Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Senatul UAB
 
Hotărârile Senatului Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia din data de 26.02.2021 - online

 

HOTĂRÂREA NR. 1 Se validează alegerile desfăşurate în data de 24.02.2021 pentru constituirea consiliile şcolilor doctorale, pentru mandatul 2021-2026, cu următoarele rezultate:
Şcoala Doctorală de Istorie
-    Dumitran Daniel - IOSUD - Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia
-    Budeancă Florin Cosmin - IOSUD - Universitatea din Bucureşti
-    Rubel Alexander - IOSUD - SOCCAR, Academia Română
-    Avram Marcela - student doctorand Istorie
Şcoala Doctorală de Filologie
-    Iordăchescu Teodora - IOSUD - Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia
-    Antofi Eugenia Simona - IOSUD - Universitatea „Dunărea de Jos" din Galaţi
-    Percec Dana Andreea - IOSUD - Universitatea de Vest din Timişoara
-    Botaş (Curta) Adina - student doctorand Filologie
Şcoala Doctorală de Contabilitate
-    Topor Dan Ioan - IOSUD - Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia
-    Siminică Marian Ilie - IOSUD - Universitatea din Craiova
-    Tiron - Tudor Adriana - IOSUD - UBB Cluj - Napoca
-    Didea (Castrase) Cristina - student doctorand Contabilitate
Şcoala Doctorală de Teologie
-    Himcinschi Mihai - IOSUD - Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia
-    Dobrei Florin - IOSUD - Universitatea „Aurel Vlaicu" din Arad
-    Streza Ciprian Ioan - IOSUD - Universitatea „Lucian Blaga" din Sibiu
-    Avram Bogdan Laurenţiu - student doctorand Teologie
HOTĂRÂREA NR. 2
Se validează hotărârea CSUD, din data de 25.02.2021, privind numirea directorilor şcolilor doctorale, după cum urmează:
Director Şcoala Doctorală de Istorie - CS I dr. Marius Rotar
Director Şcoala Doctorală de Filologie - lect. univ. dr. Paul Nanu
Director Şcoala Doctorală de Contabilitate - conf. univ. dr. Sorinel Căpuşneanu
Director Şcoala Doctorală de Teologie - prof. univ. dr. Emil Ioan Jurcan
Directorii numiţi fac parte de drept din consiliile şcolilor doctorale.
HOTĂRÂREA NR. 3
Se aprobă demararea procedurilor necesare pentru evaluarea externă periodică de către ARACIS a programului de studii universitare de licenţă Contabilitate şi informatică de gestiune, din domeniul de licenţă Contabilitate, forma de învăţământ la distanţă.
HOTĂRÂREA NR. 4
Se aprobă solicitarea dlui asist. univ. dr. George Mara privind rezervarea postului de asistent, poz. 23, din Statul de funcţii ale Departamentului de Ştiinţe Juridice şi Administrative, în baza art. 304, alin. 7 din Legea nr. 1/2011.
HOTĂRÂREA NR. 5

Se aprobă referatul dlui prof. univ. dr. Mihai Gligor privind cuantumul tarifelor, pentru anul 2021, aplicate pentru lucrările de cercetare arheologică pe care universitatea le derulează ca activităţi economice de diagnostic arheologic, supraveghere arheologică şi cercetare arheologică preventivă.

HOTĂRÂREA NR. 6

Se aprobă cererile de  prelungire a studiilor doctorale ale doctoranzilor: 

- drd. Balint Csaba, din cadrul ŞDC, pentru perioada 01.01.2021- 31.12.2021
- drd. Oprişor - Domnariu (Ilcus) Magdalena Alina, din cadrul ŞDC, pentru perioada 01.01.2021 - 30.06.2021.
HOTĂRÂREA NR. 7
Se aprobă retragerea de la studiile doctorale a unor studenţi doctoranzi, în baza cererilor nr. 3044/16.02.2021, din cadrul Şcolii Doctorale de Istorie şi nr. 3472/23.02.2021, din cadrul Şcolii Doctorale de Teologie.
HOTĂRÂREA NR. 8
Se aprobă solicitarea CSUD privind alocarea locului subvenţionat cu bursă, vacantat în urma retragerii unui doctorand din cadrul Şcolii Doctorale de Teologie, dlui drd. Avram Bogdan Laurenţiu, începând cu luna martie 2021. 
HOTĂRÂREA NR. 9
Se aprobă prelungirea cu un an a duratei de angajare a cadrelor didactice care au ocupat prin concurs posturi de asistenţi pe durată determinată, în statul de funcţii al Departamentului de Educaţiei Fizică şi Sport şi care îndeplinesc condiţiile prevăzute de art. 29, alin 6, 7, 8 din Metodologia de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare în UAB, respectiv: Neamţu-Popescu Adela (asistent, poz. 11), Ordean Mircea-Nicolae (asistent, poz. 12), Petrovici Gabriel Alexandru (asistent, poz. 13) şi Hăisan Petronela Lăcrămioara (asistent, poz. 14).
HOTĂRÂREA NR. 10
Se aprobă modificarea Procedurii operaţionale privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante în cadrul Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, cod UAB: SEAQ_PO_SG_03, în conformitate cu art. 29 şi 36 ale Metodologiei de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare în Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, aprobată în şedinţa Senatului din 17.02.2021.