Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Senatul UAB
 
Hotărârile Senatului Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia din data de 30.06.2021 - online

 

HOTĂRÂREA NR. 1 Se aprobă Regulamentul activităţii profesionale a studenţilor pentru Ciclul I - studii universitare de licenţă şi Ciclul II - studii universitare de master, valabil pentru anul universitar 2021/2022
HOTĂRÂREA NR. 2
Se aprobă Regulamentul de organizare şi desfăşurare a examenelor de finalizare a studiilor universitare de licenţă şi masterat, în anul universitar 2020-2021 (revizie).
HOTĂRÂREA NR. 3
Se aprobă Procedura operaţională PO-F-03 privind procesul de organizare şi desfăşurare a examenelor de finalizare a studiilor universitare de licenţă şi masterat (revizie).
HOTĂRÂREA NR. 4
Se aprobă Procedura operaţională SEAQ_PO_F_04 privind procesul de organizare şi desfăşurare a concursului de admitere la studii universitare de licenţă şi masterat în sistem online.
HOTĂRÂREA NR. 5
Se aprobă Metodologia privind depunerea on-line a lucrărilor metodico-ştiinţifice pentru obţinerea gradului didactic I, Seria 2020-2022, sesiunea august 2021.
HOTĂRÂREA NR. 6
Se aprobă Regulamentul instituţional de organizare şi desfăşurare a studiilor universitare de doctorat în Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia (revizie).
HOTĂRÂREA NR. 7
Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a implementării şi dezvoltării sistemului de control intern managerial al Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia (revizie).
HOTĂRÂREA NR. 8
Se aprobă Procedura de sistem PS - 02 privind identificarea obiectivelor Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia (revizie).
HOTĂRÂREA NR. 9
Se aprobă Procedura de sistem PS - 03 privind coordonarea activităţilor şi planificarea resurselor în vederea îndeplinirii obiectivelor Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia (revizie).
HOTĂRÂREA NR. 10
Se aprobă Procedura de sistem PS - 04 privind managementul performanţei şi managementul riscurilor la nivelul structurilor academice şi operaţionale ale Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia (revizie).
HOTĂRÂREA NR. 11
Se aprobă Procedura operaţională PO - STCM - 01 privind identificarea şi gestionarea funcţiilor sensibile considerate ca fiind expuse la corupţie (revizie).
HOTĂRÂREA NR. 12
Se aprobă Procedura operaţională privind asigurarea echivalenţei activităţilor din planul de învăţământ de la forma de învăţământ la distanţă (ID) cu activităţile din planul de învăţământ de la forma de învăţământ cu frecvenţă (IF), Cod: PO - CIDFRFC - 08.
HOTĂRÂREA NR. 13
Se aprobă abrogarea procedurilor operaţionale existente la nivelul compartimentelor universităţii, elaborate conform ISO 9001:2008, conform documentului anexat, nr. 10780/22.06.2021.
HOTĂRÂREA NR. 14
Se aprobă Calendarul activităţilor educaţionale, în anul universitar 2021/2022, pe facultăţi şi programe de studii. (Structura anului universitar 2021-2022).
HOTĂRÂREA NR. 15
Se aprobă Modelele-cadru ale Contractelor de studii pentru anul universitar 2021-2022, pentru: studii universitare de licenţă (forma de învăţământ cu frecvenţă şi forma de învăţământ la distanţă), programul de învăţare a limbii române - an pregătitor, studii universitare de masterat, studii universitare de doctorat, studii postdoctorale de cercetare avansată şi pentru programele de pregătire psihopedagogică, încheiate cu studenţii români, studenţii străini şi studenţii români de pretutindeni.
HOTĂRÂREA NR. 16
Se aprobă Raportul asupra procesului de evaluare periodică a calităţii corpului profesoral din Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, în semestrul al II-lea al anului universitar 2020/2021.
HOTĂRÂREA NR. 17
Prin excepţie de la Hotărârea Senatului nr. 6/26.05.2021, se aprobă susţinerea examenelor de licenţă cu absolvenţii Fundaţiei „Gaudeamus" - Universitatea „Tomis" din Constanţa, în regim faţă în faţă, cu deplasarea comisiilor la sediul universităţii din Constanţa.
HOTĂRÂREA NR. 18
Se aprobă numirea comisiilor pentru susţinerea examenului de finalizare a studiilor universitare de licenţă de către absolvenţii Fundaţiei „Gaudeamus" - Universitatea „Tomis" din Constanţa, cu următoarea componenţă:
  Specializarea Finanţe şi bănci
  Preşedinte:
prof. univ. dr. Daniel Valer Breaz 
  Membri:

conf. univ. dr. Attila Tamas-Szora

conf. univ. dr. Dan Ioan Topor
  Secretar:
lect. univ. dr. Silvia Ştefania Maican 
  Specializarea Administrarea afacerilor 
  Preşedinte: prof. univ. dr. Daniel Valer Breaz
  Membri:

conf. univ. dr. Carmen Paştiu

conf. univ. dr. Dan Ioan Topor 
  Secretar: lect. univ. dr. Silvia Ştefania Maican 
 

Specializarea Economia comerţului, turismului şi serviciilor şi managementul calităţii

  Preşedinte: prof. univ. dr. Daniel Valer Breaz
  Membri:

conf. univ. dr. Claudia Moisă

conf. univ. dr. Carmen Paştiu
  Secretar: lect. univ. dr. Silvia Ştefania Maican 
HOTĂRÂREA NR. 19
Se aprobă cererea dlui conf. univ. dr. Ion Croitoru, de la Universitatea „Valahia" din Târgovişte, pentru afilierea la Şcoala Doctorală de Teologie din cadrul IOSUD-Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, în calitate de conducător de doctorat în domeniul Teologie.
HOTĂRÂREA NR. 20

Se aprobă cererile pentru desfăşurarea în cadrul IOSUD - UAB a activităţilor în calitatea de conducători de doctorat, cu statut de cadre didactice asociate ale Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, în anul universitar 2021-2022:

Conducători de doctorat pensionaţi

Şcoala Doctorală de Filologie

Prof. univ. dr. Mircea Popa

Prof. univ. dr. Ana Maria Tupan

Şcoala Doctorală de Istorie

Conf. univ. dr. Valer Moga

Şcoala Doctorală de Teologie

Prof. univ. dr. Gheorghe Remete

Conducători de doctorat, cadre didactice asociate cu norma de bază în alte instituţii

Şcoala Doctorală de Contabilitate

Prof. univ. dr. Tatiana Dănescu
Prof. univ. dr. Sorinel CăpuşneanuŞcoala Doctorală de Filologie
Prof. univ. dr. Felix Narcis Nicolau

Şcoala Doctorală de Istorie

CS I dr. Andrei Dorian Soficaru

Şcoala Doctorală de Teologie

Prof. univ. dr. Daniel Munteanu

Prof. univ. dr. Ion Croitoru

Prof. univ. dr. Ionel Irineu Pop

Prof. univ. dr. Marian Vîlciu

Prof. univ. dr. Florea Ştefan
HOTĂRÂREA NR. 21
Se aprobă cererile doctoranzilor privind întreruperea studiilor universitare de doctorat, respectiv, cererea nr. 10770/22.06.2021, în cadrul Şcolii Doctorale de Filologie şi cererea nr. 11234/28.06.2021, în cadrul Şcolii Doctorale de Teologie. 
HOTĂRÂREA NR. 22
Se aprobă cererea nr. 111241/28.06.2021 privind prelungirea studiilor universitare de doctorat în cadrul Şcolii Doctorale de Teologie.
HOTĂRÂREA NR. 23
Se aprobă transformarea postului de secretar I (S) (personal didactic auxiliar), în post de muncitor calificat - bucătar I (personal nedidactic), în cadrul Serviciului Social.