Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Senatul UAB
 
Hotărârile Biroului Permanent al Senatului Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia din data de 12.05.2017

 

 

HOTĂRÂREA NR. 5.1.1

Pentru membrii comisiei de evaluare a tezelor de abilitare, Universitatea va asigura: decontarea cheltuielilor de transport, cazarea şi salarizarea cu o sumă de 1.000 lei brut pentru fiecare din cei 3 membri ai comisiei. Tariful orar este de 100 lei / oră convenţională (1 oră fizică = 2,5 ore convenţionale). Cheltuiala salarială se încadrează în valoarea prevăzută în devizul de cheltuieli, întocmit  de către secretariatul CSUD, avizat de Director CSUD, aprobat  de  Contabil  şef  şi Rector.

HOTĂRÂREA NR. 5.1.2 Se aprobă efectuarea activităţilor didactice cuprinse în postul de profesor, poz. 1 din statul de funcţii al Departamentului de Filologie, de către d-na conf. univ. dr. Diana Câmpan, în regim plata cu ora, având în vedere vacantarea postului prin pensionarea titularului.