Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Senatul UAB
 
Hotărârile Senatului Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia din data de 25.02.2019 - şedinţă online

 

HOTĂRÂREA NR. 1 Se aprobă cererea dlui lect. univ. dr. Avram Alexandru privind desfăşurarea unor activităţi didactice, în regim plata cu ora, în cadrul Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca, Facultatea de Inginerie Electrică, în anul universitar 2018-2019.