Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Senatul UAB
 
Hotărârile Senatului Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia din data de 31.03.2021 - online

 

HOTĂRÂREA NR. 1 Se aprobă revizia Regulamentelor de organizare şi funcţionare a Şcolilor Doctorale de Istorie, Filologie, Contabilitate şi Teologie.

HOTĂRÂREA NR. 2

Se aprobă Metodologiile de admitere la studii universitare de doctorat în anul universitar 2021 - 2022 în domeniile Istorie, Filologie, Contabilitate şi Teologie şi calendarul de desfăşurare a admiterii în sesiunea septembrie 2021.

HOTĂRÂREA NR. 3
Se aprobă Metodologia de organizare şi desfăşurare a admiterii la programele postdoctorale de cercetare avansată în cadrul Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, în anul universitar 2021-2022, precum şi calendarul de desfăşurare a admiterii în sesiunea septembrie 2021.
HOTĂRÂREA NR. 4
Se aprobă Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea procesului de obţinere a atestatului de abilitare (revizie).
HOTĂRÂREA NR. 5
Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Centrului pentru Cercetare Ştiinţifică (revizie).
HOTĂRÂREA NR. 6
Se aprobă Raportul anual al Rectorului asupra stării Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia în anul 2020.
HOTĂRÂREA NR. 7
Se aprobă Raportul de monitorizare a planului de măsuri în domeniul echităţii sociale şi inserţiei pe piaţa muncii, în anul 2020.
HOTĂRÂREA NR. 8
Se aprobă Planul de măsuri în domeniul dezvoltării echităţii sociale în anul 2021.
HOTĂRÂREA NR. 9
Se aprobă Strategia privind dezvoltarea echităţii sociale în Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia pe perioada 2021-2024.
HOTĂRÂREA NR. 10
Se aprobă Planul de redresare a Facultăţii de Istorie şi Filologie, în perioada 2021-2023, pentru reducerea deficitului financiar înregistrat la finele anului 2020.
HOTĂRÂREA NR. 11
Se aprobă demararea procedurilor pentru evaluarea externa a domeniului de masterat Inginerie electronică, telecomunicaţii şi tehnologie informaţională, cu programul de studii Sisteme electronice inteligente avansate,  în vederea acreditării domeniului de masterat. 
HOTĂRÂREA NR. 12
Se aprobă demararea procedurilor pentru evaluarea externa a domeniului de masterat Ingineria mediului, cu programul de studii Evaluarea, monitorizarea şi auditul mediului,  în vederea acreditării domeniului de masterat.
HOTĂRÂREA NR. 13
Se aprobă transformarea postului de informatician debutant S în informatician gr. II S, în cadrul Centrului pentru Managementul Proiectelor, ca urmare a validării rezultatului examenului de promovare a dnei Nagy-Oniţă Daniela Marcela.
HOTĂRÂREA NR. 14
Se aprobă modificarea componenţei comisiei de îndrumare a dlui drd. Purdea Claudiu, conform referatului nr. 5714/29.03.2021.
HOTĂRÂREA NR. 15
Se aprobă cererea de transfer a dnei drd. Turcu (Tarko) Iulia, în cadrul Şcolii Doctorale de Filologie, de la dl prof. univ. dr. Ion Buzaşi la dna prof. univ. dr. Diana Câmpan.
HOTĂRÂREA NR. 16
Se aprobă cererea de afiliere la Şcoala Doctorală de Istorie a dnei C.S.II dr. Beatrice Ciută, ca urmare a obţinerii atestatului de abilitare prin Ordinul MEC nr. 3378/03.03.2021.
HOTĂRÂREA NR. 17
Se aprobă organizarea, în perioada 17-30 mai 2021, a unei sesiuni de examinare extraordinară aferentă semestrului I, pentru studenţii din anul pregătitor de învăţare a limbii române.
HOTĂRÂREA NR. 18
Se aprobă transformarea postului vacant de administrator financiar gr. II (S), poz. 21, din cadrul Serviciului Tehnic şi de Investiţii, în post de administrator financiar I (S).