Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Senatul UAB
 
Hotărârile Biroului Permanent al Senatului Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia din data de 11.05.2018

 

HOTĂRÂREA NR. 5.1.1

Se aprobă comisiile de concurs pentru ocuparea posturilor didactice vacante în semestrul al II-lea al anului universitar 2017-2018, cu următoarea componenţă:

 

FACULTATEA DE ISTORIE ŞI FILOLOGIE


Departamentul de Filologie

Lector universitar, poziţia 4B. Domeniul Filologie. Disciplinele: Atitudini culturale interbelice româneşti în context european; Epistemologia discursului literar; Teatru modern; Paradigme estetice şi literare ale secolului XX; Literatura exilului românesc; Didactica domeniului Limbă şi comunicare (învăţământ preşcolar); Literatura română; Istoria limbii române. Noţiuni introductive; Cultură tradiţională românească din perspectiva globalizării.

Preşedinte: 

Conf. univ. dr. Gabriel Dan Bărbuleţ, Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia

Membri:

Prof. univ. dr. Diana Câmpan, Universitatea „1 Decembrie 1918"din Alba Iulia

Conf. univ. dr.  Georgeta Orian,  Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia

Lect. univ. dr.  Gabriela Chiciudean, Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia

Lect. univ. dr.  Marcela Ciortea, Universitatea „1 Decembrie 1918"din Alba Iulia

Membri supleanţi:
Conf. univ. dr.  Valeria Pioraş, Universitatea „1 Decembrie 1918"din Alba Iulia

Lect. univ. dr.  Adriana Iuliana Curta, Universitatea „1 Decembrie 1918"din Alba Iulia

 

FACULTATEA DE DREPT ŞI ŞTIINŢE SOCIALE


Departamentul de Ştiinţe Sociale

Lector universitar, poziţia 3. Domeniul Psihologie. Disciplinele: Bazele teoretice ale evaluării psihologice; Terapie ocupaţională pentru persoanele cu tulburări pervasive de învăţare; Evaluare în terapie ocupaţională; Neuropsihologie; Psihologia personalităţii; Testarea şi evaluarea psihologică a resurselor umane.

Preşedinte:    

Conf. univ. dr. Călina Ana Buţiu, Universitatea " 1 Decembrie 1918" din Alba Iulia

Membri:    

Conf. univ. dr. Ioana Todor, Universitatea " 1 Decembrie 1918" din Alba Iulia

Conf. univ. dr. Mihaela Bucuţa, Universitatea „Lucian Blaga" din Sibiu

Lect. univ. dr. Ramona Petrovan, Universitatea " 1 Decembrie 1918"din Alba Iulia

Lect. univ. dr. Cornel Igna, Universitatea " 1 Decembrie 1918" din Alba Iulia

Membru supleant:

Lect. univ. dr. Petronela Talpaş, Universitatea " 1 Decembrie 1918" din Alba Iulia

 

Departamentul de Educaţie Fizică şi Sport

Asistent universitar, poziţia 9. (durată determinată de 2 ani). Domeniul Educaţie fizică şi Sport. Disciplinele: Educaţie fizică; Teoria şi practica în sporturi de apă (înot); Sport I; Sport II; Sport..

Preşedinte:    

lect. univ. dr.  Sorin Şimon, Universitatea " 1 Decembrie 1918" din Alba Iulia

Membri:

Lect. univ. dr.  Liana Maria Costea, Universitatea " 1 Decembrie 1918" din Alba Iulia     

Lect. univ. dr.  Vasile Ursu, Universitatea " 1 Decembrie 1918" din Alba Iulia

Lect. univ. dr. Răzvan Gheorghe Rusu, Universitatea " 1 Decembrie 1918"din Alba Iulia

Lect. univ. dr. Paul Emil Culda, Universitatea " 1 Decembrie 1918" din Alba Iulia

Membri supleanţi:

Conf. univ. dr.  Gina Groza Gogean, Universitatea " 1 Decembrie 1918" din Alba Iulia

Lect. univ. dr.  Angel Alex Hăisan, Universitatea " 1 Decembrie 1918" din Alba Iulia

 

FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ


Departamentul de Teologie Ortodoxă şi Muzică Religioasă

Conferenţiar universitar, poziţia 2. Domeniul Teologie. Disciplinele: Istoria Bisericii Ortodoxe Române I; Istoria Bisericii Ortodoxe Române II; Istoria Bisericii Ortodoxe Române III; Istoria Bisericii Ortodoxe Române IV; Comunicare şi comuniune; Ortodoxie şi greco-catolicism.

Preşedinte:            

Pr. prof. univ. dr. Mihai Himcinschi, Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia

Membri:    

Pr. prof. univ. dr. Ion Vicovan, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi

Pr. prof. univ. dr. Mihail Săsăujan, Universitatea Bucureşti

Prof. univ. dr. Paul Brusanowski, Universitatea „Lucian Blaga" din Sibiu

Conf. univ. dr.  Marius Telea,  Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia

Membri supleanţi:

Pr. conf. univ. dr. Florin Dobrei, Universitatea „Eftimie Murgu" din Reşiţa

Pr. conf. univ. dr. Jan Nicolae, Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia


HOTĂRÂREA NR. 5.1.2

Se aprobă modificarea comisiei pentru susţinerea examenului de finalizare a programului universitar de master Proiectarea şi managementul serviciilor sociale şi de sănătate,  din domeniul Sociologie, aprobată în şedinţa Senatului din 25 aprilie 2018, după cum urmează:

Preşedinte:               conf. univ. dr.  Călina Buţiu

Membri:                      prof. univ. dr. Mihai Pascaru

                                    lect. univ. dr.  Vlad Millea

Secretar:                    lect. univ. dr.  Dan Mihail

Membri supleanţi:   conf. univ. dr.  Lucian Marina

                                    lect. univ. dr.  Petronela Talpaş


        HOTĂRÂREA NR. 5.1.3 Se aprobă cererea studentei Ilea (Teodorescu) Cecilia Steliana pentru susţinerea examenului de finalizare a programului de studii universitare de licenţă Kinetoterapie şi motricitate specială, din domeniul Kinetoterapie, în cadrul Universităţii din Oradea.