Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Senatul UAB
 
Hotărârile Senatului Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia din data de 17.05.2021 - online

 

HOTĂRÂREA NR. 1 Se aprobă rapoartele de evaluare internă a domeniilor de doctorat (Istorie, Filologie, Contabilitate şi Teologie) şi rapoartele de evaluare a şcolilor doctorale din cadrul IOSUD - Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, respectiv, Şcoala Doctorală de Istorie, Şcoala Doctorală de Filologie, Şcoala Doctorală de Contabilitate, Şcoala Doctorală de Teologie, întocmite în vederea acreditării lor de către ARACIS.
HOTĂRÂREA NR. 2
Se aprobă cererea dnei drd. Buzic Ileana, din cadrul Şcolii Doctorale de Istorie, pentru întreruperea studiilor doctorale, în perioada 01.05.2021 - 30.07.2021.
HOTĂRÂREA NR. 3
Se aprobă cererea dnei drd. Muntean Larisa, din cadrul Şcolii Doctorale de Contabilitate,  pentru retragerea de la studiile doctorale.
HOTĂRÂREA NR. 4
Se aprobă redistribuirea unui loc vacantat în cadrul Şcolii Doctorale de Contabilitate, în regim fără plata taxelor de şcolarizare, respectiv alocarea lui dlui drd. Lupu Aurel.
HOTĂRÂREA NR. 5
Se aprobă comisiile de îndrumare a doctoranzilor din cadrul Şcolii Doctorale de Contabilitate care s-au transferat la alţi conducători de doctorat, conform propunerilor avizate de CSUD. 
HOTĂRÂREA NR. 6
Se aprobă referatul dnei prof. univ. dr. Eva Mârza, nr. 8368/12.05.2021, avizat de CSUD, privind exmatricularea unui doctorand din cadrul Şcolii Doctorale de Istorie. 
HOTĂRÂREA NR. 7
Se aprobă cererea drd. Stanciu (Alecse) Alina privind prelungirea studiilor doctorale, domeniul Contabilitate, în perioada 01.04.2021 - 30.09.2021, în regim cu taxă.
HOTĂRÂREA NR. 8

Se validează completarea şi modificarea Comisiei de Etică şi Deontologie Universitară, care va avea următoarea componenţă:

  Preşedinte: conf. univ. dr. Claudia Moisă
  Membri: conf. univ. dr. Tudor Borşan

conf. univ. dr. Coralia Telea

conf. univ. dr. Alin Albu

conf. univ. dr. Ioan Lazăr

Lazea Luciana Daniela - student

  Secretar: Carmen Pancu