Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Senatul UAB
 
Hotărârile Senatului Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia din data de 12.03.2019 - şedinţă online

 

HOTĂRÂREA NR. 1 Se aprobă Procedura operaţională SEAQ_PO_CSUD_05, privind organizarea şi desfăşurarea procesului de evaluare periodică a conducătorilor de doctorat din Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, prin intermediul platformei INTRANET.
HOTĂRÂREA NR. 2
Se aprobă demararea procedurilor de evaluare periodică externă a programului de studii universitare de licenţă Măsurători terestre şi cadastru, în vederea menţinerii acreditării.
HOTĂRÂREA NR. 3
Se aprobă demararea procedurilor de evaluare periodică externă a programului de studii universitare de licenţă Ingineria mediului, în vederea menţinerii acreditării.