Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Senatul UAB
 
Hotărârile Biroului Permanent al Senatului Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia din data de 22.03.2018

 

HOTĂRÂREA NR. 3.1.1 Se aprobă efectuarea activităţilor didactice aferente posturilor ocupate de dl prof. univ. dr. Mihai Himcinschi în calitate de titular şi în regim de plata cu ora, de către cadrele didactice prof. univ. dr. Grigore Georgiu şi prof. univ. dr. Emil Jurcan, în regim plata cu ora, conform referatului anexat.


HOTĂRÂREA NR. 3.1.2 Se aprobă amânarea depunerii la ARACIS, până după 01.06.2018, a raportului de autoevaluare a domeniului de studii universitare de masterat Teologie şi a programului de studii universitare de masterat Mediere interculturală şi interreligioasă, în vederea evaluării periodice externe.