Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Senatul UAB
 
Hotărârile Senatului Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia din data de 18.10.2018

 

HOTĂRÂREA NR. 10.1.1

Se aprobă modificarea componenţei comisiei electorale pentru alegerea studenţilor reprezentanţi în Senat, C.S.U.D.  şi Consiliile Facultăţilor, organizate în data de 22.10.2018. 

 

Comisia va avea următoarea componenţă:

  Preşedinte: Bârsan Alexandru - reprezentant LSUA
  Membri:           Vasiu Marian - Facultatea de Teologie Ortodoxă
Băla Valentina - Facultatea de Istorie şi Filologie
Hencs Carola - Facultatea de Ştiinţe Economice
Avrămuţ Maria - Facultatea de Ştiinţe Exacte şi Inginereşti Muntean Claudia - Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale
Mihai Roşca - Reprezentant ASCOR