Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Senatul UAB
 
Anexe - Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea examenului de promovare în cariera didactică în cadrul Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia

 

Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea examenului de promovare în cariera didactică  în  cadrul Universităţii  „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia


- Anexe -
Anexa nr. 1 - Comisia de Matematică

- Modificată în şedinţa Senatului din 20.02.2019Anexa nr. 2 - Comisia de Informatică

- Modificată în şedinţa Senatului din 31.01.2019Anexa nr. 4 - Comisia de Chimie

- Modificată în şedinţa Senatului din 20.02.2019Anexa nr. 5 - Comisia de Ştiinţele PământuluiAnexa nr. 6 - Comisia de Inginerie civilă şi management

- Modificată în şedinţa Senatului din 24.04.2019Anexa nr. 9 - Comisia de Inginerie electrică

- Modificată în şedinţa Senatului din 20.02.2019Anexa nr. 11 - Comisia Electronică, telecomunicaţii şi nanotehnologie

- Modificată în şedinţa Senatului din 20.02.2019Anexa nr. 12 - Comisia de Inginerie geologică, inginerie geodezică, mine, petrol şi gaze

- Modificată în şedinţa Senatului din 20.02.2019Anexa nr. 14 - Comisia Ingineria resurselor vegetale şi animaleAnexa nr. 15 - Comisia Calculatoare, tehnologia informaţiei şi ingineria sistemelorAnexa nr. 16 - Comisia Inginerie industrială şi management

- Modificată în şedinţa Senatului din 20.02.2019Anexa nr. 17 - Comisia Inginerie mecanică, mecatronică şi robotică

- Modificată în şedinţa Senatului din 20.02.2019Anexa nr. 18 - Comisia de Ingineria mediului

- Modificată în şedinţa Senatului din 20.02.2019Anexa nr. 24 - Comisia de Ştiinţe juridiceAnexa nr. 25 - Comisia de Sociologie, ştiinţe politice şi administrative

- Modificată în şedinţa Senatului din 31.01.2019Anexa nr. 27 - Comisia de Ştiinţe economice şi administrarea afacerilor Anexa nr. 28 - Comisia de Psihologie, ştiinţe ale educaţiei, educaţie fizică şi sport 


                           Domeniul Educaţie Fizică şi Sport (standarde minimale şi obligatorii interne

                           pentru  ocuparea posturilor didactice de asistent şi lector,

                           modificate conform Hotărârii Senatului nr. 3.15/29.03.2018)Anexa nr. 29 - Comisia de FilologieAnexa nr. 30 - Comisia de Filosofie Anexa nr. 31 - Comisia de Istorie şi studii culturaleAnexa nr. 32 - Comisia de Teologie Anexa nr. 34 - Comisia de Arte VizualeAnexa nr. 35 - Comisia de Artele spectacolului