Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Senatul UAB
 
Hotărârile Senatului Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia din data de 04.09.2018

 

HOTĂRÂREA NR. 90.1 Se aprobă completarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a admiterii în ciclul de studii universitare de licenţă pentru anul universitar 2018 - 2019, cu prevederile referitoare la organizarea şi desfăşurarea admiterii la specializarea Artă sacră, din domeniul de licenţă Arte vizuale, care cuprind:

- calendarul admiterii, numărul de locuri alocate şi taxa de şcolarizare;

- criteriile de admitere;

- tematica şi bibliografia şi desfăşurare a probelor de concurs

- conţinutul dosarului de înscriere.

HOTĂRÂREA NR. 90.2 Se aprobă comisia de admitere la studii universitare de licenţă şi master, sesiunea septembrie 2018, cu următoarea componenţă:

Facultatea de Istorie şi Filologie

Conf. univ. dr. Teodora Iordăchescu

Lect. univ. dr. Valentin Todescu

Conf. univ. dr. Ioan Cristina Popa

Cădan Cosmina Buzaşi Simona
 

Facultatea de Ştiinţe Economice

Prof. univ. dr. Iuliana Cenar

Asist. univ. dr.  Ruxandra Lazea

Beşcucă Raluca
 

Facultatea de Ştiinţe Exacte şi Inginereşti

Conf. univ. dr. Corina Rotar

Lect. univ. dr. Mihaela Ciortea

Asist. univ. dr.  Roxana Bostan

Bara Bianca
 

Facultatea de Drept şi ştiinţe Sociale

Lect. univ. dr. Răzvan Rusu

Asist. univ. dr.  Ioana Pleşa

Asist. univ. drd. Alin Tomuş

Cotor Andreea
 

Facultatea de Teologie Ortodoxă

Pr. Prof. univ. dr. Mihai Himcinschi

Pr. Lect. univ. dr. Ovidiu Panaite

Pr. Apolzan Tiberiu
 

Comisia pentru examenul de admitere la specializarea Artă sacră:

  Preşedinte:

Pr. Prof. univ. dr. Mihai Himcinschi

  Membri:

Lect. univ. dr. Sorin Albu - Universitatea de Arte şi Design din Cluj - Napoca

Dr. Ioana Raica - Liceul de Muzică şi Arte Plastice „Regina Maria" din Alba Iulia
  Membru supleant: 
Lect. univ. dr. Ioana Popa - Universitatea de Arte şi Design din Cluj - Napoca
  Comisiile de interviu pentru admiterea pe locuri bugetate la studii universitare de masterat au aceeaşi componenţă cu cea stabilită pentru sesiunea iulie 2018.
HOTĂRÂREA NR. 90.3 Se aprobă modificarea componenţei următoarelor comisii de interviu pentru  admiterea la doctorat, în domeniul  Contabilitate, după cum urmează:
  Preşedinte: prof. univ. dr. Tatiana Dănescu
  Membri:

prof. univ. dr. Vasile Burja

prof. univ. dr. Iuliana Cenar

  Secretar:
lect. univ. dr. Ionela Cioca
     
  Preşedinte: prof. univ. dr. Iuliana Cenar
  Membri:

prof. univ. dr. Vasile Burja

prof. univ. dr. Tatiana Dănescu
  Secretar: lect. univ. dr. Ionela Cioca
HOTĂRÂREA NR. 90.4

Se aprobă organizarea şi desfăşurarea examenului de absolvire a Programului de studii psihopedagogice, nivel I, nivel II, curs postuniversitar, în sesiunea septembrie 2018. Se aprobă comisia de examinare cu următoarea componenţă:

- Conf. univ. dr. Letiţia Muntean Trif

- Conf. univ. dr. Cornel Igna

Data examenului. 12.09.2018, ora 10.00
HOTĂRÂREA NR. 90.5 Se aprobă propunerea Consiliului de Administraţie pentru transformarea postului vacant de Informatician III (SSD) în post de Informatician debutant (S), în cadrul Centrului pentru Managementul Proiectelor.