Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Senatul UAB
 
Conducerea Senatului Universităţii „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia

 

       Preşedinte Senat


 
       Conf. univ. dr. Tamas-Szora Attila 
 
         Date de contact:
              Tel. +4 0258 806.130 / Int. 111
               E-mail:  attilatamas.uab@gmail.com
               Palatul Apor (Str. Gabriel Bethlen nr. 5)
 

      

       Biroul Permanent al Senatului


 
       Preşedinte: Conf. univ. dr. Tamas-Szora Attila
 
       Membri:

              conf. univ. dr. Hurbean Ada

              conf. univ. dr. Todor Ioana

              conf. univ. dr. Paştiu Carmen

              conf. univ. dr. Dragolea Larisa

              conf. univ. dr. Popa Gorjanu Cosmin

              Răzăilă Cătălin - student
 

      

       Preşedinţi Comisii de specialitate


 
       Comisia juridică - Conf. univ. dr. Hurbean Ada
      
       Comisia pentru învăţământ, evaluarea calităţii, strategii, dezvoltare şi promovare instituţională - conf. univ. dr. Todor Ioana 
 
       Comisia pentru cercetare ştiinţifică, transfer tehnologic, proiecte şi resurse - conf. univ. dr. Popa Gorjanu Cosmin 
 
       Comisia pentru buget finanţe şi de monitorizare a activităţilor tehnice şi administrative - conf. univ. dr. Paştiu Carmen 
 
       Comisia pentru cooperări şi parteneriate naţionale şi internaţionale - conf. univ. dr. Panaite Ovidiu 
 
       Comisia pentru relaţia cu studenţii, absolvenţii şi mediul social - conf. univ. dr. Dragolea Larisa
 
       Comisia pentru distincţii universitare şi titluri onorifice - prof. univ. dr. Câmpan Diana