Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Senatul UAB
 
Hotărârile Senatului Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia din data de 06.05.2021 - online

 

HOTĂRÂREA NR. 1 Senatul ia act de demisia dlui prof. univ. dr. Vasile Burja din calitatea de conducător de doctorat din cadrul Şcolii Doctorale de Contabilitate.
HOTĂRÂREA NR. 2

Se aprobă cererile studenţilor doctoranzi privind schimbarea conducătorilor de doctorat în cadrul Şcolii Doctorale de Contabilitate, respectiv:

- Bako (Fulop) Kinga-Erzsebet, de la dl. prof. univ. dr. Vasile Burja la dl. conf. univ. dr. Dan Ioan Topor

- Fulop Arpad Zoltan, de la dl. prof. univ. dr. Vasile Burja la dl. conf. univ. dr. Dan Ioan Topor

- Cenar Cristian, de la dl. prof. univ. dr. Vasile Burja la dna prof. univ. dr. Adela Socol

- Chirigiu Ion, de la dl. prof. univ. dr. Vasile Burja la dna prof. univ. dr. Iuliana Cenar

- Hada Izabela Diana, de la dl. prof. univ. dr. Vasile Burja la dl. conf. univ dr. Atila Tamaş-Szora

- Alecse (Stanciu) Alina, de la dl. prof. univ. dr. Vasile Burja la dl. prof. univ. dr. Sorinel Căpuşneanu

- Circa (Buzduga) Ioana-Cristina, de la dl. conf. univ. dr. Dan Ioan Topor la dl. prof. univ. dr. Sorinel Căpuşneanu

- Lupuţi (Dănilă) Ioana Georgeta, de la dl. conf. univ. dr. Dan Ioan Topor la dna. conf. univ. dr. Raluca Ivan.