Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Senatul UAB
 
Planuri de învăţământ pentru programele de studii universitare de licenţă, masterat şi doctorat pentru anul universitar 2017/2018