Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Senatul UAB
 
Hotărârile Senatului Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia din data de 10.04.2019 - şedinţă online

 

HOTĂRÂREA NR. 1

Se aprobă cuantumul burselor studenţeşti acordate pe semestrul al II-lea al anului universitar 2018-2019, astfel:

Bursa de performanţă: 1000 lei
Bursa de merit: 800 lei

Bursa de ajutor social: 600 lei

HOTĂRÂREA NR. 2

Se aprobă alocarea fondului total de burse, în sumă de 427.000 lei/lună, pe tipuri de burse după cum urmează:

-   128.100 lei/lună (30%) pentru un număr de 214 burse de ajutor social

-   298.900 lei/lună pentru bursele de performanţă şi de merit, care se distribuie:

   Facultatea de Istorie şi Filologie:                       24.450 lei/lună

   Facultatea de Ştiinţe Economice:                       63.516 lei/lună

   Facultatea de Ştiinţe Exacte şi Inginereşti:       63.397 lei/lună

   Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale:              116.631 lei/lună

   Facultatea de Teologie Ortodoxă:                       30.906 lei/lună