Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Senatul UAB
 
Hotărârile Senatului Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia din data de 25.04.2018

 

HOTĂRÂREA NR. 4.1 Se aprobă Strategia de internaţionalizare a Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, pentru perioada 2018-2020.
        HOTĂRÂREA NR. 4.2

Se aprobă Regulamentul de organizare şi desfăşurare a admiterii în ciclul de studii universitare de licenţă, pentru anul universitar 2018-2019, cu modificările şi completările privind criteriile de selecţie pentru admiterea pe locurile alocate absolvenţilor de liceelor situate în mediu rural; anexele privind numărul de locuri şi taxele de studiu aferente concursului de admitere în anul universitar 2018-2019 la studii universitare de licenţă; completarea calendarului concursului de admitere, sesiunea septembrie 2018, pentru ocuparea locurilor alocate absolvenţilor de liceelor situate în mediu rural.

         

Se aprobă Regulamentul de organizare şi desfăşurare a admiterii în ciclul de studii universitare de master, pentru anul universitar 2018-2019, cu modificările şi completările privind criteriile de selecţie pentru admiterea pe locurile alocate absolvenţilor de liceelor situate în mediu rural; anexele privind numărul de locuri şi taxele de studiu aferente concursului de admitere în anul universitar 2018-2019 la studii universitare de  masterat; completarea calendarului concursului de admitere, sesiunea septembrie 2018, pentru ocuparea locurilor alocate absolvenţilor de liceelor situate în mediu rural.

        HOTĂRÂREA NR. 4.3 Se aprobă Regulamentul Comisiei pentru cercetare ştiinţifică, transfer tehnologic, proiecte şi resurse, revizuit.
        HOTĂRÂREA NR. 4.4 Se aprobă Regulamentul Editurii Aeternitas, revizuit.
        HOTĂRÂREA NR. 4.5
Se aprobă Procedura operaţională privind editarea şi publicarea de cărţi şi materiale didactice. 
        HOTĂRÂREA NR. 4.6 
Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Biroului Personal - Salarizare, revizuit. 
        HOTĂRÂREA NR. 4.7  Se abrogă Regulamentul privind angajarea şi promovarea personalului TESA şi didactic auxiliar, aprobat în şedinţa Senatului din 26.03.2008.
        HOTĂRÂREA NR. 4.8  Se aprobă Procedura operaţională SEAQ_PO_CMP_06 privind recrutarea şi selecţia personalului care va fi angajat în proiecte finanţate din fonduri europene. 
        HOTĂRÂREA NR. 4.9  Se aprobă Comisiile pentru examenele de finalizare a studiilor universitare de licenţă şi masterat, precum şi a anului pregătitor de învăţare a limbii române, organizare în sesiunile iunie - iulie 2018, septembrie 2018 şi februarie 2019.
        HOTĂRÂREA NR. 4.10 

Se aprobă cererile următorilor doctoranzi privind prelungirea studiilor doctorale:

Şcoala Doctorală de Contabilitate

Decebal (Decebal-Păduraru) Meda - 6 luni

Fulop Arpad - 6 luni

Gînţă Anca Ioana - 6 luni

Iosza (Nistor) Lavinia - 6 luni

Şcoala Doctorală de Filologie

Costea (Pascu) Alexandra - 6 luni

Iancu Aritina - 6 luni

Roşca (Mureşan) Maria Elisabeta - 6 luni

Şcoala Doctorală de Istorie

Câmpan (Deju) Georgeta - 6 luni

Gînţă Carmen - 1 an

Sărac Emilia Camelia - 6 luni

Şcoala Doctorală de Teologie

Achim George Daniel - 6 luni

Lazăr Cosmin - 1 an

Resceanu Cătălin Marius - 6 luni

Se aprobă cererile următorilor doctoranzi privind întreruperea studiilor doctorale:

Bota Florin - 1 an - Şcoala Doctorală de Contabilitate

Miricescu Gabriel - 6 luni - Şcoala Doctorală de Teologie