Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Senatul UAB
 
Hotărârile Biroului Permanent al Senatului Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia din data de 31.01.2017

 

        HOTĂRÂREA NR. 1.1.1. Aprobarea înfiinţării programului de studii universitare de masterat: Proiectarea şi managementul serviciilor sociale şi de sănătate" în cadrul domeniului de masterat Asistenţă socială şi plata taxei de depunerea a dosarului de acreditare la ARACIS.
        HOTĂRÂREA NR. 1.1.2.

Aprobarea desfăşurării comasate, pe perioada semestrului al II-lea al anului universitar 2016-2017, a programelor de formare a competenţelor didactice în regim postuniversitar, în regim cu taxă,  respectiv:

          Program de formare psihopedagogică în regim postuniversitar, nivel I

          Program de formare psihopedagogică în regim postuniversitar, nivel II

        Program postuniversitar de formare şi dezvoltare profesională continuă: Formarea profesorilor itineranţi şi de sprijin pentru incluziunea socială şi educaţională a copiilor, a tinerilor şi a persoanelor vulnerabile.

Perioada de înscriere: 20.02.2017 - 24.02.2017

Termenele de achitare a taxei de studiu: prima tranşă până la data de 15.03.2017; a doua tranşă până la data de 30.04.2017.
        HOTĂRÂREA NR. 1.1.3.

Aprobarea unor modificări privind componenţa comisiilor de concurs, aprobate în şedinţa Biroului permanent al Senatului din 07.12.2016 şi validate în şedinţa Senatului din 14.12.2016, pentru ocuparea următoarelor posturi din cadrul Facultăţii de Drept şi Ştiinţe Sociale:

Departamentul de Ştiinţe Juridice şi Administrative

       Conferenţiar, poz. 1  

- D-l prof. univ. dr. Eugen Chelaru de la Universitatea din Piteşti o înlocuieşte pe d-na conf. univ. dr. Laura Cetean Voiculescu în calitate de preşedinte al comisiei;

- Locul d-lui prof. univ. dr. Eugen Chelaru va fi ocupat de d-na conf. univ. dr. Andreea Drăghici, de la Universitatea din Piteşti în calitate de membru al comisiei.

       Conferenţiar, poz. 2

- D-l prof. univ. dr. Eugen Chelaru de la Universitatea din Piteşti o înlocuieşte pe d-na conf. univ. dr. Laura Cetean Voiculescu în calitate de preşedinte al comisiei;

- Locul d-lui prof. univ. dr. Eugen Chelaru va fi ocupat de d-na conf. univ. dr. Doina Popescu, de la Universitatea din Piteşti. în calitate de membru al comisiei.