Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Senatul UAB
 
Hotărârile Senatului Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia din data de 30.05.2019

 

HOTĂRÂREA NR. 1

Se validează Referendumul pentru alegerea modalităţii de desemnare a Rectorului Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, pentru mandatul 2020-2024, desfăşurat în data de 29.05.2019, cu următorul rezultat:

  „Modalitatea de alegere a Rectorului Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, pentru mandatul 2020-2024, este pe baza de alegeri generale, prin vot universal, direct, secret şi egal al cadrelor didactice şi cercetătorilor din cadrul Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia care sunt angajate, respectiv angajaţi cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată şi reprezentanţii studenţilor din senatul universitar şi din consiliile facultăţilor".