Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Senatul UAB
 
Facultatea de Teologie Ortodoxă

 


Studii universitare de licenţăSpecializare Forma de învăţământ Anul de studiu Plan de învăţământ
Teologie ortodoxă pastorală Învăţământ cu frecvenţă I
II
III
IV
Muzică religioasă  Învăţământ cu frecvenţă I
II
III
Programul de formare psihopedagogică - nivel I mono specializare  Învăţământ cu frecvenţă
-  


Studii universitare de master


Programul de studii Forma de învăţământ Anul de studiu Plan de învăţământ
Teologie comparată  Învăţământ cu frecvenţă I

II
Mediere interculturală şi interreligioasă
Învăţământ cu frecvenţă
I

II
Programul de formare psihopedagogică - nivel II
 Învăţământ cu frecvenţă -


Studii universitare de doctorat


Domeniul Plan de învăţământ
Teologie