Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Senatul UAB
 
Hotărârile Senatului Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia din data de 23.05.2019 - şedinţă online

 

HOTĂRÂREA NR. 1

Se aprobă modificarea structurii Centrului de cercetare ştiinţifică şi transfer tehnologic prin divizarea lui în două structuri, respectiv:

Centrul pentru Cercetarea Ştiinţifică (CCS), condus de un director şi având în componenţă 1 secretar şi 1 referent

Centrul pentru Transfer Tehnologic (CTT), condus de un director şi având în componenţă 1 referent şi 14 experţi.

Se aprobă Organigrama celor două structuri funcţional - administrative.
HOTĂRÂREA NR. 2
Se aprobă modificarea Regulamentului Centrului de Transfer Tehnologic, aprobat în şedinţa Senatului din 27.03.2019, prin actualizarea lui în concordanţă cu organigrama.