Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Senatul UAB
 
Hotărârile Senatului Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia din data de 27.04.2017

 

 

HOTĂRÂREA NR. 4.1. Se validează  Hotărârile Biroului Permanent al Senatului din data de 03 aprilie 2017.
HOTĂRÂREA NR. 4.2. Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Senatului de Onoare al Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia. Se aprobă componenţa nominală a Senatului de Onoare al Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia. 
HOTĂRÂREA NR. 4.3. Se aprobă Anexele la Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante în cadrul Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, cuprinzând Standardele minime şi obligatorii interne pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare, pe domeniile specifice postului, actualizate conform OMEN nr. 6.129/20.12.2016. 
HOTĂRÂREA NR. 4.4.
 
Se aprobă actualizarea Anexei la Regulamentul de organizare şi desfăşurare a admiterii în ciclul de studii universitare de licenţă pentru anul universitar 2017 - 2018, privind Cifra de şcolarizare a cetăţenilor români, a cetăţenilor de etnie romă, a românilor de pretutindeni şi a cetăţenilor străini, în anul universitar 2017-2018, pentru Ciclul I - studii universitare de licenţă şi  taxele de şcolarizare aferente programelor de studii. 
Se aprobă Cifra de şcolarizare pentru acceptarea la studii a cetăţenilor străini în Anul pregătitor de învăţare a limbii române, în anul universitar 2017 - 2018. 
HOTĂRÂREA NR. 4.5. Se aprobă actualizarea Anexei la Regulamentul de organizare şi desfăşurare a admiterii în ciclul de studii universitare de masterat pentru anul universitar 2017 - 2018, privind Cifra de şcolarizare a cetăţenilor români, a cetăţenilor de etnie romă, a românilor de pretutindeni şi a cetăţenilor străini, în anul universitar 2017-2018, pentru Ciclul II - studii universitare de masterat şi taxele de şcolarizare aferente programelor de studii.
HOTĂRÂREA NR. 4.6. Se aprobă Procedura operaţională PO 07. 005 privind întocmirea, depunerea şi verificarea dosarelor de bursă de ajutor social.
HOTĂRÂREA NR. 4.7.

Se aprobă Metodologia de admitere la studii şi de şcolarizare a cetăţenilor străini,  în anul universitar 2017-2018 şi cifra de şcolarizare a cetăţenilor străini, în anul universitar 2017-2018.

- Anexa 1 - Numărul de locuri pentru admiterea în anul universitar 2017-2018, a cetăţenilor străini pe cont propriu valutar şi taxele de studii

- Anexa 2 - Cerere pentru eliberarea scrisorii de acceptare la studii

- Anexa 3 - Lista  diplomelor de studii liceale recunoscute de MEN pentru înscrierea cetăţenilor străini la studii universitare de licenţă

HOTĂRÂREA NR. 4.8. Se aprobă componenţa comisiilor de admitere la studii universitare de licenţă şi masterat în anul universitar 2017-2018, sesiunile iulie-august şi septembrie 2017.
HOTĂRÂREA NR. 4.9. Se aprobă componenţa comisiilor pentru examenele de finalizare a studiilor universitare de licenţă şi masterat, promoţia 2017 şi calendarul desfăşurării examenelor de finalizare a studiilor în sesiunea iunie-iulie 2017.
HOTĂRÂREA NR. 4.10. Se aprobă componenţa comisiilor pentru examenele de absolvire a studiilor în cadrul programului de pregătire psihopedagogică, nivel I, nivel II şi curs postuniversitar, în anul 2017 şi calendarul desfăşurării examenelor de absolvire.
HOTĂRÂREA NR. 4.11. Se aprobă Regulamentul privind iniţierea, aprobarea şi monitorizarea periodică a programelor de studii în cadrul Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia,  completat potrivit prevederilor legale.
HOTĂRÂREA NR. 4.12. Se aprobă Procedura operaţională - PO 22. 003, privind înscrierea în vederea susţinerii tezei de doctorat, revizuită.
HOTĂRÂREA NR. 4.13. Se aprobă Ghidul de redactare a tezelor de doctorat în domeniul Teologie.
HOTĂRÂREA NR. 4.14. Se aprobă Ghidul de redactare a tezelor de doctorat în domeniul Istorie.
HOTĂRÂREA NR. 4.15. Se aprobă acordarea titlului de Doctor Honoris Causa domnului Prof. CZESŁAW DŹWIGAJ, Ph.D., de la Academy of Fine Arts in Kraków, Poland, la propunerea Departamentului de Filologie.
HOTĂRÂREA NR. 4.16. Se aprobă acordarea titlului de Doctor Honoris Causa domnului prof. univ. dr. Radu Ciuceanu, Directorul Institutului Naţional pentru Studiul Totalitarismului, la propunerea Departamentului de Teologie şi Asistenţă socială.
HOTĂRÂREA NR. 4.17. Se aprobă acordarea gradaţiei de merit, vacantată în cadrul Facultăţii de Drept şi Ştiinţe Sociale, d-nei lect. univ. dr. univ. dr. Simion Mihaela Bogdana, pentru perioada 01.05.2017 - 31.05.2020.
HOTĂRÂREA NR. 4.18. Se aprobă cererile următorilor doctoranzi privind:
          Prelungirea studiilor doctorale

1. Avram (Boitoş) Camelia - domeniul Contabilitate, 6 luni

2. Jeler (Popa) Ioana - domeniul Contabilitate, 6 luni

3. Bufnea Cosmin - domeniul Teologie, 6 luni

4. Ghidarcea Marius Costel - domeniul Teologie, 6 luni

5. Filimon Ioan - domeniul Teologie, 6 luni

6. Resceanu Cătălin Marius - domeniul Teologie, 6 luni

7. Achim George Daniel - domeniul Teologie, 6 luni

8. Verzea Gheorghe - domeniul Teologie, 6 luni

9. Katinean Alxexandru - domeniul Teologie, 6 luni

10. Nedelcu Iulian - domeniul Teologie, 6 luni

11. Cîmpan Georgeta - domeniul Istorie, 6 luni

12. Curelea Dragoş Lucian - domeniul Istorie, 6 luni

13. Drîmbărean Matei - domeniul Istorie, 6 luni

14. Gînţă Carmen Ana - domeniul Istorie, 1 an

15. Sajadi (Aminian) Badrossadat - domeniul Istorie, 6 luni

16. Sărac Emilia Camelia - domeniul Istorie, 6 luni

17. Şuteu Achim Călin - domeniul Istorie, 6 luni

18. Iancu (Micu - Oţelea) Aritina Raluca - domeniul Filologie, 6 luni

19. Costea Alexandra - domeniul Filologie, 6 luni

20. Roşca (Mureşan) Maria Elisabeta - domeniul Filologie, 6 luni

21. Balea (Andrasciuc) Mara Daniela - domeniul Filologie, 6 luni

          Întreruperea studiilor doctorale

1. Nistor Ioan - domeniul Teologie, 2 ani

Retragerea de la studiile doctorale

1. Focşan Eleonora Ionela - domeniul Contabilitate

2. Chrteş Florina - domeniul Contabilitate

3. Hălălai Oana Victoria - - domeniul Filologie

Se aprobă referatul CSUD privind exmatricularea de la studiile universitare de doctorat, domeniul Istorie, a d-nei Boncuţ Nicoleta.
HOTĂRÂREA NR. 4.19. Se aprobă cererea d-nei conf. univ. dr. Letiţia Muntean -Trif  pentru reeditarea, în Seria Didactica, a suportului de curs: Psihologie. Ghid pentru pregătirea gradelor didactice.
HOTĂRÂREA NR. 4.20. Se aprobă referatul d-lui conf. univ. dr. Attila Tamas Szora privind modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei Senatului de pentru Buget-Finanţe şi de Monitorizare a Activităţilor Tehnice şi Administrative,  în ceea ce priveşte creşterea numărului de membrii de la 8 - 11 la 9 - 13, prin atragerea de membri suplimentari cu pregătire economică, având în vedere atribuţiile complexe ale comisiei.
HOTĂRÂREA NR. 4.21. Se aprobă referatul Facultăţii de Teologie Ortodoxă privind devansarea perioadei programate pentru sesiunea de desfăşurare a examenelor de finalizare a studiilor,  începând cu 27 iunie  2017.
HOTĂRÂREA NR. 4.22. Se aprobă solicitarea Universităţii Dunărea de Jos din Galaţi pentru organizarea şi susţinerea, în cadrul Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, a examenului de finalizare a studiilor universitare de licenţă, specializarea  Măsurători terestre şi cadastru (domeniul Inginerie geodezică), de către absolvenţii Facultăţii Transfrontaliere de Ştiinţe Umaniste, Economice şi Inginereşti,  promoţia 2017, în conformitate cu prevederile Legii nr. 1/2011, a Ordinului MEN nr 6125/20.12.2106 privind aprobarea Metodologiei cadru de organizare şi desfăşurare a examenelor de licenţă/diplomă şi disertaţie şi a Regulamentului de organizare şi desfăşurare a examenelor de finalizare a studiilor universitare de licenţă şi masterat,  în anul 2017, în cadrul Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia. Taxa de participare la examen este de 800 lei/student.