Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Senatul UAB
 
Hotărârile Senatului Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia din data de 24.05.2018

 

HOTĂRÂREA NR. 5.1 Se validează Hotărârile Biroului Permanent al Senatului din data de 11.05.2018, după cum urmează:
  HOTĂRÂREA NR. 5.1.1. Se aprobă comisiile de concurs pentru ocuparea posturilor didactice vacante în semestrul al II-lea al anului universitar 2017-2018, cu următoarea componenţă:
 

FACULTATEA DE ISTORIE ŞI FILOLOGIE

Departamentul de Filologie

Lector universitar, poziţia 4B. Domeniul Filologie. Disciplinele: Atitudini culturale interbelice româneşti în context european; Epistemologia discursului literar; Teatru modern; Paradigme estetice şi literare ale secolului XX; Literatura exilului românesc; Didactica domeniului Limbă şi comunicare (învăţământ preşcolar); Literatura română; Istoria limbii române. Noţiuni introductive; Cultură tradiţională românească din perspectiva globalizării.

Preşedinte: 

Conf. univ. dr. Gabriel Dan Bărbuleţ, Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia

Membri:

Prof. univ. dr. Diana Câmpan, Universitatea „1 Decembrie 1918"din Alba Iulia

Conf. univ. dr.  Georgeta Orian,  Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia

Lect. univ. dr.  Gabriela Chiciudean, Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia

Lect. univ. dr.  Marcela Ciortea, Universitatea „1 Decembrie 1918"din Alba Iulia

Membri supleanţi:
Conf. univ. dr.  Valeria Pioraş, Universitatea „1 Decembrie 1918"din Alba Iulia

Lect. univ. dr.  Adriana Iuliana Curta, Universitatea „1 Decembrie 1918"din Alba Iulia

 

FACULTATEA DE DREPT ŞI ŞTIINŢE SOCIALE

Departamentul de Ştiinţe Sociale

Lector universitar, poziţia 3. Domeniul Psihologie. Disciplinele: Bazele teoretice ale evaluării psihologice; Terapie ocupaţională pentru persoanele cu tulburări pervasive de învăţare; Evaluare în terapie ocupaţională; Neuropsihologie; Psihologia personalităţii; Testarea şi evaluarea psihologică a resurselor umane.

Preşedinte:    

Conf. univ. dr. Călina Ana Buţiu, Universitatea " 1 Decembrie 1918" din Alba Iulia

Membri:    

Conf. univ. dr. Ioana Todor, Universitatea " 1 Decembrie 1918" din Alba Iulia

Conf. univ. dr. Mihaela Bucuţa, Universitatea „Lucian Blaga" din Sibiu

Lect. univ. dr. Ramona Petrovan, Universitatea " 1 Decembrie 1918"din Alba Iulia

Lect. univ. dr. Cornel Igna, Universitatea " 1 Decembrie 1918" din Alba Iulia

Membru supleant:

Lect. univ. dr. Petronela Talpaş, Universitatea " 1 Decembrie 1918" din Alba Iulia

Departamentul de Educaţie Fizică şi Sport

Asistent universitar, poziţia 9. (durată determinată de 2 ani). Domeniul Educaţie fizică şi sport. Disciplinele: Educaţie fizică; Teoria şi practica în sporturi de apă (înot); Sport I; Sport II; Sport..

Preşedinte:    

lect. univ. dr.  Sorin Şimon, Universitatea " 1 Decembrie 1918" din Alba Iulia

Membri:

Lect. univ. dr.  Liana Maria Costea, Universitatea " 1 Decembrie 1918" din Alba Iulia     

Lect. univ. dr.  Vasile Ursu, Universitatea " 1 Decembrie 1918" din Alba Iulia

Lect. univ. dr. Răzvan Gheorghe Rusu, Universitatea " 1 Decembrie 1918"din Alba Iulia

Lect. univ. dr. Paul Emil Culda, Universitatea " 1 Decembrie 1918" din Alba Iulia

Membri supleant:

Conf. univ. dr.  Gina Groza Gogean, Universitatea " 1 Decembrie 1918" din Alba Iulia

Lect. univ. dr.  Angel Alex Hăisan, Universitatea " 1 Decembrie 1918" din Alba Iulia

 

FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ

Departamentul de Teologie Ortodoxă şi Muzică Religioasă

Conferenţiar universitar, poziţia 2. Domeniul Teologie. Disciplinele: Istoria Bisericii Ortodoxe Române I; Istoria Bisericii Ortodoxe Române II; Istoria Bisericii Ortodoxe Române III; Istoria Bisericii Ortodoxe Române IV; Comunicare şi comuniune; Ortodoxie şi greco-catolicism.

Preşedinte:            

Pr. prof. univ. dr. Mihai Himcinschi, Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia

Membri:    

Pr. prof. univ. dr. Ion Vicovan, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi

Pr. prof. univ. dr. Mihail Săsăujan, Universitatea Bucureşti

Prof. univ. dr. Paul Brusanowski, Universitatea „Lucian Blaga" din Sibiu

Conf. univ. dr.  Marius Telea,  Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia

Membri supleanţi:

Pr. conf. univ. dr. Florin Dobrei, Universitatea „Eftimie Murgu" din Reşiţa

Pr. conf. univ. dr. Jan Nicolae, Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia

 

HOTĂRÂREA NR. 5.1.2. Se aprobă modificarea comisiei pentru susţinerea examenului de finalizare a programului universitar de master Proiectarea şi managementul serviciilor sociale şi de sănătate,  din domeniul Sociologie, aprobată în şedinţa Senatului din 25 aprilie 2018, după cum urmează:

Preşedinte:              conf. univ. dr.  Călina Buţiu

Membri:                      prof. univ. dr. Mihai Pascaru

                                    lect. univ. dr.  Vlad Millea

Secretar:                    lect. univ. dr.  Dan Mihail

Membri supleanţi:   conf. univ. dr.  Lucian Marina

                                    lect. univ. dr.  Petronela Talpaş
HOTĂRÂREA NR. 5.2 Se aprobă cererea studentei Ilea (Teodorescu) Cecilia Steliana pentru susţinerea examenului de finalizare a programului de studii universitare de licenţă Kinetoterapie şi motricitate specială, din domeniul Kinetoterapie, în cadrul Universităţii din Oradea.
HOTĂRÂREA NR. 5.3 Se aprobă Regulamentul privind admiterea şi şcolarizarea românilor de pretutindeni în anul universitar 2018-2019 şi Anexele 1-10.
HOTĂRÂREA NR. 5.4 Se aprobă revizia Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului pentru învăţământul la distanţă, frecvenţă redusă şi formare continuă (CIDFRFC).
HOTĂRÂREA NR. 5.5 Se aprobă revizia Regulamentului de organizare şi funcţionare a Serviciului Pază.
HOTĂRÂREA NR. 5.6 Se aprobă revizia Regulamentului de organizare şi funcţionare a Serviciului Tehnic şi de Investiţii.
HOTĂRÂREA NR. 5.7 Se abrogă Regulamentul de funcţionare a Biroului de Achiziţii.
HOTĂRÂREA NR. 5.8 Se aprobă revizia şi modificarea Regulamentului privind cazarea, organizarea şi funcţionarea căminelor studenţeşti.
HOTĂRÂREA NR. 5.9 Se aprobă comisiile de admitere la studii universitare de licenţă şi master, în anul universitar 2018-2019, cu următoarea componenţă:
  COMISIA  CENTRALĂ DE ADMITERE LA NIVELUL UNIVERSITĂŢII
  Preşedinte: Prof. univ. dr. Daniel Breaz
  Membri: Prof. univ. dr. Adela Socol

Conf. univ. dr. Andreea Muntean

Prof. univ. dr. pr. Mihai Himcinschi

Prof. univ. dr. Maria Popa

Conf. univ. dr. Corina Rotar

Conf. univ. dr. Teodora Iordăchescu

Conf. univ. dr. Miruna Tudoraşcu

Prof. univ. dr. Mihai Gligor

Conf. univ. dr. Marina Lucian                                                

Prof. univ. dr. Diana Câmpan

Ec. dr. Lucian Găban

Jr. Claudia Rotar

Inf. Otilia Despa

  Secretari:

ing. Cristina Hava

Carmen Pancu

  Operator încasare taxe:

Felicia Staicu

Cristina Cristea

  Comisia tehnică de informatică pentru asigurarea suportului tehnic în procesul de admitere
  Preşedinte: Inf. Mocanu Ionel
  Membri:

Inf. Cristian Matei

Sorin Târnovean

  Comisia pentru admiterea studenţilor străini
  Preşedinte: Conf. univ. dr. Petru Ştefan Ionescu
  Membri: Adina Petrescu

Aura Florescu

Daniel Melinte

     
  FACULTATEA DE ISTORIE ŞI FILOLOGIE
  Preşedinte: Conf. dr. Iordăchescu Teodora
  Membri: Lect. univ. dr.  Valentin Todescu, Departamentul de Filologie

Lect. univ. dr.  Cornelia Popa Gorjanu, DIAM

  Secretari tehnici: Simona Emilia Buzaşi

Cosmina Cădan

  Comisiile de interviu pentru admiterea pe locurile bugetate  la studiile universitare de master
  Literatură şi cultură românească în context european
  Preşedinte: Prof. univ. dr. Diana Manuela Câmpan
  Membri:

Conf. univ. dr. Georgeta Orian

Lect. univ.  dr. Gabriela Chiciudean

  Secretar: Lect. univ. dr.  Valentin Todescu
  Membru supleant: Lect. univ. dr. Marcela Ciortea
  Limbă, literatură şi cultură engleză în context european
  Preşedinte: Conf. univ. dr. Teodora Iordăchescu
  Membri: Conf. univ. dr. Gabriel Dan Bărbuleţ

Conf. univ. dr.  Petru Ştefan Ionescu

  Secretar:

Lect. univ. dr.  Natalia Muntean

  Membru supleant: Lect. univ. dr. Crina Herţeg
  Identităţi regionale în Europa central - răsăriteană
  Preşedinte: Conf. univ. dr. Daniel Dumitran
  Membri: Conf. univ. dr. Valer Moga

Lect. univ. dr. Cosmin Popa - Gorjanu

  Secretar: Lect. univ. dr. Cornelia Popa - Gorjanu
  Membru supleant: CS I Marius Rotar
  Cercetarea, conservarea şi valorificarea patrimoniului istoric
  Preşedinte: Prof. dr. Mihai Gligor
  Membri: Conf. dr. Cristian Ioan Popa

Lect. dr. Călin Vasile Anghel

  Secretar: CS II Beatrice Ciută
  Membru supleant: Lect. univ. dr. Ileana Burnichioiu
  Comisia de competenţă lingvistică pentru specializările organizate în limba engleză:
  Preşedinte: Conf. dr. Teodora Iordăchescu
  Membri: Conf. dr. Gabriel Dan Bărbuleţ

Lect. dr. Ionescu Petru Ştefan

  Secretar: Lect. univ. dr.  Natalia Muntean
  Membru supleant: Asist. univ. dr. Maria Mureşan
     
  FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE
  Preşedinte: Prof. univ. dr. Popa Maria
  Membri: Prof. univ. dr. Cenar Iuliana

Conf. univ. dr. Dănuleţiu Dan   

Conf. univ. dr. Gavrilă Paven Ionela

Conf. univ. dr.  Iuga Iulia

Asist. univ. dr. Lazea Ruxandra

Asist. univ. Nichita Anca

  Membri supleanţi: Conf. univ. dr.  Ivan Raluca

Lect. univ. dr. Topor Dan

Conf. univ. dr. Paştiu Carmen

Conf. univ. dr.  Moisă Claudia

Lect. univ. dr. Dobra Iulian

  Secretar tehnic: Beşcucă Raluca
  Comisiile de interviu pentru admiterea la programele universitare  de master pe locuri bugetate
  Auditul şi controlul agenţilor economici/ Sistemul informaţional contabil în asistarea deciziilor manageriale
  Preşedinte: Prof. univ. dr. Cenar Iuliana
  Membri:
Conf. univ. dr. Ivan Raluca

Lect. univ. dr. Teiuşan Ciprian

  Membru supleant: Conf. univ. dr. Deaconu Sorin
  Secretar: Lect. univ. dr. Dănuleţiu Adina
  Bănci, asigurări şi pieţe financiare/Fiscalitate şi management financiar
  Preşedinte: Conf. univ. dr. Iuga Iulia
  Membri: Conf. univ. dr. Dănuleţiu Dan

Conf. univ. dr. Tamaş Attila

  Membru supleant: Lect. univ. dr. Topor Dan
  Secretar: Lect. univ. dr. Cioca Ionela
  Administrarea afacerilor în comerţ, turism şi servicii
  Preşedinte: Prof. univ. dr. Popa Maria
  Membri: Conf. univ. dr. Moisă Claudia

Conf. univ. dr. Dragolea Larisa

  Membru supleant: Lect. univ. dr. Cordoş Mălina
  Secretar: Lect. univ. dr. Dobra Iulian
  Administrarea dezvoltării regionale durabile
  Preşedinte: Conf. univ. dr. Gavrilă-Paven Ionela
  Membri:

Prof. univ. dr. Popa Maria

Lect. univ. dr. Cordoş Mălina

  Membru supleant: Lect. univ. dr. Dobra Iulian
  Secretar: Asist. univ. dr. Nichita Anca
  Marketing şi promovarea vânzărilor
  Preşedinte: Conf. univ. dr. Muntean Andreea
  Membri: Conf. univ. dr. Paştiu Carmen

Lect. univ. dr. Maican Silvia

  Membru supleant: Prof.univ.dr. Popa Maria
  Secretar: Asist. univ. dr. Lazea Ruxandra
     
  FACULTATEA DE ŞTIINŢE EXACTE ŞI INGINEREŞTI
  Preşedinte: Conf. univ. dr. Rotar Corina
  Membri: Lect. univ. dr. Ciortea Mihaela

Lect. univ. dr. Boca Loredana

Lect. univ. dr.  Voicu George

Asist. univ. dr. Bostan Roxana
  Secretar tehnic: Bara Diana Bianca
  Comisiile de interviu pentru admiterea la programele universitare de master pe locuri bugetate:
  Sisteme informaţionale cadastrale şi management imobiliar
  Preşedinte: Conf. univ. dr. Oprea Luciana
  Membri:

Prof. univ. dr. Ienciu Ioan

Conf. univ. dr. Borşan Tudor
  Membru supleanţi:

Prof. univ. dr. Dimen Levente

Conf. univ. dr.  Popa Dorin

  Secretar: Lect. univ. dr.  Begov Ungur Andreea
  Sisteme electronice inteligente avansate
  Preşedinte: Prof. univ. dr. Tulbure Adrian
  Membri: Conf. univ. dr. Ceuca Emilian
  Conf. univ. dr. Rîşteiu Mircea
  Membru supleant: Conf. univ. dr. Marc Gheorghe
  Secretar: Lect. univ. dr. Huţanu Constantin
  Programare avansată şi baze de date
  Preşedinte: Prof. univ. dr. Olteanu Mihai
  Membri: Conf. univ. dr.  Bîrluţiu Adriana

Conf. univ. dr.  Kadar Manuella

  Membru supleant:

Prof. univ. dr. Nicoleta Breaz                               

Conf. univ. dr. Rîşteiu Mircea

  Secretar: Lect. univ. dr. Muntean Maria
  Evaluarea, monitorizarea şi auditul mediului
  Preşedinte: Conf. univ. dr. Varvara Simona
  Membri: Prof. univ. dr. Dimen Levente

Conf. univ. dr. Popa Dorin

  Membru supleant: Conf. univ. dr. Tulbure Ildiko
  Secretar: Lect. univ. dr. Corcheş Mihai
     
  FACULTATEA DE DREPT ŞI ŞTIINŢE SOCIALE
  Preşedinte: Conf. univ. dr. Tudoraşcu Mihaela Miruna
  Membri: Conf. univ. dr.  Muntean Tif Letiţia

Asist. univ. dr. Jidveian Adela

Lect. univ. dr.  Rusu Răzvan Gheorghe

Asist. univ. drd. Neamţu Popescu Adela

Asist. univ. drd. Ordean Mircea

Asist. univ. dr. Ştefani  Claudiu

Conf. univ. dr.  Cotea Felician

Asist. univ. dr. Pleşa Ioana

  Secretar: Asist. univ. drd. Tomuş Alin
  Secretar tehnic: Cotor Andreea
  Comisia pentru probele de aptitudini sportive
  Preşedinte: Lect. univ. dr. Şimon Sorin
  Membri: Lect. univ. dr. Ursu Vasile

Lect. univ. dr. Rusu Răzvan

  Secretar: Asist. univ. drd. Neamţu Popescu Adela
  Membru supleant: Lect. univ. dr. Culda Paul

Lect. univ. dr.  Costea Liana

  Comisia pentru probele de aptitudini vocaţionale
  Preşedinte: Conf. univ. dr. Muntean-Trif Letiţia
  Membri:

Conf. univ. dr. Igna Cornel                                    

Lect. univ. dr. Herman Iulia

  Secretar: Asist. univ. dr. Jidveian Adela
  Membru supleant: Lect. univ. dr. Petrovan Ramona
  Comisiile de interviu pentru admiterea la programele universitare de master, pe locuri bugetate
 

Instituţii de drept privat/ Ştiinţe penale şi criminalistică/ Asistenţă managerială în sectoarele public şi privat

  Preşedinte: Conf. univ. dr. Tudoraşcu Mihaela Miruna
  Membri:

Lect. univ. dr. Bogdan Manole Decebal                           

Lect. univ. dr. Ureche Maria

  Secretar: Asist. univ. dr. Pleşa Ioana
  Membru supleant: Prof. univ. dr. Luha Vasile
  Dezvoltarea şi managementul resurselor umane / Proiectarea şi managementul serviciilor sociale şi de sănătate
  Preşedinte: Conf. univ. dr. Marina Lucian
  Membri: Prof. univ. dr. Pascaru Mihai

Lect. univ. dr.  Stânea Rodica

  Secretar: Lect. univ. dr.  Millea Vlad
  Membru supleant:

Conf. univ. dr.  Buţiu Călina

Lect. univ. dr.  Dan Mihai

  Management educaţional / Pedagogia educaţiei timpurii şi a şcolarităţii mici
  Preşedinte: Conf. univ. dr. Todor Ioana
  Membri: Conf. univ. dr. Scheau Ioan

Lect. univ. dr. Iordăchescu Dan

  Secretar: Lect. univ. dr. Petrovan Ramona
  Membru supleant: Conf. univ. dr.  Igna Cornel
  Comisia de interviu pentru parcurgerea programului de pregătire psihopedagogică (nivel I, nivel II şi curs postuniversitar)
  Preşedinte: Conf. univ. dr.  Muntean Trif Letiţia
  Membri: Conf. univ. dr. Todor Ioana
  Conf. univ. dr. Igna Cornel
  Lect. univ. dr. Petrovan Ramona
  Secretar:
Asist. univ. dr. Jidveian Adela
  Membru supleant: Conf. univ. dr.  Opriş Dorin
     
  FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ
  Preşedinte:
Pr. prof. univ. dr. Himcinschi Mihai
  Membri: Pr. prof. univ. dr. Jurcan Emil
  Pr. prof. univ. dr. Adam Domin
  Secretar Tehnic: Pr. Apolzan Tiberiu Ioan
  Comisia pentru probele eliminatorii şi vocaţionale, domeniul Teologie
  Preşedinte: Pr. prof. univ. dr. Himcinschi Mihai
  Membri:

Conf. univ. dr. Todor Ioana Cristina                                    

Pr. prof. univ. dr. Adam Domin

  Membru supleant: Pr. conf. univ. dr. Jan Nicolae
  Comisia pentru examenul scris la disciplina: Teologie Dogmatică
  Preşedinte: Pr. prof. univ. dr. Himcinschi Mihai
  Membri: Pr. prof. univ. dr. Remete Gheorghe
  Membru supleant: Pr. lect. univ. dr. Albu Alin
  Comisia pentru examenul pentru domeniul Muzică
  Preşedinte: Pr. prof. univ. dr. Mihai Himcinschi
  Membri: Pr. prof. univ. dr. Adam Domin

Pr. lect. univ. dr. Panaite Ovidiu

  Membru supleant: Pr. conf. univ. dr. Jan Nicolae
  Comisiile de interviu pentru admiterea la programele de masterat pe locuri bugetate
  Teologie Comparată / Mediere interculturală şi interreligioasă
  Preşedinte: Pr. prof. univ. dr. Himcinschi Mihai
  Membri : Pr. prof. univ. dr. Jurcan Emil

Pr. prof. univ. dr. Adam Domin

  Secretar tehnic Pr. Apolzan Tiberiu
  Comisia de interviu:  
  Preşedinte: Pr. prof. univ. dr. Himcinschi Mihai
  Membri: Pr. prof. univ. dr. Jurcan Emil

Pr. prof. univ. dr. Vanca Dunitru

Pr. conf. univ. dr. Onişor Remus

  Secretar: Pr. lect. univ. dr. Panaite Ovidiu
  Membru supleant: Pr. lect. univ. dr. Lucian Colda
HOTĂRÂREA NR. 5.10 Se aprobă comisiile pentru examenele de absolvire a programului de studii psihopedagogice, nivel I - licenţă, nivel II - master şi în regim de curs postuniversitar, nivel I şi nivel II, precum şi calendarul desfăşurării examenelor, după cum urmează:
 

NIVEL I - Licenţă

     Istorie - 25 iunie 2018, ora 11.00

     lect. univ. dr. Cornelia Popa-Gorjanu

     conf. univ. dr.  Muntean Trif Letiţia

     Limba şi literatura română - Limba şi literatura engleză - 25 iunie 2018, ora 09.00

     lect. univ. dr. Curta Adriana

     conf. univ. dr.  Muntean Trif Letiţia

     Teologie ortodoxă pastorală - 22 iunie  2018, ora 10.00

     conf. univ. dr. Dorin Opriş

     lect. univ. dr.  Petrovan Ramona

     Ştiinţe economice (AA, ECTS, CIG, FB, MK) - 25 iunie 2018, ora 10.00

     prof. univ. dr. Camelia Burja

     lect. univ. dr.  Herman Iulia

     Informatică, MTC, Ingineria mediului, Electronică aplicată  - 25 iunie 2018,  ora 12.00

     conf. univ. dr. Dorin Opriş

     lect. univ. dr.  Herman Iulia

     Drept, Administraţie publică, Sociologie,  Asistenţă socială - 25 iunie 2018, ora 10.00

     conf. univ. dr.  Scheau Ioan

     lect. univ. dr.  Iordăchescu Dan

     Educaţie fizică şi sportivă, Kinetoterapie şi motricitate specială  - 25 iunie 2018, ora 11.00

     lect. univ. dr.  Rusu Răzvan

     lect. univ. dr. Dan Iordăchescu

 

NIVEL II

     Programe de master  - Facultatea de Istorie şi Filologie, Facultatea de Ştiinţe Economice, Facultatea de Ştiinţe Exacte şi Inginereşti, Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale - 26 iunie 2018, ora 10.00.

     lect. univ. dr.  Curta Adriana

     lect. univ. dr. Petrovan Ramona

     Programe de masterat  - Facultatea de Teologie Ortodoxă - 22 iunie 2018, ora 12.00

     conf. univ. dr. Dorin Opriş

     lect. univ. dr. Petrovan Ramona

     Curs postuniversitar, nivelul I şi Nivelul II

     Toate specializările, 26 iunie 2018, ora 10.00

     conf. univ. dr.  Todor Ioana

     conf. univ. dr.  Igna Cornel

 

HOTĂRÂREA NR. 5.11
Se aprobă repartizarea cifrei de şcolarizare pentru admiterea la studii universitare de doctorat, în anul universitar 2018-2019, pe domeniile de doctorat, după cum urmează:
 

Candidaţi români

Candidaţi de etnie romă

Candidaţi români de pretutindeni

Locuri cu taxă

(IF)

Locuri finanţate

cu bursă

învăţământ cu frecvenţă (IF)

Locuri finanţate

fără bursă învăţământ cu frecvenţă (IF)

Locuri finanţate

fără bursă,  învăţământ frecvenţă redusă (FR)

Locuri finanţate fără bursă, învăţământ cu frecvenţă redusă (FR)

Fără plata taxelor de şcolarizare, cu bursă (IF)

Fără plata taxelor de şcolarizare, fără bursă

(IF)

ŞCOALA DOCTORALĂ DE ISTORIE - DONMENIUL ISTORIE - TOTAL 23

 

2

-

1

1

1

-

18

ŞCOALA DOCTORALĂ DE FILOLOGIE - DOMENIUL FILOLOGIE - TOTAL 16

1

1

-

 

1

1

12

ŞCOALA DOCTORALĂ DE TEOLOGIE - DOMENIUL TEOLOGIE - TOTAL 31

3

-

3

1

1

1

22

ŞCOALA DOCTORALĂ DE CONTABILITATE - DOMENIUL CONTABILITATE - TOTAL 23

2

-

2

 

1

 

18

TOTAL UNIVERSITATE

8

1

6

2

4

2

70

HOTĂRÂREA NR. 5.12

Se aprobă rezultatele examenelor de promovare în grade/trepte profesionale a personalului didactic auxiliar şi nedidactic, în baza Raportului privind aprecierile comisiilor de promovare.

Se aprobă modificarea Structurii personalului didactic auxiliar şi nedidactic prin transformarea posturilor ocupate anterior de candidaţi în posturi cu grad/treaptă profesională imediat superioară, ocupate în urma examenului/concursului de promovare.
HOTĂRÂREA NR. 5.13 Se aprobă acordarea titlului de Doctor Honoris Causa al Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, Domnului Prof. univ. dr. Ashkan Nikeghbali, de la Universitatea din Zurich, la propunerea Facultăţii de Ştiinţe Exacte şi Inginereşti.
HOTĂRÂREA NR. 5.14

Se aprobă acordarea a 2 burse de performanţă de către Uniunea Naţională a Practicienilor în Insolvenţă din România (UNPIR), studenţilor de la Facultatea de Ştiinţe Economice şi Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale, pe bază de concurs desfăşurat conform Regulamentului UNPIR de acordare a cestor burse şi agreat de UAB. Bursele se vor acorda:

- începând cu 01.10.2018 - 1 bursă în valoare de 1000 lei/lună, timp de 10 luni, pentru un student cetăţean român;

- începând cu 01.10.2018 - 1 bursă în valoare de 1000 lei/lună, timp de 10 luni, pentru un student român de pretutindeni din Republica Moldova;

- începând cu 01.10.2019 - 1 bursă în valoare de 1000 lei/lună, timp de 10 luni, pentru un student cetăţean român;

- începând cu 01.10.2019 - 1 bursă în valoare de 1000 lei/lună, timp de 10 luni, pentru un student român de pretutindeni din Republica Moldova.

HOTĂRÂREA NR. 5.15
Se aprobă referatul dlui prof. univ. dr. Burja Vasile privind exmatricularea de la studiile universitare de doctorat, domeniul Contabilitate, a dnei Avram (Boitoş) Camelia.
HOTĂRÂREA NR. 5.16
Se aprobă modificarea Structurii personalului didactic auxiliar şi nedidactic prin transformarea postului de Inspector de specialitate gr. I S în  post de Referent de specialitate gr. I S (Responsabil cu protecţia datelor cu caracter personal) şi transferul lui din cadrul Compartimentului SSM în cadrul Oficiului Juridic.
HOTĂRÂREA NR. 5.17 Se aprobă modificarea Structurii personalului didactic auxiliar şi nedidactic prin transformarea postului de Secretar gr. III S, din cadrul Secretariatului General, în post de  Secretar I S şi transferul lui în cadrul  Serviciului Social.
HOTĂRÂREA NR. 5.18

Se aprobă Comisia de finalizare a studiilor universitare de licenţă, specializarea Administrarea afacerilor în limba engleză, în anul universitar 2017-2018, cu următoarea componenţă:

     Preşedinte:               conf. univ. dr.  Gavrilă Paven Ionela

     Membri:                      conf. univ. dr.  Dragolea Larisa

                                         lect. univ. dr.  Cordoş Mălina

     Membru supleant:   lect. univ. dr.  Dobra Iulian

     Secretar:                   asist. univ. dr. Nichita Anca
HOTĂRÂREA NR. 5.19 Se aprobă Regulamentul privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date în Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia.