Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Senatul UAB
 
Hotărârile Senatului Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia din data de 26.10.2017

 

HOTĂRÂREA NR. 10.1

Se validează alegerile parţiale desfăşurate în data de 11.10.2017 pentru completarea Senatului cu reprezentanţii studenţilor, după cum urmează:

Lodroman Iulian, Marketing şi promovarea vânzărilor, anul I - Facultatea de Ştiinţe Economice
Vasiu Alexandru Marian,
Teologie Ortodoxă Pastorală, anul II -  Facultatea de Teologie Ortodoxă

Se validează alegerile parţiale desfăşurate în data de 11.10.2017 pentru completarea consiliilor facultăţilor cu reprezentanţii studenţilor, după cum urmează:

Lodroman Iulian, Marketing şi promovarea vânzărilor, anul I - Consiliul Facultăţii de Ştiinţe Economice
Zgaibă Roxana Elena,
Contabilitate şi informatică de gestiune, anul II - Consiliul Facultăţii de Ştiinţe Economice
Vasiu Alexandru Marian,
Teologie Ortodoxă Pastorală, anul II - Consiliul Facultăţii de Teologie Ortodoxă

HOTĂRÂREA NR. 10.2 Se aprobă Raportul asupra procesului de evaluare a nivelului de satisfacţie al studenţilor în raport cu dezvoltarea profesională şi personală asigurată de Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, în anul universitar 2016-2017.
HOTĂRÂREA NR. 10.3 Se aprobă Planul de activitate al Senatului pentru anul universitar 2017-2018.
HOTĂRÂREA NR. 10.4
Se aprobă Regulamentul Centrului de cercetări în Educaţie fizică, Sport şi Kinetoterapie (CCEFSK).
HOTĂRÂREA NR. 10.5 
Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comitetului de securitate şi sănătate în muncă
HOTĂRÂREA NR. 10.6 
Se aprobă înfiinţarea programului de studii universitare de licenţă Inginerie urbană şi dezvoltare regională, din domeniul Inginerie civilă, cu durata studiilor de 4 ani, în cadrul Departamentului de Ştiinţe Exacte şi Inginereşti, Facultatea de Ştiinţe Exacte şi Inginereşti. 
HOTĂRÂREA NR. 10.7
Se aprobă revizuirea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a probelor pentru obţinerea certificatului de competenţă lingvistică
HOTĂRÂREA NR. 10.8

Se aprobă referatul dnei conf. univ. dr. Corina Rotar privind efectuarea activităţilor didactice din postul de Profesor, poz.7, din statul de funcţii al Departamentului de Ştiinţe Exacte şi Inginereşti, de către dl prof. univ. dr. Levente Dimen, în regim de plata cu ora, în urma vacantării postului prin pensionarea titularului. 
HOTĂRÂREA NR. 10.9

Se aprobă modificarea componenţei unor comisii de specialitate ale Senatului după cum urmează:

Comisia pentru cooperări şi parteneriate naţionale şi internaţionale

Preşedinte:  Conf. univ. dr. Teodora Iordăchescu

Membri:        Conf. univ. dr. Rodica Chira

                       Lect. univ. dr. Crina Herţeg

                       Lect. univ. dr. Silvia Maican

                       Conf. univ. dr. Carmen Paştiu

                       Lect. univ. dr. Loredana Boca

                       Lect. univ. dr. Alin Albu

                       Lect. univ. dr. Vasile Ursu

                       Andreea Cordon - student, anul III RE

Secretar:     Daniel Mihai Melinte 
         

Comisia pentru relaţia cu studenţii, absolvenţii şi mediul social

Preşedinte:   Conf. univ. dr. Laura Cetean Voiculescu        

 Membri:        Conf. univ. dr. Larisa Dragolea

                        Asist. drd. Maria Mureşan

                        Lect. univ. dr. Maria Muntean

                        Lect. univ. dr. Angela Bara

                        Conf. univ. dr. Nicolae Jan

                        Conf. univ. dr. Carmen Paştiu

                        ec. Claudia Câmpean

                        Felicia Oancea

                        Iulian Lodroman - student FSE

                        Andreea Cordon - student FIF

                        Teodora Borza- student FDSS

                        Vasiu Alexandru  - student FTO

                        Stan Darmin Mădălin - student FSEI

                        Tomuş Alin - absolvent ALUMNI
         

Subcomisia socială:

                        Conf. univ. dr. Laura Cetean Voiculescu

                        Conf. univ. dr. Larisa Dragolea

                        Teodora Borza - student
         

Comisia juridică

Preşedinte:   Conf. univ. dr. Ada Hurbean

Membri:         Conf. univ. dr. Miruna Tudoraşcu

                        Conf. univ. dr. Laura Cetean Voiculescu

                        jr. Claudia Rotar

                        Cristina Trifan - student
        HOTĂRÂREA NR. 10.10

Se aprobă cererile de afiliere la IOSUD - Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia a următorilor conducători de doctorat:

      Şcoala Doctorală de Contabilitate

      Prof. univ. dr. Iuliana Cenar - Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia

      Prof. univ. dr. Adela Socol - Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia

      Lect. univ. dr. Dan Ioan Topor - Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia

      Şcoala Doctorală de Istorie

      CS I dr. Andrei Dorian Soficaru - Institutul de Antropologie „Fr. I. Rainer" al Academiei Române, Bucureşti
        HOTĂRÂREA NR. 10.11 Se aprobă referatul dlui lect. univ. dr. Sorin Şimon privind efectuarea activităţilor didactice din postul de Lector, poz.4, din statul de funcţii al Departamentului de Educaţie Fizică şi Sport de către dl lect. univ. dr. Dan Iordăchescu, în regim de plata cu ora, în urma vacantării postului.
        HOTĂRÂREA NR. 10.12

Se aprobă cererile de prelungire a studiilor doctorale ale următorilor doctoranzi:

Domeniul Contabilitate:

1. Gînţă Anca Ioana - 6 luni

2. Chis Anca Ioana - 1an

3. Boitoş (Avram) Camelia - 6 luni

Domeniul Filologie:

1. Balea (Andrasciuc) Maria Daniela - 1 an

2. Costea (Pascu) Alexandra - 6 luni

3. Danciu Diana Maria - 1 an

4. Roşca (Mureşan) Maria-Elisabeta - 6 luni

Domeniul Istorie:

1. Ciobanu (Chira) Carmen - 1 an

2. Câmpan (Deju) Georgeta - 6 luni

3. Curelea Dragoş - 6 luni

4. Dumbrăvescu Nicolae - 6 luni

5. Marinuţ Ciprian Claudiu - 1 an

6. Munteanu Ilie-Alexandru - 6 luni

7. Sărac Emilia-Camelia - 6 luni

8. Vişovan Nicolae - 1 an

Domeniul Teologie:

1. Achim George Daniel- 6 luni

2. Caraş Ştefan Gabriel - 1 an

3. Goga Alin Vasile - 1 an

4. Katineanu Alexandru - 6 luni

5. Lazăr Cosmin - 6 luni

6. Nedelcu Iulian - 1 an

7. Resceanu Cătălin Marius - 6 luni

8. Verzea Gheorghe - 1 an

Se aprobă cererile de întrerupere a studiilor doctorale ale următorilor doctoranzi:

1. Costelaş Dumitru Radu - 1 an

2. Coş Ovidiu Valeriu - 2 luni

3. Gheorghiţă Doru Florin - 3 luni

4. Gherghel Mihai - 2 luni

5. Miricescu Gabriel Florin - 6 luni

Se aprobă cererile de retragere de la studiilor doctorale ale următorilor doctoranzi:

1. Dragnea Adrian Cătălin - Şcoala Doctorală de Filologie,

2. Popa (Puşcaşu) Claudia - Şcoala Doctorală de Filologie,

3. Zoltan (Mitrofan) Alina - Şcoala Doctorală de Filologie,

4. Teofil Grigore Slevaş - Şcoala Doctorală de Teologie

Se aprobă cererile de reluare a studiilor doctorale ale următorilor doctoranzi:

1. Ormenişan Laurenţiu-Sorin - Şcoala Doctorală de Teologie

2. Vitan Daniela - Şcoala Doctorală de Contabilitate

Se aprobă examatricularea de la studiile doctorale a următorilor doctoranzi:

1. Beldiman Nicolae - Şcoala Doctorală de Istorie

2. Sajjadi Jazi Aminian - Şcoala Doctorală de Istorie

3. Neagu Alin - Şcoala Doctorală de Teologie