Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Senatul UAB
 
Hotărârile Senatului Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia din data de 23.10.2019

 

HOTĂRÂREA NR. 1

Se validează alegerile parţiale din data de 21.10.2019 pentru desemnarea a 2 reprezentanţi ai studenţilor în Senatul UAB, cu următoarele rezultate:

Jurj Vasile Daniel - anul III - EA, Facultatea de Ştiinţe Exacte şi Inginereşti

Răzăilă Cătălin - anul I - master MPV, Facultatea de Ştiinţe Economice

HOTĂRÂREA NR. 2

Se validează alegerile parţiale pentru funcţiile de directori de departament şi pentru membrii consiliilor departamentelor, organizate la nivelul Facultăţii de Ştiinţe Exacte şi Inginereşti în data de 8.10.2019, cu următoarele rezultate:

Departamentul de Informatică, Matematică şi Electronică

Director de departament - Lect. univ. dr. Aldea Mihaela

Consiliul departamentului:

Lect. univ. dr. Muntean Maria Viorela

Lect. univ. dr. Aldea Mihaela

Lect. univ. dr. Ciortea Elisabeta Mihaela

Departamentul de Cadastru, Inginerie Civilă şi Ingineria Mediului

Director de departament - Conf. univ. dr. Begov - Ungur Andreea Ramona

Consiliul departamentului:

Prof. univ. dr. Dimen Levente

Conf. univ. dr. Begov - Ungur Andreea Ramona

Conf. univ. dr. Borşan Tudor

HOTĂRÂREA NR. 3

Se validează alegerile parţiale pentru ocuparea unor locuri vacantate alocate reprezentanţilor studenţilor în consiliile facultăţilor, cu următoarele rezultate:

Facultatea de Ştiinţe Economice

Ranciuc Natalia - anul I - master FMF - Facultatea de Ştiinţe Economice

Răzăilă Cătălin - anul I - master MPV, Facultatea de Ştiinţe Economice

Facultatea de Ştiinţe Exacte şi Inginereşti

Jurj Vasile Daniel - anul III - EA, Facultatea de Ştiinţe Exacte şi Inginereşti

Silaghi Iulia Nicoleta - anul I - master SICMI, Facultatea de Ştiinţe Exacte şi Inginereşti

HOTĂRÂREA NR. 4
Se validează alegerile parţiale pentru ocuparea locului vacantat în Consiliul pentru Studiile Universitare de Doctorat, de membru ales al conducătorilor de doctorat din IOSUD-UAB, cu următoarele rezultate: Prof. univ. dr. Câmpan Diana.
HOTĂRÂREA NR. 5
Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Facultăţii de Ştiinţe Exacte şi Inginereşti şi Organigrama Facultăţii de Ştiinţe Exacte şi Inginereşti. (revizie)
HOTĂRÂREA NR. 6
Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Centrului pentru Învăţământ la Distanţă, Frecvenţă Redusă şi Formare  Continuă (revizie). Organigrama CIDFRFC (revizie).
HOTĂRÂREA NR. 7

Se aprobă Metodologia privind recunoaşterea diplomei de doctor şi a titlului de doctor în ştiinţe sau într-un domeniu profesional, obţinute în străinătate.

HOTĂRÂREA NR. 8
Se aprobă solicitarea dnei lect. univ. dr. Costea Liana Maria privind susţinerea de activităţi didactice, în regim plata cu ora, în cadrul Liceului cu Program Sportiv „Szasz Adalbert" din Târgu Mureş, în anul universitar 2019-2020.
HOTĂRÂREA NR. 9
Se aprobă solicitarea dnei conf. univ. dr. Tulbure Ildiko privind susţinerea de activităţi didactice, în regim plata cu ora, în cadrul Universităţii Politehnica Bucureşti, în anul universitar 2019-2020.
HOTĂRÂREA NR. 10
Se aprobă transferarea postului de Secretar III S (poz. 171) din structura  Secretariatului Facultăţii de Ştiinţe Economice în structura Secretariatului Facultăţii de Drept şi Ştiinţe Sociale.
HOTĂRÂREA NR. 11

Se aprobă cererile următorilor doctoranzi:

Pentru retragerea de la studiile universitare de doctorat

Abrudan Ioana Corina - ŞDC

Eşanu Eusebiu-Gabriel - ŞDT

Mărginean Mădălina - ŞDI

Miricescu Gabriel Florin - ŞDT

Morar Anamaria-Lucia - ŞDC

Pătruţa Mircea Ioan - ŞDC

Pustai Calin - ŞDI

Voiculescu Alina - ŞDC

Pentru întreruperea studiilor doctorale

Buzic Ileana - ŞDI - 10 luni

Chira (Mureşan) Silviana-Ruxandra - ŞDF  - 6 luni

Puşcaş (Dinistreanu) Diana Lora - ŞDF - 1 an

Serena Şiena - SDI - 1 an

Voinea Dragoş-Gheorghe - SDT- 1 an

Jaszczuk Jaroslaw - 2 luni

Pentru transferul la alt conducător de doctorat în cadrul aceleaşi şcoli doctorale

Bălteanu Popescu Mihnea Constantin - SDI

Bobeş Teodora - SDT

Coş Ovidiu Valeriu - ŞDI

Pentru prelungirea studiilor doctorale

Domeniul Contabilitate

Bako (Fulop) Kinga-Erzsebet - 1 an

Balint Csaba - 6 luni

Botoş Maria-Alexandra - 6 luni

Căruţ Mihai - 1 an

Decebal (Păduraru-Decebal) Luminiţa-Meda - 1 an

Dohan (Litan) Cristina Susana - 1an

Gherghescu Emil Stelian - 1 an

Hint (Ştefan) Mihaela -1 an

Mihalcea Mihaela-Maria - 1 an

Stanciu Alina - 6 luni

Ţîrău Adrian Ioan - 6 luni

Domeniul Filologie

Balea (Andrasciuc) Maria-Daniela - 6 luni

Bătrâna Oana Roxana - 1 an

Botizan (Mintău) Ioana - 6 luni

Chira (Mârza) Nicoleta-Elena - 6 luni

Corcheş Claudia Elena - 1 an

Costea Alexandra - 6 luni

Dinistreanu Dan Adrian - 1 an

Lupşan Mihaela-Diana - 6 luni

Mihu Ioana - 6 luni

Popa Carmen-Ioana - 6 luni

Roşca (Mureşan) Maria - 6 luni

Turcu (Tarko)  - 6 luni

Voroneanu (Păunescu) Iuliana - 6 luni

Domeniul Istorie

Balteş Gabriel Dan - 1 an

Bălteanu Popescu Mihnea Constantin - 6 luni

Coş Ovidiu - 6 luni

Deju Georgeta - 6 luni

Ghenescu Ioan Ovidiu - 6  luni

Gorincioi Grigore - 1 an

Marinuţ Ciprian Claudiu - 1 an

Sărac Emilia Camelia  - 6 luni

Domeniul Teologie

Aloman Nicolae - 6 luni

Bobeş Teodora - 6 luni

Caraş Ştefan Gabriel - 6 luni

Dragne Ioan - 6 luni

Dinu Mihai Liviu - 6 luni

Lazăr Cosmin - 6 luni

Goga Alin Vasile - 1 an

Maftei Cosmin - 6 luni

Nistor Ioan - 1 an

Resceanu Marius - 6 luni

Ruge Rareş Bogdan - 1 an

Teompa Alexandru - 6 luni

Tothăzan Alexandru Aurelian - 1 an

Vlad Alexandru - 6 luni

Se aprobă referatul C.S.U.D. privind propunerea de exmatriculare a doctoranzilor nominalizaţi în referatul nr. 24293/18.10.2019.
HOTĂRÂREA NR. 12

Se aprobă propunerea CSUD privind ocuparea unui loc subvenţionat fără bursă de către drd. Tudor Georgian Bogdan - Şcoala Doctorală de Teologie, ca urmare a vacantării locului.

HOTĂRÂREA NR. 13
Se aprobă referatul Departamentului de Ştiinţe Juridice şi Administrative cu privire la cadrele didactice care vor desfăşura activităţi didactice aferente disciplinelor din postul de conferenţiar, poz. 4, din statul de funcţii al departamentului, în regim de plata cu ora, începând cu data vacantării postului prin pensionarea titularului.
HOTĂRÂREA NR. 14
Se aprobă programul: Politici financiare pe  termen scurt şi mediu privind sustenabilitatea financiară a Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, pe perioada 2020-2023.
HOTĂRÂREA NR. 15
Se aprobă referatul Centrului pentru învăţământ la distanţă, frecvenţă redusă şi formare profesională continuă privind susţinerea din venituri proprii a programelor de studii la forma de învăţământ la distanţă, pentru minimum un ciclu de studii, în cazul unor performanţe financiare negative.
HOTĂRÂREA NR. 16
Se aprobă completarea Comisiei pentru buget-finanţe şi de monitorizare a activităţilor tehnice şi administrative cu studenţii: Alexandra Patani (anul II - FB) şi Mateş Adelin (anul II - CIG) de la Facultatea de Ştiinţe Economice.
HOTĂRÂREA NR. 17

Se aprobă organizarea alegerilor parţiale pentru ocuparea unui loc vacantat alocat reprezentanţilor studenţilor în Consiliul Facultăţii de Drept şi Ştiinţe Sociale, cu următorul calendar:

04.11.2019 - termenul limită de depunere a candidaturilor la Secretariatul Facultăţii de Drept şi Ştiinţe Sociale;

11.11.2019 - organizarea şi desfăşurarea alegerilor.
HOTĂRÂREA NR. 18

Senatul ia act de cererea nr. 19964/27.09.2019 prin care se solicită Senatului să revină asupra Hotărârii nr. 18/11.09.2019, prin care a fost respinsă cererea nr. 17282/05.09.2019, cu privire la continuarea  executării contractului individual de muncă după împlinirea vârstei de 65 de ani în baza dispoziţiilor pct. 2 din Legea 93/2019, care completează art. 56 din Codul Muncii.

Având în vedere legislaţia aplicabilă şi normele interne ale Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, precum şi capacitatea funcţională a instituţiei de a asigura în condiţiile legii necesarul de cadre didactice,    membrii Senatului, cu unanimitate de voturi hotărăsc menţinerea Hotărârii Senatului UAB nr. 18/11.09.2019.