Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Senatul UAB
 
Facultatea de Istorie şi Filologie

 


Studii universitare de licenţă


 
Specializare Forma de învăţământ Anul de studiu Plan de învăţământ
Limba şi literatura română - Limba şi literatura engleză Învăţământ cu frecvenţă I
II
III
Traducere şi interpretare Învăţământ cu frecvenţă I
II
Istorie Învăţământ cu frecvenţă
I
II
III
Limba română ca limbă străină - anul pregătitor
Învăţământ cu frecvenţă
I
Programul de formare psihopedagogică - nivel I mono specializare  Învăţământ cu frecvenţă
-  
Programul de formare psihopedagogică - nivel I dublă specializare Învăţământ cu frecvenţă
-  
 

Studii universitare de master

 
Programul de studii Forma de învăţământ Anul de studiu Plan de învăţământ
Limbă, literatură şi cultură engleză în context european  Învăţământ cu frecvenţă I

II
Literatură şi cultură românească în context european 
Învăţământ cu frecvenţă
I

II
Identităţi regionale în Europa central - răsăriteană  Învăţământ cu frecvenţă I

II
Cercetarea arheologică interdisciplinară  
 Învăţământ cu frecvenţă II
Cercetarea, conservarea şi valorificarea patrimoniului cultural   Învăţământ cu frecvenţă I
II
Programul de formare psihopedagogică - nivel II   Învăţământ cu frecvenţă -
 

Studii universitare de doctorat

 
Domeniul Plan de învăţământ
Filologie
Istorie