Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Senatul UAB
 
Hotărârile Senatului Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia din data de 19.09.2018

 

HOTĂRÂREA NR. 92.1 Se aprobă modificarea componenţei comisiei pentru examenul de admitere, sesiunea septembrie 2018, la specializarea Artă sacră, domeniul Arte vizuale. Comisia va avea următoarea componenţă:
   
  Comisia de examen pentru specializarea Artă sacră:

Preşedinte: Pr. Prof. univ. dr. MIHAI HIMCINSCHI

Membri: Prof.univ.dr. THEO MUREŞAN            
Lect. univ. dr. IOANA POPA

Membru supleant:
Prof.univ.dr. IOANA RAICA


Comisia de înscriere:

Preşedinte: Pr. Prof. univ. dr. MIHAI HIMCINSCHI

Membru:
Pr. Lect. univ. dr. OVIDIU PANAITE

Secretar: Pr. TIBERIU APOLZAN