Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Senatul UAB
 
Hotărârile Biroului Permanent al Senatului Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia din data de 03.04.2017

 

 

HOTĂRÂREA NR. 4.1.1. Se avizează candidatura Dlui. Conf.univ.dr. Marina Lucian pentru Consiliul Naţional de Etică a Cercetării Ştiinţifice, Dezvoltării Tehnologice şi Inovării (CNECSDTI), organism consultativ al  Ministerului Cercetării şi Inovării. 
HOTĂRÂREA NR. 4.1.2. Se avizează candidatura Dlui. Prof.univ.dr. Himcinschi Mihai pentru Colegiul Consultativ pentru Cercetare-Dezvoltare şi Inovare (CCCDI), organism consultativ al  Ministerului Cercetării şi Inovării.
HOTĂRÂREA NR. 4.1.3. Se avizează candidatura Dnei. Conf.univ.dr. Kadar Manuella pentru Consiliul Naţional pentru Transfer Tehnologic şi Inovare (CNTTI), organism consultativ al Ministerului Cercetării şi Inovării.
        HOTĂRÂREA NR. 4.1.4. Se avizează candidatura Dnei. Conf.univ.dr. Muntean Andreea pentru Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice (CNCS), organism consultativ al Ministerului Cercetării şi Inovării.