Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Senatul UAB
 
Anexe la Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante în cadrul Universităţii „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia

 

Standarde minime şi obligatorii interne pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare, pe domeniile specifice postului,


valabile începând cu anul universitar 2017/2018  Anexa nr. 1 - Comisia de Matematică


 

Anexa nr. 2 - Comisia de Informatică

- Aprobat Senat 31.01.2019


  Anexa nr. 4 - Comisia de Chimie


  Anexa nr. 5 - Comisia de Ştiinţele Pământului


  Anexa nr. 6 - Comisia de Inginerie civilă şi management


  Anexa nr. 9 - Comisia de Inginerie electrică


  Anexa nr. 11 - Comisia Electronică, telecomunicaţii şi nanotehnologie 


  Anexa nr. 12 - Comisia de Inginerie geologică, inginerie geodezică, mine, petrol şi gaze


  Anexa nr. 14 - Comisia Ingineria resurselor vegetale şi animale


  Anexa nr. 15 - Comisia Calculatoare, tehnologia informaţiei şi ingineria sistemelor


  Anexa nr. 16 - Comisia Inginerie industrială şi management


  Anexa nr. 17 - Comisia Inginerie mecanică, mecatronică şi robotică


  Anexa nr. 18 - Comisia de Ingineria mediului


  Anexa nr. 24 - Comisia de Ştiinţe juridice


 

Anexa nr. 25 - Comisia de Sociologie, ştiinţe politice şi administrative

- Aprobat Senat 31.01.2019


  Anexa nr. 27 - Comisia de Ştiinţe economice şi administrarea afacerilor 


  Anexa nr. 28 - Comisia de Psihologie, ştiinţe ale educaţiei, educaţie fizică şi sport 

 

                           Domeniul Educaţie Fizică şi Sport (standarde minimale şi obligatorii interne

                           pentru  ocuparea posturilor didactice de asistent şi lector,

                           modificate conform Hotărârii Senatului nr. 3.15/29.03.2018)


  Anexa nr. 29 - Comisia de Filologie


  Anexa nr. 30 - Comisia de Filosofie 


  Anexa nr. 31 - Comisia de Istorie şi studii culturale


  Anexa nr. 32 - Comisia de Teologie 


 

Anexa nr. 34 - Comisia de Arte Vizuale


  Anexa nr. 35 - Comisia de Artele spectacolului


  Anexa - Funcţii de cercetare