Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Senatul UAB
 
Hotărârile Senatului Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia din data de 29.11.2017

 

 

HOTĂRÂREA NR. 11.1

Se validează Hotărârile Biroului Permanent al Senatului din 09.11.2017, respectiv:

1. Se aprobă alocarea şi distribuirea fondului de burse pentru studenţi, în semestru I 2017-2018, astfel:

Total fond de burse: 477.000 lei/lună, din care

Fond pentru bursele de ajutor social, constituit la nivelul UAB (30 %): 143.100 lei/lună         

Având în vedere bursele sociale aprobate de CA din data de 02.11.2017, fondul neutilizat alocat acestei categorii, în valoare de 22.500 lei, se adaugă fondului de burse de performanţă şi merit.

Total fond alocat burselor de performanţă şi merit: 356.400 lei/lună (333.900 lei/lună+22./500 lei/lună)

Se aprobă distribuirea pe facultăţi a fondului de burse de performanţă şi merit, după cum urmează:

Facultatea de Istorie şi Filologie                           32.789 lei/lună

Facultatea de Ştiinţe Economice                           76.270 lei/lună

Facultatea de Ştiinţe Exacte şi Inginereşti         74.452 lei/lună

Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale                   133.293 lei/lună

Facultatea de Teologie Ortodoxă                           39.596 lei/lună

Se aprobă cuantumul burselor acordate în semestru I 2017-2018 după cum urmează:

Bursa de performanţă       1000 lei

Bursa de merit                     800 lei

Bursa de ajutor social        600 lei

2. Se aprobă cerere dlui prof. univ. dr. Valer Daniel Breaz pentru susţinerea unor activităţi didactice în cadrul Facultăţii de Matematică şi Informatică a Universităţii „Babeş - Bolyai" din Cluj Napoca, în calitate de conducător de doctorat. 
HOTĂRÂREA NR. 11.2 Se aprobă revizuirea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei pentru relaţia cu studenţii, absolvenţii şi mediul social.
HOTĂRÂREA NR. 11.3
Se aprobă Metodologia de recunoaştere automată, în Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, a calităţii de conducător de doctorat obţinută în instituţii de învăţământ universitar acreditate din străinătate. 
HOTĂRÂREA NR. 11.4

Se aprobă perioadele de efectuare a concediului de odihnă de către cadrele didactice, în anul universitar 2017-2018, după cum urmează:

     11 zile în perioada 18.12.2017 - 07.01.2018

     9 zile în luna iulie sau septembrie 2018

     22 zile în perioada 01.08.2018 - 31.08.2018

Perioadele de efectuare a concediului vor avea în vedere asigurarea continuităţii unor activităţi în interesul procesului de învăţământ. 
HOTĂRÂREA NR. 11.5
Se aprobă înfiinţarea programului de studii universitare de master Administrarea afacerilor în limba engleză (Master in Business Administration) - 120 ECTS, în cadrul Facultăţii de Ştiinţe Economice. 
HOTĂRÂREA NR. 11.6
Se aprobă propunerea CSUD privind componenţa comisiilor de îndrumare a doctoranzilor în anul universitar 2017-2018. 
HOTĂRÂREA NR. 11.7
Se aprobă cererea dlui drd. Mihai Gherghel privind reluarea studiilor universitare de doctorat în domeniul Istorie. 
HOTĂRÂREA NR. 11.8

Se aprobă acordarea distincţiei universitare UNIVERSITATIS GRATIAE domnilor profesori:

Prof. univ. dr. Ileana Ghemeş - Facultatea de Istorie şi Filologie

Prof. univ. dr. Marioara Luduşan - Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale

Prof. univ. dr. Nicolae Luduşan - Facultatea de Ştiinţe Exacte şi Inginereşti 
HOTĂRÂREA NR. 11.9 Se aprobă cererea dnei conf. univ. dr. Ildiko Tulbure privind desfăşurarea unor activităţi didactice, în anul universitar 2017-2018, cadrul Facultăţii de Inginerie în Limbi Străine a Universităţii Politehnica din Bucureşti. 
HOTĂRÂREA NR. 11.10 Se aprobă cererea dnei lect. univ. dr. Cristina Eugenia Nanu pentru acordarea unui concediu fără plată de 9 luni, începând cu 01.01.2018. 
HOTĂRÂREA NR. 11.11 Se aprobă înfiinţarea programului de studii universitare de licenţă în specializarea Artă sacră, învăţământ cu frecvenţă, 180 ECTS, din domeniul de licenţă Arte vizuale, în cadrul Facultăţii de Teologie Ortodoxă. 
HOTĂRÂREA NR. 11.12 Se aprobă întocmirea şi depunerea dosarului pentru evaluarea externă a programului de studii universitare de licenţă Teologie ortodoxă pastorală (învăţământ cu frecvenţă - 240 ECTS), din domeniul de licenţă Teologie, din cadrul Facultăţii de Teologie Ortodoxă, în vederea menţinerii acreditării.   HOTĂRÂREA NR. 11.13 Se aprobă cererea dnei Suciu Maria Nicoleta, absolventă a Universităţii „Lucian Blaga" din Sibiu, specializarea Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar,  pentru susţinerea examenului de licenţă în cadrul Facultăţii de Drept şi Ştiinţe Sociale a Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia.   HOTĂRÂREA NR. 11.14 Se aprobă cererea dlui conf. univ. dr. Constantin Mladin pentru acordarea unui concediu fără plată în perioada 01.12.2017 - 17.12.2017.   HOTĂRÂREA NR. 11.15

Se aprobă comisiile de concurs pentru ocuparea următoarelor posturi didactice vacante în semestrul I al anului universitar 2117-2018:


     FACULTATEA DE ISTORIE ŞI FILOLOGIE


Departamentul de Istorie, Arheologie şi Muzeologie

Profesor universitar, poziţia 1B. Domeniul Istorie. Disciplinele: Preistorie; Introducere în arheologie; Arta şi spiritualitatea preistorică; Apariţia civilizaţiilor agricole din vechea Europe; Arheotanatologie.

Preşedinte: Prof. univ. dr. Lucreţiu Bîrliba, Universitatea „Al. I. Cuza" din Iaşi

Membri:    

Prof. univ. dr. Mircea Anghelinu, Universitatea "Valahia" din Târgovişte

CS I dr. Alexander Rubel, Institutul de Arheologie Iaşi, Academia Română

CS I dr. Cristian Schuster, Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan" Bucureşti, Academia Română

Prof. univ. dr. Gelu Florea, Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca

Membri supleanţi:

CS I dr. Ioan Stanciu, Institutul de Arheologie şi Istoria Artei din Cluj-Napoca, Academia Română

CS I dr. Valeriu Sârbu, Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan" din Bucureşti, Academia Română

 

Departamentul de Filologie

Profesor universitar, poziţia 1B. Domeniul Filologie. Disciplinele: Literatură, cultură şi civilizaţie română (1870-1890); Istoria literaturii şi civilizaţiei române (1989-azi); Literatură comparată. Proza secolului XX; Poezia secolului XX. Teorie literară şi comparatism; Identitate culturală şi discurs literar; Curs monografic M. Eminescu.

Preşedinte:  Prof. univ. dr. Iulian Boldea, Universitatea „Petru Maior" din Târgu-Mureş

Membri:

Prof. univ. dr. Alexandru Ruja, Universitatea de Vest din Timişoara

Prof. univ. dr. Gheorghe Manolache, Universitatea „Lucian Blaga" din Sibiu

Prof. univ. dr. Gheorghe Glodeanu, Centrul Universitar Nord Baia Mare - Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
Prof. univ. dr. Mircea Braga, Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia

Membri supleanţi:

Prof. univ. dr. Ion Buzaşi, Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia

Prof. univ. dr. Ion Simuţ, Universitatea din Oradea

 

Conferenţiar universitar, poziţia 2B. Domeniul Filologie. Disciplinele: Istoria literaturii şi civilizaţiei engleze. Modernismul; Istoria literaturii şi civilizaţiei engleze. Postmodernismul; Migraţia conceptelor culturale europene. Identităţi centrale şi periferice; Limba engleză în contextul globalizării; Cultură şi civilizaţie britanică şi americană; Civilizaţie britanică şi americană.

Preşedinte:

Conf. univ. dr. Teodora Iordăchescu, Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia

Membri:

Prof. univ. dr. Maria-Ana Tupan, Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia

Conf. univ. dr. Alina Preda, Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca

Conf. univ. dr. Mădălina Cerban, Universitatea din Craiova

Conf. univ. dr. Titela Vîlceanu, Universitatea din Craiova

Membri supleanţi:

Conf. univ. dr. Dorin Chira, Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca

Conf. univ. dr. Gabriel Bărbuleţ, Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia

 

Lector universitar, poziţia 3B. Domeniul Filologie. Disciplinele: Literatura engleză. Literatura veche şi a Renaşterii; Literatura engleză. Restauraţia, iluminismul şi romantismul; Istoria literaturii şi civilizaţiei engleze. Victorianismul şi literatura secolului al XIX-lea; Analiza textului literar; Limba engleză. Traduceri literare; Limba engleză. Traduceri literare (2); Limba străină; Limba străină engleză.

Preşedinte:  Conf. univ. dr. Teodora Iordăchescu, Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia

Membri:

Conf. univ. dr. Gabriel Bărbuleţ, Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia

Conf. univ. dr. Rodica Pioariu,  Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia

Conf. univ. dr. Rodica Chira, Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia

Lect. univ. dr. Petru Ştefan Ionescu, Universitatea „1 Decembrie 1918"din Alba Iulia

Membru supleant:
Conf. univ. dr. Diana Câmpan, Universitatea „1 Decembrie 1918"din Alba Iulia

 

FACULTATEA DE ŞTIINŢE EXACTE ŞI INGINEREŞTI

 

Departamentul de Ştiinţe Exacte şi Inginereşti

Conferenţiar universitar, poziţia 1. Disciplinele: Domeniul Informatică. Disciplinele: Maşini instruibile şi recunoaşterea formelor; Baze de date orientate obiect; Algoritmi fundamentali; Software matematic; Modelare matematică şi simulare.

Preşedinte:     Conf. univ. dr. Corina Rotar, Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia

Membri:        

Prof. univ. dr. Liviu Dinu, Universitatea din Bucureşti

Prof. univ. dr. Csato Lehel, Universitatea „Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca

Conf. univ. dr.  Adrian Burlacu, Universitatea Politehnica „Gheorghe Asachi" din Iaşi

Prof. univ. dr. Mihai Oltean, Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia

Membri supleanţi:  

Conf. univ. dr.  Laszlo - Barna Iantovics, Universitatea „Petru Maior" din Târgu-Mureş

Prof. univ. dr. Valer Daniel Breaz, Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia

 

Lector universitar, poziţia 2. Domeniul Matematică. Disciplinele: Matematici speciale 1; Matematici superioare; Matematică inginerească în modelarea sistemelor electronice; Modelarea şi simularea poluării mediului; Matematică - învăţământului primar şi preşcolar; Didactica matematicii în învăţământul primar; Metode numerice; Calcul numeric.

Preşedinte:     Conf. univ. dr.  Corina Rotar, Universitatea " 1 Decembrie 1918" din Alba Iulia

Membri:        

Prof. univ. dr. Nicoleta Breaz, Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia

Conf. univ. dr.  Lucia Căbulea, Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia

Lect. univ. dr. Mihaela Aldea, Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia

Lect. univ. dr. Maria Muntean, Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia

Membru supleant: 

Lect. univ. dr. Arpad Incze, Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia

 

FACULTATEA DE DREPT ŞI ŞTIINŢE SOCIALE

 

Departamentul de Ştiinţe Sociale

Lector universitar, poziţia 3. Domeniul Psihologie. Disciplinele: Bazele teoretice ale evaluării psihologice; Terapie ocupaţională pentru persoanele cu tulburări pervasive de învăţare; Evaluare în terapie ocupaţională; Neuropsihologie; Psihologia personalităţii; Testarea şi evaluarea psihologică a resurselor umane.

Preşedinte: Conf. univ. dr. Călina Ana Buţiu, Universitatea " 1 Decembrie 1918" din Alba Iulia

Membri:    

Conf. univ. dr. Ioana Todor, Universitatea " 1 Decembrie 1918" din Alba Iulia

Conf. univ. dr. Mihaela Bucuţa, Universitatea „Lucian Blaga" din Sibiu

Lect. univ. dr. Ramona Petrovan, Universitatea " 1 Decembrie 1918"din Alba Iulia

Lect. univ. dr. Cornel Igna, Universitatea " 1 Decembrie 1918" din Alba Iulia

Membru supleant:

Lect. univ. dr. Petronela Talpaş, Universitatea " 1 Decembrie 1918" din Alba Iulia

 

Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic

Conferenţiar universitar, poziţia 1. Domeniul Psihologie. Disciplinele: Metodologia cercetării şi managementul proiectelor de cercetare în ştiinţele educaţiei; Managementul stresului profesional; Metode de cercetare calitativă în educaţie; Psihologia educaţiei.

Preşedinte: Prof. univ. dr. Doina Usaci, Universitatea „Transilvania" din  Braşov

Membri:    

Prof. univ. dr. Muşata-Dacia Bocoş-Binţinţan, Universitatea „Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca

Prof. univ. dr. Alois Ghergut, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza" din Iasi

Conf. univ. dr. Ioana Cristina Todor, Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia

Conf. univ. dr. Letitia Trif-Muntean, Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia

Membri supleanţi: 

Conf. univ. dr. Daniela Porumbu,  Universitatea „Transilvania" din Braşov
Conf. univ. dr. Liana Tăuşan, Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca

 

Conferenţiar universitar, poziţia 2. Domeniul Ştiinţe ale educaţiei. Disciplinele: Didactica specialităţii; Instruire asistată de calculator.

Preşedinte: Prof. univ. dr. Musata-Dacia Bocoş-Binţinţan, Universitatea „Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca

Membri:    

Prof. univ. dr. Alois Ghergut, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza" din Iasi         

Conf. univ. dr. Vasile Timis, Universitatea „Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca

Conf. univ. dr. Ioana Magdas, Universitatea „Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca

Conf. univ. dr. Letitia Trif-Muntean, Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia

Membri supleanţi:

Conf. univ. dr. Ramona-Radut Taciu, Universitatea „Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca

Conf. univ. dr. Corina Rotar, Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia

 

Departamentul de Educaţie Fizică şi Sport

Lector universitar, poziţia 3. Domeniul Educaţie fizică şi sport. Disciplinele: Educaţie fizică ; Educaţie fizică 1; Educaţie fizică 2; Educaţie fizică 3; Educaţie fizică 4; Metodica predării handbalului în şcoală; Educaţie pentru sănătate; Educaţie pentru sănătate şi prim ajutor.

Preşedinte:   Lect. univ. dr. Sorin Şimon, Universitatea " 1 Decembrie 1918" din Alba Iulia

Membri:        

Conf. univ. dr. Costel Belizna, Universitatea " 1 Decembrie 1918" din Alba Iulia

Conf. univ. dr. Gina Groza Gogean, Universitatea " 1 Decembrie 1918" din Alba Iulia

Lect. univ. dr. Paul Emil Culda, Universitatea " 1 Decembrie 1918" din Alba Iulia

Lect. univ. dr. Vasile Emil Ursu, Universitatea " 1 Decembrie 1918" din Alba Iulia

Membru supleant:

Lect. univ. dr. Hăisan Angel -Alex, Universitatea " 1 Decembrie 1918" din Alba Iulia

 

Lector universitar, poziţia 4. Domeniul Educaţie fizică şi sport. Disciplinele: Comunicare în Educaţie fizică şi sport; Comunicare şi consiliere în kinetoterapie; Teoria şi practica în sporturi de apă (înot); Înot şi hidrokinetoterapie; Didactica specialităţii; Educaţie fizică; Educaţie fizică 4.

Preşedinte:   Lect. univ. dr. Şimon Sorin, Universitatea " 1 Decembrie 1918"din Alba Iulia

Membri:        

Conf. univ. dr. Costel Belizna, Universitatea " 1 Decembrie 1918" din Alba Iulia

Conf. univ. dr. Gina Groza Gogean, Universitatea " 1 Decembrie 1918" din Alba Iulia

Lect. univ. dr. Paul Emil, Culda Universitatea " 1 Decembrie 1918" din Alba Iulia

Lect. univ. dr. Angel -Alex Hăisan, Universitatea " 1 Decembrie 1918" din Alba Iulia

Membru supleant: 

Lect. univ. dr. Vasile Emil Ursu, Universitatea " 1 Decembrie 1918" din Alba Iulia

 

FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ

 

Departamentul de Teologie Ortodoxă şi Muzică Religioasă

Profesor universitar, poziţia 1. Domeniul Teologie. Disciplinele: Teologie liturgică: Liturgică generală (I); Teologie liturgică: Liturgică generală (II); Teologie liturgică: Liturgică generală (III); Teologie liturgică: Liturgică generală (IV); Liturgică şi tipic (1); Liturgică şi tipic (2).

Preşedinte: Pr. prof. univ. dr. Mihai Himcinschi, Universitatea " 1 Decembrie 1918" din Alba Iulia

Membri:

Pr. prof. univ. dr. Vasile Stanciu, Universitatea „Babeş - Bolyai" din Cluj-Napoca

Pr. prof. univ. dr. Viorel Sava, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi

Pr. prof. univ. dr. Ciprian Streza, Universitatea „Lucian Blaga" din Sibiu

Pr. prof. univ. dr. Emil Ioan Jurcan, Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia

Membri supleanţi:

Pr. prof. univ. dr. Marian Vîlciu, Universitatea „Valahia" din Târgovişte

Pr. prof. univ. dr. Constantin Rus, Universitatea „Aurel Vlaicu" din Arad

 

Lector universitar, poziţia 4. Domeniul Muzică. Disciplinele: Teorie, dicteu, solfegiu (1); Teorie, dicteu, solfegiu (2); Teorie, dicteu, solfegiu (4); Teorie, dicteu, solfegiu (5); Teorie, dicteu, solfegiu (6); Folclor (1); Folclor (2); Pian general-individual (1); Pian general-individual (2); Instrumente populare (1); Instrumente populare (3); Instrumente populare (5).

Preşedinte:     Pr. prof. univ. dr. Mihai Himcinschi, Universitatea " 1 Decembrie 1918" din Alba Iulia

Membri:

Prof. univ. dr. Nelida Nedelcuţ, Academia de Muzică „Gheorghe Dima" din Cluj-Napoca

Pr. prof. univ. dr. Adam Domin, Universitatea " 1 Decembrie 1918" din Alba Iulia

Lect. univ. dr. Dragoş Şuşman, Universitatea " 1 Decembrie 1918" din Alba Iulia

Pr. lect. univ. dr. George Neacşu, Universitatea din Piteşti

Membri supleanţi:

Lect. univ. dr. Costel Mirel Nechita, Universitatea " 1 Decembrie 1918" din Alba Iulia

Pr. lect. univ. dr. Sorin Dobre, Universitatea „Lucian Blaga" din Sibiu 
        HOTĂRÂREA NR. 11.16

Se aprobă comisiile de concurs pentru ocuparea următoarelor posturi didactice vacante, pe durată determinată, în semestrul I al anului universitar 2117-2018:


FACULTATEA DE DREPT ŞI ŞTIINŢE SOCIALE


Departamentul de Ştiinţe Sociale

Asistent universitar, poziţia 5 - durată 3 ani. Domeniul Sociologie. Disciplinele: Metodologia cercetării în ştiinţele sociale; Voluntariat şi responsabilitate socială; Metodologia cercetării ştiinţifice; Sociologia comunităţilor rurale şi urbane; Cercetare calitativă avansată; Sociologie regională; Sociologia educaţiei; Metode şi tehnici de cercetare sociologică; Laborator de sociologie aplicată; Psihologie socială; Relaţii interetnice; Scriere academică; Consiliere şi orientare în carieră; Demografie; Psihosociologia organizaţiilor; Sociologia organizaţiilor; Politica ocupării forţei de muncă.

Preşedinte: Conf. univ. dr. Marina Lucian, Universitatea " 1 Decembrie 1918" din Alba Iulia

Membri:    

Prof. univ. dr. Pascaru Mihai, Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia

Conf. univ. dr. Buţiu Călina Ana, Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia

Lect. univ. dr. Stânea Rodica, Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia

Lect. univ. dr. Millea Vlad, Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia

Membru supleant:

Lect. univ. dr. Bara Angela, Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia

 

Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic

Asistent universitar, poziţia 8 - durată 2 ani. Domeniul: Ştiinţe ale educaţiei. Disciplinele: Psihologia educaţiei; Pedagogie I: Fundamentele pedagogiei. Teoria şi metodologia curriculum-ului; Pedagogie II: Teoria şi metodologia instruirii. Teoria şi metodologia evaluării;

Preşedinte:  Conf. univ. dr. Ioana Cristina Todor, Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia

Membri:    

Conf. univ. dr. Letiţia Trif-Muntean, Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia

Lect. univ. dr. Ramona Ştefana Petrovan, Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia

Lect. univ. dr. Dan Iordăchescu, Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia

Lect. univ. dr. Iulia Herman, Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia

Membri supleanţi:

Lect. univ. dr. Cornel Igna, Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia

 

Departamentul de Educaţie Fizică şi Sport

Asistent universitar, poziţia 6 - durată 2 ani. Domeniul: Educaţie fizică şi sport. Disciplinele: Kinetoterapia deficienţelor fizice şi senzoriale; Kinetoterapia în afecţiuni reumatologice; Gimnastică recuperatorie; Stagiu de parctică în centre de recuperare II; Kinetoterapia în geriatrie-gerontologie; Bazele generale ale kinetoterapiei; Educaţie pentru sănătate şi prim ajutor.

Preşedinte:             Conf. univ. dr. Groza Gogean Gina, Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia

Membri:    

Conf. univ. dr. Mavritsakis Nikolaos, Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia

Lect. univ. dr. Bulduş Codruţa Florina, Universitatea „Babeş - Bolyai" din Cluj Napoca

Lect. univ. dr. Culda Paul Emil, Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia

Lect. univ. dr. Hăisan Angel -Alex, Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia

Membru supleant

Lect. univ. dr. Şimon Sorin, Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia

 

Asistent universitar, poziţia 7 - durată 2 ani. Domeniul: Educaţie fizică şi sport. Discipline: Kinetoterapia în afecţiuni ortopedico-traumatice cu aplicaţii în sport; Stagiu de practică în centre de recuperare I; Măsurare şi evaluare în kinetoterapie; Kinetoterapia în afecţiunile cardio-respiratorii; Ortezare-protezare; Metode şi tehnici de reeducare neuro-motorie.

Preşedinte:             Conf. univ. dr. Groza Gogean Gina, Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia

Membri:    

Prof. univ. dr. Grosu Emilia Florina, Universitatea „Babeş - Bolyai" din Cluj Napoca

Conf. univ. dr. Mavritsakis Nikolaos, Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia

Lect. univ. dr. Hăisan Angel -Alex, Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia

Lect. univ. dr. Bulduş Codruţa Florina, Universitatea „Babeş - Bolyai" din Cluj Napoca

Membru supleant: 

Lect. univ. dr. Şimon Sorin, Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia