Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Senatul UAB
 
Hotărârile Senatului Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia din data de 17.03.2021 - online

 

HOTĂRÂREA NR. 1 Se suspendă pentru o lună de zile de la data prezentei hotărâri, punerea în aplicare a Hotărârii Senatului nr. 1 din data de 17 februarie 2021, privind adoptarea scenariului 2 - cu participare mixtă, pentru organizarea şi desfăşurarea activităţilor didactice din cadrul Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, acestea urmând ca aceste activităţi să se desfăşoare exclusiv on-line conform scenariului 3, reglementat de Ordinul comun nr. 3.235/93/4.02.2021 al Ministrului Educaţiei şi Cercetării şi al Ministrului Sănătăţii pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică (publicat în Monitorul Oficial al României, partea I, Nr. 122/5.II.2021).
Senatul va revizui prezenta hotărâre în funcţie de evoluţia epidemiologică.
HOTĂRÂREA NR. 2

Se aprobă modificarea planurilor de învăţământ ale specializărilor Informatică şi Electronică aplicată, la anul III de studiu, semestrul al II-lea.