Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Senatul UAB
 
Hotărârile Senatului Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia din data de 19.12.2019

 

HOTĂRÂREA NR. 1

Se aprobă Procedura operaţională SEAQ_PO_BPS_05 privind delegarea competenţelor şi a responsabilităţilor  de  delegare.

HOTĂRÂREA NR. 2
Se aprobă Procedura operaţională SEAQ_PO_IOSUD_07 privind alocarea locurilor subvenţionate/locurilor subvenţionate cu bursă, în cadrul Şcolilor doctorale şi pe conducători de doctorat (revizie).
HOTĂRÂREA NR. 3

Se aprobă Raportul de autoevaluare a Şcolilor Doctorale din IOSUD-UAB (2019).

HOTĂRÂREA NR. 4

Se aprobă cererile următorilor doctoranzi pentru:

Întreruperea studiilor doctorale

- drd. Vârban Ionuţ Dan (ŞDT), 1 an şi 11 luni

- drd. Vereş Anamaria (ŞDI), 3 luni

Prelungirea studiilor doctorale

- drd. Jaszezuk Jaroslaw (ŞDT), 6 luni