Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Senatul UAB
 
Hotărârile Senatului Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia din data de 28.09.2017

 

HOTĂRÂREA NR. 9.1

Se validează Hotărârea Biroului Permanent al Senatului din data de 22.09.2017 de aprobare a Regulamentului de organizare şi desfăşurare a Anului pregătitor pentru învăţarea limbii române în cadrul Universităţii „ Decembrie 1918" din Alba Iulia.

        HOTĂRÂREA NR. 9.2 Se aprobă Listele nominale cu cadrele didactice care vor desfăşura activităţi didactice, în regim plata cu ora, cuprinse în posturile didactice vacante din statele de funcţii ale departamentelor şi şcolilor doctorale, în anul universitar 2017-2018.
        HOTĂRÂREA NR. 9.3

Se aprobă tarifele orare aplicate, în anul universitar 2017-2018,  pentru salarizarea activităţilor desfăşurate în regim plata cu ora, de către cadrele didactice din universitate şi cadrele didactice asociate, respectiv:

- profesor universitar  - 39,673 lei/oră

- conferenţiar universitar - 26,265 lei/oră

- lector universitar - 24,453 lei/oră

- asistent universitar - 22,171 lei/oră

Salarizarea în regim plata cu ora se va aplica pentru o perioadă de 7 luni, cu încadrarea în bugetul alocat. 
        HOTĂRÂREA NR. 9.4 Se aprobă modelele actelor adiţionale la contractele de şcolarizare, încheiate în anul universitar 2017-2018, pentru studii universitare de licenţă, masterat, doctorat şi programe DPPD.
        HOTĂRÂREA NR. 9.5 Se aprobă modificarea următoarelor anexe la Procedura operaţională PO 13. 009, privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare în cadrul Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia:

- Anexa 17 - Avizare cerere de desfăşurare a activităţilor în regim plata cu ora;

- Anexa 18 - Declaraţia privind activităţile didactice efectuate în anul universitar.

        HOTĂRÂREA NR. 9.6

Se aprobă modelul formularelor pentru salarizarea cadrelor didactice:

- Anexa la Fişa anuală a postului, pentru cadrele didactice;

- Fişa de activitate zilnică pentru cadrele didactice.

        HOTĂRÂREA NR. 9.7 Se aprobă cererea dlui prof. univ. dr. Emil Jurcan pentru desfăşurarea unor activităţi didactice, în anul universitar 2017-2018, în cadrul Facultăţii de Teologie Ortodoxă a Universităţii „Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca. 
        HOTĂRÂREA NR. 9.8

Se aprobă numirea Comisiei electorale a studenţilor, pentru desfăşurarea alegerilor academice parţiale de ocupare a locurilor vacantate destinate studenţilor, în structurile de conducere a facultăţilor şi în Senat, cu următoarea componenţă:

Reprezentant LSUA - Pâclişan Nicolae - Preşedinte

Facultatea de Teologie Ortodoxă - Căbulea George 

Facultatea de Istorie şi Filologie - Cordon Andreea Ana maria

Facultatea de Ştiinţe Economice - Brătean Loredana

Facultatea de Ştiinţe Exacte şi Inginereşti - Avrămuţ Maria

Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale - Scrobotă Raul

Reprezentant ASCOR - Muntean Răzvan

        HOTĂRÂREA NR. 9.9 Se validează alegerea dlui conf. univ. dr. Dumitru Vanca în calitatea de Preşedinte al Comisiei de cercetare ştiinţifică, transfer tehnologic, proiecte şi resurse