Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Senatul UAB
 
Hotărârile Senatului Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia din data de 27.09.2018

 

HOTĂRÂREA NR. 93.1

Se aprobă Regulamentul Comisiei pentru învăţământ, evaluarea calităţii, strategii, dezvoltare şi promovare instituţională (revizie).     

HOTĂRÂREA NR. 93.2 Se aprobă listele nominale cu cadrele didactice care desfăşoară activităţi în regim plata cu ora, cuprinse în posturile vacante din statele de funcţii ale departamentelor, în anul universitar 2018-2019.
HOTĂRÂREA NR. 93.3 Se aprobă tarifele orare pentru plata activităţilor desfăşurate în regim plata cu ora, în anul universitar 2018-2019, respectiv:

             Profesor universitar - 47,535 lei/h

          Conferenţiar universitar - 31,474 lei/h

          Lector universitar - 29,302 lei/h

          Asistent universitar - 26,566 lei/h

Plata se va face pe o perioadă de 7 luni din anul universitar. Pentru specializările predate în limba engleză plata efectivă se va face cu încadrarea cheltuielilor salariale în veniturile rezultate din taxele de şcolarizare încasate de la studenţii programului respectiv.

HOTĂRÂREA NR. 93.4 Se aprobă completarea taxelor administrative aplicabile în anul universitar 2018-2019 cu următoarele taxe:
 

1. Taxa pentru refacerea disciplinelor nepromovate şi susţinerea examenelor de diferenţă se calculează:

          Tariful unitar pe credit  (70 lei)*  X numărul creditelor aferente disciplinei

Tariful unitar pe credit = subvenţia alocată de la bugetul de stat pentru un student echivalent / numărul de credite pe an de studiu

 

2. Taxa pentru susţinerea examenelor în sesiunile de examinare extraordinare, se calculează:

          ½ din tariful unitar pe credit (35 lei)*  X numărul creditelor aferente disciplinei

tariful unitar pe credit = subvenţia alocată pe student echivalent / numărul de credite pe anul de studiu 
HOTĂRÂREA NR. 93.5 Se aprobă organizarea alegerilor pentru completarea locurilor vacante din Consiliile facultăţilor, Senat şi CSUD cu reprezentanţii studenţilor, cu următorul calendar:

          Data limita de depunere a candidaturilor: 15.10.2018

          Data desfăşurării alegerilor: 22.10.2018
 

Se aprobă numirea Comisiei electorale pentru alegerea studenţilor în Senat şi Consiliile facultăţilor, cu următoarea componenţă:

  Preşedinte:
Bârsan Alexandru - reprezentant LSUA
  Membri:

Vasiu Marian - Facultatea de Teologie Ortodoxă

Nuc Alexandra Iulia - Facultatea de Istorie şi FilologieHencs Carola - Facultatea de Ştiinţe Economice Avrămuţ Maria - Facultatea de Ştiinţe Exacte şi Inginereşti
Muntean Claudia - Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale Mihai Roşca - Reprezentant ASCOR
HOTĂRÂREA NR. 93.6 Se validează  numirea dlui. conf. univ. dr. Tamas-Szora Attila ca Director interimar al Departamentului Finanţe - Contabilitate, până la organizarea alegerilor parţiale în vederea ocupării funcţiei vacantate.
HOTĂRÂREA NR. 93.7 Se aprobă acordarea titlului de Doctor Honoris Causa Domnului BERKOVITS HERMAN -TVICA, Consul Onorific al României în Israel, la propunerea Rectorului şi a Facultăţii de Drept şi Ştiinţe Sociale.
HOTĂRÂREA NR. 93.8 Se aprobă înfiinţarea, în cadrul IOSUD - Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, a domeniului de studii universitare de doctorat „Inginerie electronică, telecomunicaţii şi tehnologii informaţionale".
HOTĂRÂREA NR. 93.9

Se aprobă cererile studenţilor doctoranzi privind:

 

Retragerea de la studiile universitare de doctorat

Fulop Arpad (ŞDC)

Chira Carmen (ŞDI)

Borca Ioana (ŞDI)


Întreruperea studiilor doctorale

Moldovan Florin (ŞDT) - 3 luni

Vănoagă Cristina (ŞDF) - 3 luni

Vereş Ana Maria (ŞDI) - 3 luni

Melinte Daniel (ŞDI) - 4 luni

Costelaş Dumitru Raul (ŞDI) - 1 an

 

Reluarea studiilor doctorale

Botoi Ovidiu  - ŞDT

 

Prelungirea studiilor doctorale

Domeniul Contabilitate

Botoş Maria Alexandra - 1 an

Gînţă Anca Ioana - 6 luni

Ghenescu Emil Stelian - 1 an

 

Domeniul Filologie

Costea (Pascu) Alexandra - 6 luni

Danciu Diana Maria - 6 luni

Roşca (Mureşan) Maria Elisabeta - 6 luni

Stoica (Modorcea) Maria Alina - 6 luni

Şoica (Coroiu) Alexandra Claudia - 6 luni

Turcu (Tarko) Iulia Mirela - 6 luni

Vasilca (Cruciu) Doina Carmen - 6 luni

 

Domeniul Istorie

Ileş (Bobână) Ancuţa - 6 luni

Marinuţ Ciprian Claudiu - 1 an

Vişovan Niculai - 6 luni

 

Domeniul Teologie

Aparascăi Ioan - 6 luni

Dinu Mihai Liviu - 1 an

Marina -Fiţ Liviu Octavian - 6 luni

Petre Bogdan - 1 an

Resceanu Cătălin Marius - 6 luni
Teompa Alexandru - 6 luni
HOTĂRÂREA NR. 93.10
Se validează hotărârea CSUD privind numirea în funcţia de Director al Şcolii Doctorale de Filologie a dlui prof. univ. dr. Felix Narcis Nicolau.
HOTĂRÂREA NR. 93.11 Se aprobă cererea dlui lect. univ. dr. Nanu Paul Virgil de afiliere la Şcoala Doctorală de Filologie.
HOTĂRÂREA NR. 93.12 Se aprobă completarea anexelor la Metodologia de organizare şi desfăşurare a concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare în Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, cu ANEXA 34 - Comisia de ARTE VIZUALE, cuprinzând standardele minimale interne, necesare şi obligatorii pentru ocuparea posturilor didactice de asistent, lector, conferenţiar şi profesor din domeniul Artelor vizuale.
HOTĂRÂREA NR. 93.13
Se aprobă cererea dnei conf. univ. dr. Ildiko Tulbure pentru desfăşurarea unor activităţi didactice în anul universitar 2018-2019,  în cadrul Universităţii Politehnica din Bucureşti, Facultatea de Inginerie în Limbi Străine.
HOTĂRÂREA NR. 93.14 Se aprobă cererea dlui prof. univ. dr. Valer Daniel Breaz pentru desfăşurarea unor activităţi didactice în anul universitar 2018-2019,  în cadrul Academiei de Poliţie „Al. I. Cuza" din Bucureşti. 
HOTĂRÂREA NR. 93.15 Se aprobă cererea dlui prof. univ. dr. Mihai Himcinschi pentru desfăşurarea unor activităţi didactice în anul universitar 2018-2019, în cadrul Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca, Centrul Universitar Nord din Baia Mare.