Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Senatul UAB
 
Hotărârile Senatului Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia din data de 15.01.2021 - online

 

HOTĂRÂREA NR. 1 Se aprobă Raportul asupra sistemului de control intern managerial al Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, la data de 31 decembrie 2020.
HOTĂRÂREA NR. 2
Se aprobă Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial al Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, pentru anul 2021.
HOTĂRÂREA NR. 3

Se aprobă Raportul de activitate a Societăţii Antreprenoriale studenţeşti a Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia (SAS), pe anul 2020.

Se aprobă Planul de activitate al SAS, pe anul 2021 şi Bugetul de venituri şi cheltuieli al SAS pentru anul 2021.

HOTĂRÂREA NR. 4
Se aprobă Raportul de activitate al Centrului de Imagine şi Marketing (CIM), pe anul 2020.
HOTĂRÂREA NR. 5
Se aprobă Raportul de activitate al Centrului pentru Informare, Consiliere şi Orientare în Carieră (CICOC), pe anul 2020.
HOTĂRÂREA NR. 6

Nu se aprobă cererea nr. 69/04.01.2021, completată de adresa 333/07.01.2021, pentru prelungirea activităţii didactice după împlinirea vârstei de pensionare, de 65 de ani, având în vedere următoarele:

- solicitantul nu întruneşte condiţiile pentru prelungirea activităţii didactice după împlinirea vârstei de pensionare de 65 de ani, prevăzute la art. 23, al. (5) al Cartei Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, aprobată la data de 27.03.2019 şi cele ale art. 1 din Regulamentul privind prelungirea activităţii cadrelor didactice şi de cercetare după împlinirea vârstei de pensionare de 65 de ani;

- extrasul din procesul-verbal al şedinţei Departamentului de Ştiinţe Sociale, din data de 04.01.2020, cuprinzând punctul de vedere al departamentului privind activitatea solicitantului;

- avizul negativ emis prin Hotărârea nr. 10 a Consiliul de Administraţie din data de 14.01.2021;

- avizul negativ al Comisiei Juridice a Senatului.
HOTĂRÂREA NR. 7
Se aprobă cererea nr. 744/14.01.2021 privind reînmatricularea unei studente în anul III, specializarea Inginerie urbană şi dezvoltare regională, din cadrul Facultăţii de Ştiinţe Exacte şi Inginereşti.