Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Senatul UAB
 
Hotărârile Senatului Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia din data de 08.06.2017

 

HOTĂRÂREA NR. 6.1

Se validează hotărârile aprobate de Biroului Permanent al Senatului în data de 05.05.2017.

HOTĂRÂREA NR. 6.2 Se validează hotărârile aprobate de Biroului Permanent al Senatului din data de 12.05.2017.
        HOTĂRÂREA NR. 6.3 Se aprobă Procedura operaţională PO 14. 001 privind iniţierea şi aprobarea unor noi programe de studii (revizie).
        HOTĂRÂREA NR. 6.4 Se aprobă Procedura operaţională PO 14. 002 privind monitorizarea şi evaluarea periodică internă a programelor de studii (revizie).
        HOTĂRÂREA NR. 6.5 Se aprobă Ghidul de elaborare, redactare şi susţinere a lucrării de doctorat, în domeniul Contabilitate.
        HOTĂRÂREA NR. 6.6 Se aprobă Ghidul de elaborare, redactare şi susţinere a lucrării de doctorat, în domeniul Filologie.
        HOTĂRÂREA NR. 6.7 Se aprobă Procedura operaţională PO 22. 007 privind alocarea locurilor finanţate de la bugetul de stat, cu bursă şi fără bursă, pe Şcoli Doctorale şi conducători de doctorat din cadrul IOSUD -UAB.
        HOTĂRÂREA NR. 6.8 Se aprobă distribuţia locurilor finanţate de la buget, cu bursă şi fără bursă, pentru admiterea la studiile universitare de doctorat în anul universitar 2017-2018, după cum urmează:
         

Şcoala Doctorală de Istorie - 6 locuri, din care:

cu bursă - 2

fără bursă - 2

români de pretutindeni - 2, din care: 1 din R. Moldova (fără bursă) şi 1 diaspora (cu bursă)

         

Şcoala Doctorală de Filologie - 4 locuri, din care:

cu bursă - 1

fără bursă - 2, din care 1 loc alocat cetăţenilor de etnie romă

români de pretutindeni - 1 din R. Moldova (cu bursă)

         

Şcoala Doctorală de Teologie - 6 locuri, din care:

cu bursă - 3

fără bursă - 1

români de pretutindeni - 2, din care 1 din R. Moldova (cu bursă) şi 1 diaspora (fără bursă)

         

Şcoala Doctorală de Contabilitate  - 3 locuri, din care:

cu bursă - 1

fără bursă - 2, din care 1 loc alocat cetăţenilor de etnie romă
        HOTĂRÂREA NR. 6.9 Se aprobă propunerile CSUD privind componenţa comisiilor de admitere la studii universitare de doctorat în anul universitar 2017-2018.
        HOTĂRÂREA NR. 6.10 Se aprobă Metodologia de organizare şi desfăşurare a examenului de finalizare a anului pregătitor pentru învăţarea limbii române şi anexele la metodologie.
        HOTĂRÂREA NR. 6.11 Se aprobă tarifele de cazare aplicate angajaţilor Universităţii „Ovidiu" din Constanţa, în baza protocolului încheiat între cele două instituţii, având ca obiect oferirea de servicii de cazare angajaţilor în regim de reciprocitate. 
         

40 lei/loc de cazare/noapte/persoana în cameră dublă

30 lei/loc de cazare/noapte/persoana în cameră triplă

25 lei/loc de cazare/noapte/persoana în cameră cu 4 locuri

60 lei/cameră dublă/noapte, în regim single
        HOTĂRÂREA NR. 6.12 Se aprobă tarifele de cazare în căminele studenţeşti nr. 2 şi nr. 3, deschise în  perioada 03.07.2017 - 08.09.2017, după cum urmează:
         

10 lei / zi / persoană

200 lei / lună/ persoană

        HOTĂRÂREA NR. 6.13 Se aprobă cererile de retragere de la studiile doctorale a următorilor doctoranzi:
         

Buda (Drăgoiu) Olimpia Maria - domeniul Filologie

Pereanu Alexandra Mădălina - domeniul Contabilitate

        HOTĂRÂREA NR. 6.14  Se completează Centralizatorul activităţilor care nu sunt cuprinse în posturile didactice din statele de funcţii şi care sunt salarizate în regim de „plata cu ora", cu „Activităţi de evaluare pe parcurs (teme de control)". 
        HOTĂRÂREA NR. 6.15 Se aprobă modificarea poz. 118 şi 119 din Centralizatorul privind condiţiile de studii şi vechime utilizate în cazul posturilor didactice auxiliare şi a posturilor nedidactice scoase la concurs, după cum urmează: 
          poz. 118 - Şef Serviciu - Condiţii de studii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă (minim ciclul I Bologna)
          poz. 119 - Şef Birou - Condiţii de studii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă (minim ciclul I Bologna) 
        HOTĂRÂREA NR. 6.16 Se aprobă Comisia de buget - finanţe şi de monitorizare a activităţilor tehnice şi administrative, cu următoarea componenţă: 
          Preşedinte: conf. univ. dr. Attila Tamas-Szora - FSEC
          Membri: pr. conf. univ. dr. Dumitru Vanca - FTO
conf. univ. dr. Mircea Rîşteiu - FSEI
lect. univ. dr. Iulian Dobra - FSEC
lect. univ. dr. Manole Decebal Bogdan - FDSS
conf. univ. dr. Raluca Ivan - FSEC
CS I dr. Marius Rotar - FIF
lect. univ. dr. Dan Topor - FSEC
student Chivu Alina Ştefania - FSEC
student Cordon Andreea  - FIF
student Stănuş Andrei - FSEC
ec. Contor Tamara - contabil şef
ing. Gabriela Joldeş - Şef Birou personal - salarizare
          Secretar comisie: lect. univ. dr. Ionela Cioca - FSEC 
        HOTĂRÂREA NR. 6.17 Se aprobă Comisia pentru Cercetare Ştiinţifică, Transfer Tehnologic, Proiecte şi Resurse, cu următoarea componenţă: 
          Preşedinte: conf. univ. dr. Gavrilă Paven Ionela
          Membri:

conf. univ. dr. Andreea Muntean

lect. univ. dr. Cosmin Popa Gorjanu
conf. univ. dr. Manuella Kadar
ing. Corina Tătar
lect. univ. dr. Ileana Burnichioiu
lect. univ. dr. Gabriela Chiciudean
lect. univ. dr. Silvia Maican
prof. univ. dr. Vasile Burja
conf. univ. dr. Emilian Ceuca
lect. univ. dr. Andreea Ramona Begov - Ungur
lect. univ. dr. Adriana Bîrluţiu
lect. univ. dr. Elisabeta Mihaela Ciortea

conf. univ. dr. Ioan Lazăr

conf. univ. dr. Călina Buţiu

conf. univ. dr. Gina Groza (Gogean)

lect. univ. dr. Cornel Igna

lect. univ. dr. Alina Albu

CS III dr. Ana Maria Roman Negoi

student Iulian Lodroman - FSEC

        HOTĂRÂREA NR. 6.18 Se aprobă modificare denumirii departamentului din cadrul Facultăţii de Teologie Ortodoxă, din Departamentul de Teologie Ortodoxă şi Asistenţă Socială în Departamentul de Teologie Ortodoxă şi Muzică Religioasă. Se aprobă înscrierea noii denumiri a departamentului în toate documentele interne şi în organigramele UAB.
        HOTĂRÂREA NR. 6.19 Se aprobă organizarea unei sesiuni extraordinare de restanţe pentru studenţii din anii terminali, în următoarele condiţii: 
          - Studenţii se pot înscrie pentru oricare din disciplinele studiate în anii de studiu, pe bază de cerere depusă la secretariatele facultăţilor. Facultăţile vor stabili şi vor afişa/publica perioada de depunere a cererilor, perioada de desfăşurare a sesiunii şi programarea examenelor.
          - Numărul examenelor la care se poate înscrie un student nu este limitat. 
          - Taxa de susţinere a unui examen este ½ din valoarea creditelor alocate disciplinei.