Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Senatul UAB
 
Hotărârile Senatului Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia din data de 22.04.2021 - online

 

HOTĂRÂREA NR. 1 Se aprobă aplicarea, în perioada 21.04.2021 - 30.05.2021, a scenariului 3, cu participarea on line a tuturor studenţilor/cursanţilor la activităţile didactice, conform art. 3, alin (3) din Ordinul comun nr. 3.235/93/4.02.2021 al Ministrului Educaţiei şi Cercetării şi al Ministrului Sănătăţii pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică.
HOTĂRÂREA NR. 2

Se aprobă distribuirea pe facultăţi a fondului de burse alocat de la bugetul de stat, în semestrul al II-lea al anului universitar 2020 - 2021 şi cuantumul burselor de merit, de performanţă şi a bursei sociale, astfel:

Fond total burse: 556.000 lei/lună

Fond pentru bursele de ajutor social (30%): constituit 166.800 lei /lună, din care necesar 141.600 lei/lună iar  25.200 lei se redistribuie către bursele de merit şi performanţă;

Fond pentru bursele de merit şi performanţă:  414.400 lei/lună, din care:

Facultatea de Istorie şi Filologie - 30.707 lei /lună

Facultatea de Ştiinţe Economice - 94.690 lei /lună

Facultatea de Ştiinţe Exacte şi Inginereşti - 91.500 lei /lună

Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale - 164.061 lei /lună

Facultatea de Teologie Ortodoxă - 33.442 lei /lună

Se aprobă cuantumul burselor acordate studenţilor în sem. al II-lea, după cum urmează:

Bursa de performanţă - 1000 lei /lună

Bursa de merit - 800 lei /lună

Bursa de ajutor social - 600 lei /lună
HOTĂRÂREA NR. 3
Se aprobă alocarea din veniturile proprii a sumei de 16.250 lei/lună pentru acordarea de burse sociale, în cuantum de 250 lei/lună/student, pentru studenţii cu domiciliul în Republica Moldova şi studenţi şcolarizaţi în regim cu taxă.
HOTĂRÂREA NR. 4
Se aprobă înfiinţarea Centrului de cercetare „Research & Development Engineering", în cadrul Facultăţii de Ştiinţe Exacte şi Inginereşti.