16 Regulament de organizare şi desfăşurare a programelor de formare psihopedagogică nivel I şi nivel II în regim postuniversitar 
  1 1
01.07.2015
24 / 7582 / 13.06.2013 R-SA-17
Regulamentul Centrului de Analiză şi Dezvoltare Pedagogică 
  1 1  12.06.2013 
23 / 23044 / 14.12.2016 R-SA-18 
Regulament de selecţie a studenţilor care vor participa la programe de Internship 
  1 1
 14.12.2016 
10558 / 14.07.2011 R-SA-19
Regulament de organizare şi funcţionare a asociaţiei ALUMNI a absolvenţilor 
  1
1 13.07.2011 
10558 / 14.07.2011
R-SA-20 Regulament de funcţionare cantina studenţească   1
1  13.07.2011 
6.9 / 30.06.2017 R-SA-21 
Regulament privind cazarea, organizarea şi funcţionarea căminelor studenţeşti 
  2 0  30.06.2017
6.7 / 30.06.2017 R-SA-22
Regulamentul de admitere şi şcolarizare a românilor de pretutindeni în cadrul Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, în anul universitar 2017-2018 
  1
0
30.06.2017
6.10 / 08.06.2017 M-SA-7 
Metodologie de organizare şi desfăşurare a examenului de finalizare a anului pregătitor de limba română pentru cetăţenii străini 
  1
0
08.06.2017
7.3 / 21.07.2017 R-SA-23 
Regulamentul de organizare şi funcţionare a Societăţii Antreprenoriale Studenţeşti SAS-UAB 
  1
0
21.07.2017
9.1.1 / 22.09.2017 R-SA-24 Regulament privind organizarea şi desfăşurarea Anului pregătitor de învăţare a limbii române pentru cetăţenii străini   1 0 22.09.2017
12.14 / 14.12.2017   Raportul independent al studenţilor cu privire la respectarea Codului universitar al drepturilor şi obligaţiilor studentului şi asigurarea calităţii în Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia 
      14.12.2017
 
Hotărâre Senat Cod Regulament / Metodologie  Procedură operaţională Ediţia Revizia Data aprobării

 

III. CADRE DIDACTICE


55 / 20491 / 19.11.2014 R-CD-1 
Regulamentul activităţii profesionale a personalului didactic 
   1 2
19.11.2014 
52 / 18983 / 30.10.2014 R-CD-2 
Regulament privind prelungirea activităţii cadrelor didactice şi de cercetare după împlinirea vârstei de 65 de ani 
  1
1
29.10.2014 
15 / 18687 / 01.10.2015  R-CD-3  Regulament privind acordarea gradaţiilor de merit pentru personalul didactic şi de cercetare 
  1
2
 30.09.2015 
4.3 / 27.04.2017  M-CD-1 

Metodologia de organizare şi desfăşurare a concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante în cadrul Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia

- Anexe (valabile începând cu anul universitar 2017/2018)

  1
 7 27.04.2017 
9.5 / 28.09.2017  PO 13. 009    Procedură operaţională privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante în Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia 
5
2
28.09.2017 
20 / 19809 / 26.10.2016 R-CD-4 Regulament pentru acordarea titlului de DOCTOR HONORIS CAUSA al Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia 
  1
 1 26.10.2016
20 / 19809 / 26.10.2016  R-CD-5 Regulament pentru acordarea titlului de PROFESOR EMERIT 
  1
 1 26.10.2016
20 / 19809 / 26.10.2016  R-CD-6 Regulament pentru acordarea distincţiei UNIVERSITATIS GRATIAE 
   1 1
26.10.2016
12.11 / 14.12.2017 M-CD-2 Metodologie de evaluare periodică a calităţii personalului didactic şi de cercetare  
  1 1 14.12.2017
 24.05.2017   Metodologia de selecţie a îndrumătorilor de practică pedagogică   1
0
24.05.2017
 
Hotărâre Senat Cod Regulament / Metodologie Procedură operaţională Ediţia Revizia Data aprobării

 

IV. ETICĂ


4 /1395 / 30.01.2013  R-E-1  Regulamentul Comisiei de etică şi deontologie profesională universitară 
   1 1
29.01.2013 
21 / 21570 / 24.11.2016 
  Codul de etică şi deontologie profesională al Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia 
   1  1 23.11.2016 
 
Hotărâre Senat Cod Regulament / Metodologie Procedură operaţională Ediţia Revizia Data aprobării

 

V. STRUCTURI FUNCŢIONALE DIDACTICE ŞI ADMINISTRATIVE


10 / 7216 / 27.04.2016 R-SFDA-1  Regulament de organizare şi funcţionare al Facultăţii de Drept şi Ştiinţe Sociale 
  1
 1  27.04.2016 
11 / 8763 / 25.05.2016  R-SFDA-2  Regulamentul de organizare şi funcţionare al Facultăţii de Istorie şi Filologie 
  1
 1  25.05.2016 
6.18 / 08.06.2017 R-SFDA-3 
Regulamentul de organizare şi funcţionare al Facultăţii de Teologie Ortodoxă 
   1 2 08.06.2017 
18 / 21846 / 28.10.2015
R-SFDA-4 
Regulamentul de organizare şi funcţionare al de Facultăţii de Ştiinţe Economice 
   1  1 28.10.2015
10 / 7216 / 27.04.2016  R-SFDA-5  Regulamentul de organizare şi funcţionare al Facultăţii de Ştiinţe Exacte şi Inginereşti 
   1 1
 27.04.2016 
9 / 9718 / 27.05.2015 M-SFDA-1 
Metodologia de organizare a Referendumului la nivelul Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia pentru alegerea modalităţii de desemnare a Rectorului 
   1 1
 27.05.2015 
11 / 8763 / 25.05.2016 M-SFDA-2 
Metodologia de organizare şi desfăşurare a alegerilor academice pentru mandatul 2016 - 2020 
  1
 2 25.05.2016 
61 /22297 / 18.12.2014  R-SFDA-6  Regulament de organizare şi funcţionare a Compartimentului de Audit Public Intern 
   1 1
18.12.2014 
10 / 7216 / 27.04.2016 R-SFDA-7 Regulament de organizare şi funcţionare a Comisiei de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a dezvoltării Sistemului de control intern/managerial al Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia 
   1 1 27.04.2016 
11 / 8763 / 25.05.2016 R-SFDA-8 
Regulamentul de organizare şi funcţionare a echipei de gestionare a riscurilor din cadrul Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia 
  1
1
 25.05.2016 
 11 / 8763 / 25.05.2016 R-SFDA-9 Regulamentul de organizare şi funcţionare a Centrului Imagine şi Marketing (CIM) 
  1
1 25.05.2016 
14 / 17300 / 16.09.2015  R-SFDA-10  Regulament de organizare şi funcţionare a Bibliotecii 
  1
1 16.09.2015 
10558 / 14.07.2011 R-SFDA-11 
Regulamentul Editurii Aeternitas 
  1
1
13.07.2011 
6.8 /30.06.2017
R-SFDA-12 Regulamentul Seriei Didactica    2
0
 30.06.2017
23 / 23044 / 14.12.2016  R-SFDA-13  Regulament de organizare şi funcţionare al Serviciului Administraţie, Patrimoniu şi Aprovizionare 
   1 1
 14.12.2016 
23 / 23044 / 14.12.2016 PO 24. 001   Procedură operaţională privind gestionarea activităţii Serviciului Administraţie, Patrimoniu şi Aprovizionare 
1
 0  14.12.2016 
61 /22297 / 18.12.2014 R-SFDA-14 
Regulament de organizare şi funcţionare al Oficiului Juridic 
  1
 1 17.12.2014 
2 / 1623 / 29.01.2015 R-SFDA-15 
Regulament de organizare şi funcţionare al Biroului Personal - Salarizare 
  1
1
28.01.2015 
13 / 15223 / 17.08.2015 M-SFDA-3 
Metodologia şi criteriile privind acordarea gradaţiei de merit personalului didactic auxiliar 
  1
1
17.08.2015 
20 / 19809 / 26.10.2016 
PO 05. 015 
  Procedură operaţională privind acordarea concediului de odihnă cadrelor didactice 
 1  1 26.10.2016
47 / 16465 / 19.11.2013 R-SFDA-16 Regulament de organizare şi funcţionare Birou Tipografie    1 2 18.11.2013
1.4 / 25.01.2017 PO 25. 001   Procedură operaţională privind circuitul documentelor la nivelul Secretariatului general din cadrul Universităţi „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia 1 0
25.01.2017
2.8. / 22.02.2017  R-SFDA-24 Regulament de organizare şi funcţionare a Biroului IT    1 0 22.02.2017
3.11 / 29.03.2017 PO 07. 008 
 

Procedură  operaţională privind aprovizionarea şi eliberarea alimentelor pentru consum  din magazie

1
0
29.03.2017
2.11 / 22.02.2017 PO  12. 003   Procedură operatională privind gestionarea, completarea şi eliberarea actelor de studii în cadrul Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia 1 0 22.02.2017
10.5 / 26.10.2017 R-SFDA-17 Regulament intern de funcţionare a Comitetului de Securitate şi Sănătate în Muncă   2 0 26.10.2017
12.12 / 14.12.2017  M-SFDA-4 Metodologie  de  evaluare  a  performanţelor  profesionale  individuale  ale  personalului  didactic auxiliar  şi  ale  personalului  nedidactic 
  2 0 14.12.2017
04.02.2009 R-SFDA-18 Regulament de organizare şi funcţionare a Clubului Sportiv Universitatea Alba Iulia   1 1 04.02.2009 
28.01.2009 R-SFDA-19 Regulament de organizare şi funcţionare al Serviciului Financiar - Contabil   1 1  28.01.2009
28.01.2009 R-SFDA-20 Regulament de organizare şi funcţionare al Serviciului Pază   1 1  28.01.2009
28.01.2009 R-SFDA-21 Regulament de organizare şi funcţionare al Serviciului Tehnic şi de Investiţii   1 1 28.01.2009
28.01.2009 R-SFDA-22 Regulament de funcţionare al Biroului de Achiziţii Publice   1 1 28.01.2009
26.11.2008  R-SFDA-23 Regulament pentru întocmirea bugetului şi gestionarea fondurilor UAB   1 1 26.11.2008
 
Hotărâre Senat Cod Regulament / Metodologie Procedură operaţională Ediţia Revizia Data aprobării

 

VI. CERCETARE ŞI MANAGEMENTUL PROIECTELOR


11 / 8763 / 25.05.2016 R-CMP-1 
Regulament de organizare şi funcţionare a Centrului pentru Cercetarea Ştiinţifică şi Transfer Tehnologic (CCSTT) 
  1
1
 25.05.2016 
20 / 19809 / 26.10.2016 PO 16. 003 
  Procedură operaţională privind susţinerea financiară a activităţii de publicare a rezultatelor cercetării ştiinţifice 
4
1
26.10.2016 
11 / 8763 / 25.05.2016 R-CMP-2 
Regulament de organizare şi funcţionare a Centrului pentru Managementul Proiectelor (CMP) 
  1
1
25.05.2016 
20 / 19809 / 26.10.2016 PO 15. 001   Procedură operaţională privind: 1 Informarea şi comunicarea în domeniul proiectelor; 2. Diseminarea bunelor practici din domeniul proiectelor 
4
0
26.10.2016
20 / 19809 / 26.10.2016 PO 15. 002
  Procedură operaţională privind consultanţă şi colaborare în realizarea proiectelor 
4 0
26.10.2016
20 / 19809 / 26.10.2016 PO 15. 003
  Procedură operaţională privind gestionarea depunerii la finanţator a proiectelor de cercetare în UAB 
4
0
26.10.2016
20 / 19809 / 26.10.2016  PO 15. 004   Procedură operaţională privind raportarea activităţii de cercetare derulată prin intermediul contractelor de cercetare 
4
0
26.10.2016
20 / 19809 / 26.10.2016  PO 15. 005   Procedură operaţională privind arhivarea proiectelor aferente proiectelor 
3
0
26.10.2016
24.06.2009 R-CMP-6 Regulamentul sistemului de premiere a excelenţei în cercetare şi creaţie în UAB    1 2 24.06.2009
24.06.2009   Ghidul de evaluare a unităţilor de cercetare   1 1 24.06.2009 
26.11.2008   Statutul personalului de cercetare-dezvoltare-inovare din UAB    1 1  26.11.2008
3 / 24.06.2009 M-CMP-1 Metodologia de identificare, evaluare şi recunoaştere a unităţilor de cercetare   1 1 24.06.2009
12 / 9459 / 08.06.2016  R-CMP-3  Regulament de organizare şi funcţionare al Centrului de Cercetări în Sisteme Electronice şi Control Inteligent 
   1 1
08.06.2016 
13 / 10827 / 01.07.2016 R-CMP-4 
Regulament de organizare şi funcţionare al Centrului de cercetări matematice şi informatice 
  1
1
 01.07.2016 
27 / 9201 / 21.06.2012  R-CMP-5  Regulament de organizare şi funcţionare al Centrului de cercetare în ştiinţele educaţiei (CCSE) 
  1
1
20.06.2012 
16.04.2008  R-CMP-7  Regulament de organizare şi funcţionare al Centrului de cercetări sociologice 
  1
1
16.04.2008 
23.05.2007  R-CMP-8  Regulament de organizare şi funcţionare al Centrului de cercetare ştiinţifică în domeniul dreptului public şi dreptului privat 
  1
1
23.05.2007 
30.06.2004 R-CMP-9 

Regulament de organizare şi funcţionare al Centrului de cercetări inter-religioase şi de psihopedagogie creştină

  1
1
 30.06.2004 
4554 / 26.10.2005 R-CMP-10 Regulament de organizare şi funcţionare al Centrului de cercetare a imaginarului 
   1 1
26.10.2005
 11 /  20.12.2006  R-CMP-11 Regulament de organizare şi funcţionare al Centrului de cercetări economice 
  1
1
 20.12.2006 
14 / 28.10.2009 
R-CMP-12 Regulament de organizare şi funcţionare al Centrului de studii şi cercetări mesoamericane (CSCM) 
  1
1
28.10.2009
 11 / 16.04.2008  R-CMP-13 Regulament de organizare şi funcţionare al Centrului de cercetări pentru dezvoltare teritorială (CCDT) 
  1
1
16.04.2008
2.9. / 22.02.2017 R-CMP-14 
Regulament de organizare şi funcţionare al Centrului de cercetare „Geomatică" 
  1
0
22.02.2017 
10.4 / 26.10.2017 R-CMP-15 
Regulamentul Centrului de Cercetări în Educaţie Fizică, Sport şi Kinetoterapie (CCEFSK) 
  1
0
26.10.2017
 
 Hotărâre Senat Cod
Regulament / Metodologie
Procedură operaţională
 Ediţia Revizia
Data aprobării

 

VII. RELAŢII INTERNAŢIONALE


11 / 8763 / 25.05.2016  R-RI-1  Regulamentul de organizare şi funcţionare a Centrului de Relaţii Internaţionale (CRI) 
   1 1
25.05.2016 
7.4 / 21.07.2017  R-RI-2 

Regulament privind mobilitatea studenţilor, a personalului didactic, didactic auxiliar, de cercetare şi a personalului nedidactic care participă la programul ERASMUS +/ KA 1 şi mecanismul financiar al Spaţiului Economic European SEE

  2
0
21.07.2017 
9.4 / 14.09.2017  R-RI-3 
Regulamentul de organizare şi funcţionare a Biroului Erasmus+ şi Acorduri Internaţionale 
  2
0
14.09.2017 
23 / 23044 / 14.12.2016 R-RI-4 
Regulament de acordare a premiilor pentru activitatea de promovare a Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia în Palestina, în anul universitar 2016-2017 
  1
0
14.12.2016 
11 / 8763 / 25.05.2016 PO 17.002 
  Procedură operaţională privind informarea şi comunicarea privind programele comunitare în domeniul educaţiei şi formării profesionale 
1
4
25.05.2016
11 / 8763 / 25.05.2016 PO 17.004  
Procedură operaţională privind aplicarea pentru finanţare la ANPCDEFP şi contractare în cadrul Erasmus+
1
4
25.05.2016
11 / 8763 / 25.05.2016 PO 17.005 
  Procedură operaţională privind primirea cadrelor didactice şi nedidactice din străinătate la UAB în cadrul programului Erasmus+ 1
4
 25.05.2016
11 / 8763 / 25.05.2016 PO 17.006   Procedură operaţională privind primirea studenţilor străini la UAB în cadrul programului  Erasmus + 
1
4
25.05.2016
11 / 8763 / 25.05.2016 PO 17.007   Procedură operaţională privind plecarea personalului didactic sau nedidactic în stagii de predare/perfecţionare în cadrul programului Erasmus + 
 1 4
 25.05.2016
11 / 8763 / 25.05.2016 PO 17.008   Procedură operaţională privind plecarea studenţilor din UAB la studii/plasament în cadrul programului Erasmus+ 
1
4
 25.05.2016
11 / 8763 / 25.05.2016 PO 17.009   Procedură operaţională privind raportarea mobilităţilor din cadrul LLP către ANPCDEFP 
1
3
 25.05.2016
11 / 8763 / 25.05.2016 PO 17. 014   Procedură operaţională privind stabilirea granturilor aferente mobilităţilor din cadrul programului Erasmus + 
1
3
25.05.2016
11 / 8763 / 25.05.2016 PO 17.015   Procedură operaţională privind încheierea de acorduri internaţionale 
1
1
25.05.2016
13 / 10827 / 01.07.2016 PO 17. 016 
  Procedură operaţională privind implementarea programului  Erasmus + Internaţional Credit Mobility - mobilităţi cu ţările partenere 
1
0
01.07.2016 
31.01.2011
R-RI-5 Regulament privind înfiinţarea unui program de tip "visiting professor" 
  1
1
31.01.2011
4.7 / 27.04.2017 R-RI-6 

Regulamentul de admitere a cetăţenilor străini şi şcolarizarea acestora în cadrul Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia în anul universitar 2017-2018

  1 0
27.04.2017

- Anexa 1 - Numărul de locuri pentru admiterea în anul universitar 2017-2018, a cetăţenilor străini pe cont propriu valutar şi taxele de studii

- Anexa 2 - Cerere pentru eliberarea scrisorii de acceptare la studii

- Anexa 3 - Lista  diplomelor de studii liceale recunoscute de MEN pentru înscrierea cetăţenilor străini la studii universitare de licenţă
 
 Hotărâre Senat Cod Regulament / Metodologie
Procedură operaţională
 Ediţia Revizia
Data aprobării

 

VIII. DOCTORAT


 3.9 / 29.03.2017
R-D-1 
Regulament instituţional de organizare şi desfăşurare a studiilor universitare de doctorat în Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia 
  2
0
29.03.2017
1.3. / 25.01.2017  R-D-2 Regulamentul Şcolii Doctorale de Istorie 
  2
0
25.01.2017
1.3. / 25.01.2017 R-D-3 Regulamentul Şcolii Doctorale de Filologie   2 0 25.01.2017
1.3. / 25.01.2017 R-D-4 Regulamentul Şcolii Doctorale de Teologie    2 0 25.01.2017
1.3. / 25.01.2017 R-D-5 Regulamentul Şcolii Doctorale de Contabilitate    2 0 25.01.2017
3.10 / 29.03.2017 M-D-1 

Metodologie  privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere la studiile universitare de doctorat domeniul Filologie - Septembrie 2017

   1 0
29.03.2017
 3.10 / 29.03.2017 M-D-2
Metodologie  privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere  la studiile universitare de doctorat domeniul Istorie - Septembrie 2017
  1
0
29.03.2017
3.10 / 29.03.2017
M-D-3

Metodologie privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere la studiile universitare de doctorat domeniul Teologie - anul universitar 2017-2018

  1
0
29.03.2017
 3.10 / 29.03.2017  M-D-4

Metodologie  privind organizarea si desfăşurarea concursului de admitere la studiile universitare de doctorat 2017 - domeniul Contabilitate

  1
0
29.03.2017
13 / 10827 / 01.07.2016 M-D-5 
Metodologia de autoevaluare a  activităţii IOSUD - Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia 
  1
1
01.07.2016 
10 / 7216 / 27.04.2016  M-D-6  Metodologia privind desfăşurarea concursului public pentru ocuparea funcţiei de Director al Consiliului pentru Studii Universitare de Doctorat din cadrul Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia 
  1
1
27.04.2016 
4.13 / 27.04.2017 M-D-7 
Ghid de elaborare, redactare şi susţinere a lucrării de doctorat - Domeniul Teologie 
  1
0
27.04.2017
4.14 / 27.04.2017 
M-D-8 
Ghid de elaborare a tezei de doctorat în Domeniul Istorie 
  1
0
 27.04.2017
6.5 / 08.06.2017 M-D-9
Ghid de elaborare, redactare şi susţinere a lucrării de doctorat - Domeniul Contabilitate 
  1 0 08.06.2017
6.6 / 08.06.2017
M-D-10

Ghid de elaborare, redactare şi susţinere a lucrării de doctorat în Domeniul Filologie

  1 0 08.06.2017
7 / 7971 / 30.04.2015 R-D-6 
Regulament privind organizarea şi desfăşurarea procesului de obţinere a atestatului de abilitare 
  1
1
29.04.2015 
7.5 / 21.07.2017 PO 22.002   Procedură operaţională privind susţinerea rapoartelor anuale de cercetare în cadrul IOSUD-UAB 2 0 21.07.2017
4. 12 / 27.04.2017 PO 22. 003 
 

Procedură operaţională privind înscrierea în vederea susţinerii Tezei de doctorat

1
1
27.04.2017
6.7 / 08.06.2017 PO 22. 007  

Procedură operaţională privind alocarea locurilor subvenţionate/bursă în cadrul Şcolilor Doctorale şi pe conducători de doctorat

1 0 08.06.2017
11.3 / 29.11.2017 M-D-11   Metodologia privind recunoaşterea automată, în Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, a calităţii de conducător de doctorat obţinută în instituţii de învăţământ universitar acreditate din străinătate     29.11.2017 
 
Hotărâre Senat  Cod Regulament / Metodologie Procedură operaţională Ediţia Revizia Data aprobării

 

IX. ÎNVĂŢĂMÂNT LA DISTANŢĂ ŞI FORMARE CONTINUĂ


47 / 16465 / 19.11.2013  R-IDFC-1 

Regulament de organizare şi funcţionare a Centrului pentru Învăţământ la Distanţă, Frecvenţă Redusă şi Formare  Continuă (CIDFRFC)

   1 2
18.11.2013 
15 / 12603 / 27.07.2016 R-IDFC-2 
Regulament privind organizarea şi desfăşurarea programelor de studii postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă 
  1
1
27.07.2016 
10 / 7216 / 27.04.2016 PO 19.006 
  Procedură operaţională cu privire la Monitorizarea sistemului tutorial şi de comunicare bidirecţională 
3
0
27.04.2016 
9.5 / 14.09.2017   PO 19.009   Procedură operaţională privind normarea  activităţilor  didactice  la învăţământul la distanţă 
2
2
14.09.2017

 

X. PLANURI ŞI RAPOARTE


10.03 / 26.10.2017   Plan de activitate al Senatului pentru anul universitar 2017-2018     26.10.2017
2.2 / 22.02.2017   Raport de evaluare internă a calităţii educaţiei pentru anul 2016     22.02.2017
10 / 7216 / 28.04.2016   Plan de măsuri pentru îmbunătăţirea calităţii educaţiei în anul 2016     27.04.2016
2.3 / 22.02.2017
  Plan de măsuri pentru îmbunătăţirea calităţii educaţiei în anul 2017      22.02.2017
10 / 7216 / 28.04.2016   Reguli de organizare şi implementare a CONTROLULUI INTERN / MANAGERIAL conform OSGG nr. 400/2015     27.04.2016
11 / 8763 / 25.05.2016
  Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial pentru anul 2016 - Ediţia 1/2016     25.05.2016
1.13 / 25.01.2017   Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial pentru anul 2017 - Ediţia 1/2017     25.01.2017
 6.5 / 30.06.2017
  Raport asupra procesului de evaluare a cadrelor didactice de către studenţi, în Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia - semestrul II, 2016/2017      30.06.2017
10.2 / 26.10.2017   Raport asupra procesului de evaluare a nivelului de satisfacţie al studenţilor în raport cu dezvoltarea profesională şi personală asigurată de Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, în anul universitar 2016-2017     26.10.2017
15 / 12603 / 27.07.2016
  Raport de autoevaluare a activităţii IOSUD - Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia      27.07.2016
23 / 23044 / 14.12.2016
  Planul anual de formare profesională a personalului Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia     14.12.2016

 

XI. TAXE ŞI TARIFE

 

9.3 / 14.09.2017   Taxe şi tarife aplicate în Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia - anul universitar 2017-2018     14.09.2017
4.4 / 27.04.2017   Taxe de studii licenţă - anul universitar 2017-2018     27.04.2017
4.4 / 27.04.2017   Taxe de studii - cetăţeni străini cont propriu valutar - anul universitar 2017-2018     27.04.2017
4.5 / 27.04.2017   Taxe de studii master - anul universitar 2017-2018     27.04.2017
3.10 / 29.03.2017  

Taxe de studii doctorat - anul universitar 2017-2018:

- Domeniul Istorie

- Domeniul Filologie

- Domeniul Teologie

- Domeniul Contabilitate

    29.03.2017
 7.16 / 21.07.2017   Taxe de studii pentru anul universitar 2017-2018 pentru studenţii, masteranzii şi absolvenţii altor instituţii de învăţământ superior, care parcurg programul de formare psihopedagogică, în vederea certificării competenţelor pentru profesia didactică      21.07.2017

 

XII. DIVERSE

 

6.3 / 30.06.2017   Calendarul activităţilor didactice 2017-2018     30.06.2017
6.4 / 30.06.2017   Contracte studii 2017-2018     30.06.2017

6. 18 / 08.06.2017

  Organigrama structurilor de conducere     08.06.2017
6. 18 / 08.06.2017   Organigrama funcţiilor de conducere     08.06.2017
3.3. / 29.03.2017   Organigrama executivă a Universităţii „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia     29.03.2017
3.3. / 29.03.2017   Organigrama Direcţiei General Administrative     29.03.2017