Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Senatul UAB
 
Facultatea de Ştiinţe Economice

 


Studii universitare de licenţă



Specializare Forma de învăţământ Anul de studiu Plan de învăţământ
Finanţe şi bănci  Învăţământ cu frecvenţă I
II
III
Contabilitate şi informatică de gestiune  Învăţământ cu frecvenţă I
II
III
Contabilitate şi informatică de gestiune Învăţământ la distanţă
I
II
III
Administrarea afacerilor
Învăţământ cu frecvenţă
I
II
III
 Administrarea afacerilor Învăţământ la distanţă I
II
III
Economia comerţului, turismului şi serviciilor Învăţământ cu frecvenţă  
I
II
III
   Economia comerţului, turismului şi serviciilor Învăţământ la distanţă  
I
 II
 III
Marketing Învăţământ cu frecvenţă
I
II
III
Programul de formare psihopedagogică - nivel I mono specializare Învăţământ cu frecvenţă -


Studii universitare de master


Programul de studii Forma de învăţământ Anul de studiu Plan de învăţământ
Auditul şi controlul agenţilor economici   Învăţământ cu frecvenţă I

II
Sistemul informaţional contabil în asistarea deciziilor manageriale  
Învăţământ cu frecvenţă
I

II
Bănci, asigurări şi pieţe financiare  Învăţământ cu frecvenţă I

II
Fiscalitate şi management financiar   Învăţământ cu frecvenţă I
Administrarea afacerilor în comerţ, turism şi servicii  Învăţământ cu frecvenţă I
II
  Administrarea dezvoltării regionale durabile Învăţământ cu frecvenţă I
II
Marketing şi promovarea vânzărilor
Învăţământ cu frecvenţă
I
II
Programul de formare psihopedagogică - nivel II Învăţământ cu frecvenţă -


Studii universitare de doctorat


Domeniul Plan de învăţământ
Contabilitate