Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Senatul UAB
 
Hotărârile Biroului Permanent al Senatului Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia din data de 09.11.2017

 

HOTĂRÂREA NR. 11.1.1

Se aprobă alocarea şi distribuirea fondului de burse pentru studenţi, în semestru I 2017-2018, astfel:

Total fond de burse: 477.000 lei/lună, din care:

Fond pentru bursele de ajutor social, constituit la nivelul UAB (30 %): 143.100 lei/lună     

 

Având în vedere bursele sociale aprobate de CA din data de 02.11.2017, fondul neutilizat alocat acestei categorii, în valoare de 22.500 lei, se adaugă fondului de burse de performanţă şi merit.

Total fond alocat burselor de performanţă şi merit: 356.400 lei/lună (333.900 lei/lună+22./500 lei/lună)


Se aprobă distribuirea pe facultăţi a fondului de burse de performanţă şi merit, după cum urmează:

Facultatea de Istorie şi Filologie                                  32.789 lei/lună

Facultatea de Ştiinţe Economice                                 76.270 lei/lună

Facultatea de Ştiinţe Exacte şi Inginereşti               74.452 lei/lună

Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale                        133.293 lei/lună

Facultatea de Teologie Ortodoxă                                39.596 lei/lună


Se aprobă cuantumul burselor acordate în semestru I 2017-2018 după cum urmează:

Bursa de performanţă     1000 lei

Bursa de merit                   800 lei

Bursa de ajutor social      600 lei

 

        HOTĂRÂREA NR. 11.1.2 Se aprobă cererea dlui prof. univ. dr. Valer Daniel Breaz pentru susţinerea unor activităţi didactice în cadrul Facultăţii de Matematică şi Informatică a Universităţii „Babeş - Bolyai" din Cluj Napoca, în calitate de conducător de doctorat.