Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Senatul UAB
 
Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale

 


Studii universitare de licenţăSpecializare Forma de învăţământ Anul de studiu Plan de învăţământ
Educaţie fizică şi sportivă
Învăţământ cu frecvenţă I
II
III
Kinetoterapie şi motricitate specială
Învăţământ cu frecvenţă I
II
III
Drept Învăţământ cu frecvenţă
I
II
III
IV
Administraţie publică
Învăţământ cu frecvenţă
I
II
III
 Sociologie Învăţământ cu frecvenţă I
II
III
Terapie ocupaţională Învăţământ cu frecvenţă  
I
II
III
   Asistenţă socială Învăţământ cu frecvenţă  I
 II
 III
Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar Învăţământ cu frecvenţă
I
II
III
Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar Învăţământ la distanţă
I
II
Programul de formare psihopedagogică - nivel I mono specializare Învăţământ cu frecvenţă -


Studii universitare de master


Programul de studii Forma de învăţământ Anul de studiu Plan de învăţământ
Instituţii de drept privat 
Învăţământ cu frecvenţă I

Asistenţă managerială în sectoarele public şi privat   
Învăţământ cu frecvenţă
I

II
Ştiinţe penale şi criminalistică
Învăţământ cu frecvenţă I

Dezvoltarea şi managementul resurselor umane Învăţământ cu frecvenţă I
II
Proiectarea şi Managementul Serviciilor Sociale şi de Sănătate 
Învăţământ cu frecvenţă I
II
  Management educaţional
Învăţământ cu frecvenţă I
II
Psihopedagogia educaţiei timpurii şi a şcolarităţii mici
Învăţământ cu frecvenţă
I
II
Programul de formare psihopedagogică - nivel II Învăţământ cu frecvenţă -