Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Senatul UAB
 
Hotărârile Biroului Permanent al Senatului Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia din data de 08.02.2018

 

HOTĂRÂREA NR. 2.1.1

Se aprobă declanşarea procedurilor de evaluare externă periodică a domeniului de studii universitare de masterat Istorie şi a programelor de studii universitare de masterat aferente:

 

Nr. crt.

Domeniul de masterat

Programul de studii universitare de masterat

Tipul de masterat

Forma de învăţământ

Limba de predare

Locaţia geografică

Nr. credite

1.

Istorie

Identităţi regionale în Europa Central-Răsăriteană

Masterat de cercetare

Cu frecvenţă

Română

Alba Iulia

120

2.

Cercetarea, conservarea şi valorificarea patrimoniului istoric

Masterat de cercetare

Cu frecvenţă

Română

Alba Iulia

120

           
        HOTĂRÂREA NR. 2.1.2

Se aprobă declanşarea procedurilor de evaluare externă periodică a domeniului de studii universitare de masterat Filologie şi a programelor de studii universitare de masterat aferente:

 

Nr. crt.

Domeniul de masterat

Programul de studii universitare de masterat

Tipul de masterat

Forma de învăţământ

Limba de predare

Locaţia geografică

Nr. credite

1.

Filologie

Literatură şi cultură românească în context european

Masterat de cercetare

Cu frecvenţă

Română

Alba Iulia

120

2.

Limbă, literatură şi cultură engleză în context european

Masterat de cercetare

Cu frecvenţă

Română

Alba Iulia

120

           
        HOTĂRÂREA NR. 2.1.3

Se aprobă declanşarea procedurilor de evaluare externă periodică a domeniului de studii universitare de masterat Contabilitate şi a programelor de studii universitare de masterat aferente:

 

Nr. crt.

Domeniul de masterat

Programul de studii universitare de masterat

Tipul de masterat

Forma de învăţământ

Limba de predare

Locaţia geografică

Nr. credite

1.

Contabilitate

Auditul şi controlul agenţilor economici

Masterat profesional

Cu frecvenţă

Română

Alba Iulia

120

2.

Sistemul informaţional contabil în asistarea deciziilor manageriale

Masterat profesional

Cu frecvenţă

Română

Alba Iulia

120

           
        HOTĂRÂREA NR. 2.1.4

Se aprobă declanşarea procedurilor de evaluare externă periodică a domeniului de studii universitare de masterat Administrarea afacerilor şi a programelor de studii universitare de masterat aferente:

 

Nr. crt.

Domeniul de masterat

Programul de studii universitare de masterat

Tipul de masterat

Forma de învăţământ

Limba de predare

Locaţia geografică

Nr. credite

1.

Administrarea afacerilor

Administrarea dezvoltării regionale durabile

Masterat profesional

Cu frecvenţă

Română

Alba Iulia

120

2.

Administrarea afacerilor în comerţ, turism şi servicii

Masterat profesional

Cu frecvenţă

Română

Alba Iulia

120

           
        HOTĂRÂREA NR. 2.1.5

Se aprobă declanşarea procedurilor de evaluare externă periodică a domeniului de studii universitare de masterat Finanţe şi a programelor de studii universitare de masterat aferente:

 

Nr. crt.

Domeniul de masterat

Programul de studii universitare de masterat

Tipul de masterat

Forma de învăţământ

Limba de predare

Locaţia geografică

Nr. credite

1.

Finanţe

Bănci, asigurări şi pieţe financiare

Masterat profesional

Cu frecvenţă

Română

Alba Iulia

120

2.

Fiscalitate şi management financiar

Masterat profesional

Cu frecvenţă

Română

Alba Iulia

120

           
         HOTĂRÂREA NR. 2.1.6

Se aprobă declanşarea procedurilor de evaluare externă periodică a domeniului de studii universitare de masterat Marketing şi a programului de studii universitare de masterat aferent:

 

Nr. crt.

Domeniul de masterat

Programul de studii universitare de masterat

Tipul de masterat

Forma de învăţământ

Limba de predare

Locaţia geografică

Nr. credite

1.

Marketing

Marketing şi promovarea vânzărilor

Masterat profesional

Cu frecvenţă

Română

Alba Iulia

120

           
         HOTĂRÂREA NR. 2.1.7

Se aprobă declanşarea procedurilor de evaluare externă periodică a domeniului de studii universitare de masterat Inginerie geodezică şi a programului de studii universitare de masterat aferent:

 

Nr. crt.

Domeniul de masterat

Programul de studii universitare de masterat

Tipul de masterat

Forma de învăţământ

Limba de predare

Locaţia geografică

Nr. credite

1.

Inginerie geodezică

Sisteme informaţionale cadastrale şi management imobiliar

Masterat profesional

Cu frecvenţă

Română

Alba Iulia

120


           
         HOTĂRÂREA NR. 2.1.8

Se aprobă declanşarea procedurilor de evaluare externă periodică a domeniului de studii universitare de masterat Informatică şi a programului de studii universitare de masterat aferent:

 

Nr. crt.

Domeniul de masterat

Programul de studii universitare de masterat

Tipul de masterat

Forma de învăţământ

Limba de predare

Locaţia geografică

Nr. credite

1.

Informatică

Programare avansată şi baze de date

Masterat profesional

Cu frecvenţă

Română

Alba Iulia

120

           
         HOTĂRÂREA NR. 2.1.9

Se aprobă declanşarea procedurilor de evaluare externă periodică a domeniului de studii universitare de masterat Drept şi a programelor de studii universitare de masterat aferente:

 

Nr. crt.

Domeniul de masterat

Programul de studii universitare de masterat

Tipul de masterat

Forma de învăţământ

Limba de predare

Locaţia geografică

Nr. credite

1.

Drept

Instituţii de drept privat

Masterat profesional

Cu frecvenţă

Română

Alba Iulia

60

2.

Ştiinţe penale şi criminalistică

Masterat profesional

Cu frecvenţă

Română

Alba Iulia

60

           
         HOTĂRÂREA NR. 2.1.10

Se aprobă declanşarea procedurilor de evaluare externă periodică a domeniului de studii universitare de masterat Ştiinţe administrative şi a programului de studii universitare de masterat aferent:

 

Nr. crt.

Domeniul de masterat

Programul de studii universitare de masterat

Tipul de masterat

Forma de învăţământ

Limba de predare

Locaţia geografică

Nr. credite

1.

Ştiinţe administrative

Asistenţă managerială în sectoarele public şi privat

Masterat profesional

Cu frecvenţă

Română

Alba Iulia

120

           
         HOTĂRÂREA NR. 2.1.11

Se aprobă declanşarea procedurilor de evaluare externă periodică a domeniului de studii universitare de masterat Ştiinţe ale educaţiei şi a programelor de studii universitare de masterat aferente:

 

Nr. crt.

Domeniul de masterat

Programul de studii universitare de masterat

Tipul de masterat

Forma de învăţământ

Limba de predare

Locaţia geografică

Nr. credite

1.

Ştiinţe ale educaţiei

Management educaţional

Masterat profesional

Cu frecvenţă

Română

Alba Iulia

120

2.

Psihopedagogia educaţiei timpurii şi a şcolarităţii mici

Masterat profesional

Cu frecvenţă

Română

Alba Iulia

120

           
         HOTĂRÂREA NR. 2.1.12

Se aprobă declanşarea procedurilor de evaluare externă periodică a domeniului de studii universitare de masterat Sociologie şi a programului de studii universitare de masterat aferent:

 

Nr. crt.

Domeniul de masterat

Programul de studii universitare de masterat

Tipul de masterat

Forma de învăţământ

Limba de predare

Locaţia geografică

Nr. credite

1.

Sociologie

Dezvoltarea şi managementul resurselor umane

Masterat profesional

Cu frecvenţă

Română

Alba Iulia

120


           
         HOTĂRÂREA NR. 2.1.13

Se aprobă declanşarea procedurilor de evaluare externă periodică a domeniului de studii universitare de masterat Teologie şi a programelor de studii universitare de masterat aferente:

 

Nr. crt.

Domeniul de masterat

Programul de studii universitare de masterat

Tipul de masterat

Forma de învăţământ

Limba de predare

Locaţia geografică

Nr. credite

1.

Teologie

Teologie comparată

Masterat profesional

Cu frecvenţă

Română

Alba Iulia

120

2.

Mediere interculturală şi interreligioasă

Masterat profesional

Cu frecvenţă

Română

Alba Iulia

120