Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Senatul UAB
 
Hotărârile Senatului Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia din data de 06.07.2021 - online

 

HOTĂRÂREA NR. 1 Se aprobă Planurile de învăţământ pentru programele de studii universitare de licenţă, masterat şi doctorat, pentru anul universitar 2021/2022
HOTĂRÂREA NR. 2
Se aprobă solicitarea Departamentului de Ştiinţe Juridice şi Administrative privind iniţierea programului de studii universitare de master Dreptul afacerilor, al tehnologiilor şi al inteligenţei artificiale, în domeniul Drept.
HOTĂRÂREA NR. 3
Se aprobă pachetul de documente cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date (GDPR) în procesul de admitere, înmatriculare şi finalizare a studiilor,  pentru anul universitar 2021-2022.
HOTĂRÂREA NR. 4
Se aprobă componenţa comisiilor pentru examenul de admitere la studiile universitare de doctorat şi la studiile postdoctorale de cercetare avansată, în sesiunea Septembrie 2021, conform Anexei 1 la prezenta hotărâre.
HOTĂRÂREA NR. 5
Se aprobă completarea componenţei Comisiei centrale de admitere cu dna Felicia Staicu şi cu dl George Marian Muntean, conform referatelor nr. 11937/05.07.2021 şi nr. 11942/05.07.2021.
HOTĂRÂREA NR. 6
Se aprobă organizarea alegerilor academice parţiale pentru ocuparea posturilor vacante cu reprezentanţii studenţilor în Senat şi în Consiliul Facultăţii de Ştiinţe Economice, cu stabilirea ulterioară a calendarului.