Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Senatul UAB
 
Hotărârile Senatului Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia din data de 31.10.2018

 

HOTĂRÂREA NR. 10.3.1

Se aprobă Planul de activitate al Senatului pentru anul universitar 2018-2019.

HOTĂRÂREA NR. 10.3.2 Se aprobă Organigrama Centrului de Informare, Consiliere şi Orientare în Carieră.
HOTĂRÂREA NR. 10.3.3 Se aprobă desfăşurarea de activităţi în regim plata cu ora, în anul universitar 2018-2019, a persoanelor care fac parte din comisiile de îndrumare a studenţilor doctoranzi, avizate de CSUD, conform tabelelor anexate.
HOTĂRÂREA NR. 10.3.4 Se aprobă modelele Actelor adiţionale la Contractele de studii pentru studenţii doctoranzi, înmatriculaţi în anul I de studiu, în anul universitar 2018-2019, cuprinzând standardele minimale aprobate prin Ordinul MEN nr. 5110/17.09.2018.
HOTĂRÂREA NR. 10.3.5

Se aprobă cererile următorilor doctoranzi privind:

Retragerea de la studiile doctorale

- Nedelcu Iulian (SDT)

- Verzea Gheorghe (SDT)

- Sînitin Nina (SDC)
 

Întreruperea studiilor doctorale

- Miricescu Gabriel Florin (SDT) - 6 luni

- Chira (Mureşan) Silviana Ruxandra (SDF) - 6 luni
 

Reluarea studiilor doctorale

- Moldovan Florin (SDT)

- Rogojan (Bogdan) Iulia Atena (SDI)

- Vănoagă Cristina (SDF)

- Vereş Anna Maria (SDI)

 

Prelungirea studiilor doctorale

- Balint Csaba (SDC) - 6 luni

- Decebal (Păduraru-Decebal) Luminiţa Meda (SDC) - 6 luni

- Iosza (Nistor) Erika Lavinia (SDC) - 6 luni

- Pătruţa Mircea Ioan (SDC) - 1 an

- Ţîrău Adrian Ioan (SDC) - 6 luni

- Voiculescu Alina (SDC) - 1 an

- Balea (Andrasciuc) Maria Daniela (SDF) - 1 an

- Iancu (Miclea-Oţelea) Aritina Raluca (SDF) - 6 luni

- Lupşan Mihaela Diana (SDF) - 6 luni - 1 an

- Deju Georgeta (SDI) - 6 luni

- Dumbrăvescu Nicoale (SDI) - 6 luni

- Sărac Emilia Camelia (SDI) - 6 luni

- Mihai Gherghel (SDI) - 6 luni

- Achim George Daniel (SDT) - 6 luni

- Aloman Nicolae (SDT) - 6 luni

- Botoi Oliviu Petru (SDT) - 6 luni

- Caraş Ştefan Gabriel (SDT) - 1 an

- Goga Alin Vasile (SDT) - 1 an

- Vlad Alexandru - (SDT) - 6 luni
 

Se aprobă propunerile CSUD privind exmatricularea următorilor doctoranzi:

- Airini Roxana (SDF)

- Bucea Petru (SDT)

- Chiş Anca Oana (SDC)

- Georgiu Luminiţa Liana (SDF)

- Paşca Ioana Maria (SDF)

- Puşcaş Sorina Ancuţa (SDC)

- Sîrb Alexandrina Monica (SDC)

- Vasileva Maria (SDC)
HOTĂRÂREA NR. 10.3.6 Se aprobă realocarea unui grant de studii finanţat de la bugetul de stat, fără bursă, în cadrul Şcolii Doctorale de Filologie, dnei drd. Dumitraş (Suciu) Camelia.      
HOTĂRÂREA NR. 10.3.7 Se aprobă acordarea titlului de Doctor Honoris Causa al Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia dlui ing. dr. Dumitru Prunariu, Membru de Onoare al Academiei Române, la propunerea Facultăţii de Ştiinţe Exacte şi Inginereşti.
HOTĂRÂREA NR. 10.3.8
Se aprobă cererea dnei lect. univ. dr. Liana Maria Costea pentru desfăşurarea unor activităţi didactice, în anul universitar 2018-2019, în cadrul Universităţii „Babeş - Bolyai" din Cluj-Napoca, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei. 
HOTĂRÂREA NR. 10.3.9

Se aprobă referatul dnei conf. univ. dr. Laura Cetean-Voiculescu privind efectuarea activităţilor didactice aferente postului de asistent, poziţia 15, din statul de funcţii al Departamentului de Ştiinţe Juridice şi Administrative, de către cadrele didactice drd. Buda Călin şi drd. Gligor Raluca, pe perioada suspendării contractului de muncă al titularului.

HOTĂRÂREA NR. 10.3.10

Se aprobă referatul dlui Pr. prof. univ. dr. Mihai Himcinschi privind declanşarea procedurilor de evaluare externă periodică a domeniului de masterat Teologie şi a programelor de studii universitare de masterat Teologie comparată (masterat de cercetare) şi Mediere interculturală şi interreligioasă (masterat profesional).