Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Senatul UAB
 
Hotărârile Biroului Permanent al Senatului Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia din data de 05.05.2017

 

HOTĂRÂREA NR. 5.1.1

Se aprobă Comisiile de concurs pentru ocuparea posturilor didactice vacante, scoase la concurs în semestrul al II-lea, 2016-2017, pe durată nedeterminată, după cum urmează:

  FACULTATEA DE DREPT ŞI ŞTIINŢE SOCIALE 
  Departamentul de Ştiinţe Juridice şi Administrative 
  Asistent universitar, poziţia 6. Disciplinele: Drept civil (parte generală); Drept civil (persoană fizică şi juridică); Drept penal general I; Drept penal general II; Drept penal general; Drept european al concurenţei. 
         

Preşedinte: Conf. univ. dr. Laura Cetean-Voiculescu

Membri: Conf. univ. dr. Ioan Gănfălean

                Conf. univ. dr. Miruna Tudoraşcu

                Conf. univ. dr. Ioan Lazăr

                Lect. univ. dr. Angela Tatu

Membru supleant:  Conf. univ. dr. Ada Hurb

          Asistent universitar, poziţia 7. Disciplinele: Drept civil - Drepturi reale; Drept civil - Teoria generală a obligaţiilor; Drept procesual civil - parte generală; Drept procesual civil - parte specială; Dreptul muncii şi securităţii sociale II.
         

Preşedinte: Conf. univ. dr. Laura Cetean-Voiculescu

Membri:  Prof. univ. dr. Vasile Luha

                Conf. univ. dr. Ioan Gănfălean

                Conf. univ. dr. Miruna Tudoraşcu

                Conf. univ. dr. Ada Hurbean  

Membru supleant:  Conf. univ. dr. Felician Cotea 
        HOTĂRÂREA NR. 5.1.2 Se aprobă Comisia de concurs pentru ocuparea postului de asistent, poz. 7, din statul de funcţii al Departamentului de Administrarea Afacerilor şi Marketing, din cadrul Facultăţii de Ştiinţe Economice, scos la concurs în semestrul al II-lea, 2016-2017, pe durată determinată, cu următoarea componenţă:
         

Preşedinte:  Conf. univ. dr. Ionela Paven-Gavrilă

Membri:  Conf. univ. dr. Carmen Paştiu

                Conf. univ. dr. Larisa Dragolea

                Lect. univ. dr. Mălina Cordoş

                Asist. univ. dr. Ruxandra Lazea

Membru supleant:  Conf. univ. dr. Claudia Moisă
        HOTĂRÂREA NR. 5.1.3 Se aprobă Calendarul de desfăşurare a concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice vacante în semestrul al II-lea, 2016-2017:

                                                                  Nr. crt.  Activitate  Data/Perioada/ora Locul desfăşurării
                                                                   1  Depunerea dosarelor pentru înscrierea la concurs

Data limită:

16.06.2017, ora 15.00

Rectorat, str. G. Bethlen nr. 5 Alba Iulia

Secretar general

                                                                  2 Eliberarea avizului juridic, transmiterea dosarelor către comisiile de concurs, 19 - 24.06.2017

Oficiu Juridic

Secretar şef

Comisii concurs

                                                                  3 Desfăşurarea probelor de concurs 03.07.2017

Locul şi ora desfăşurării probelor se vor comunica candidaţilor cu minim 5 zile lucrătoare înainte de desfăşurarea probelor

                                                                  4

Comunicarea rezultatelor  de către comisia de concurs  şi afişarea lor la sediul facultăţii

04.07.2017

Avizierul facultăţilor

Site-ul UAB

                                                                  5 Perioada de contestaţii

05.07.2017 - 11.07.2017

Secretariatele facultăţilor care desfăşoară concursurile

                                                                  6

Soluţionarea contestaţiilor şi publicarea rezultatelor in urma contestaţiilor

12.07.2017

Departamentele care desfăşoară concursuri

                                                                  7

Avizarea raportului final al comisiei de concurs în Consiliul facultăţii

13 - 18. 07.2017

Validarea concursurilor în Consiliile facultăţilor

                                                                  8

Aprobarea raportului final şi validarea rezultatelor concursului de către Senat

26.07.2017

Validarea concursurilor în Senat

                                                                  9

Publicarea rezultatelor finale

27.07.2017 Site-ul UAB şi site-ul specializat al MEN