Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Senatul UAB
 
Hotărârile Senatului Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia din data de 12.11.2018

 

HOTĂRÂREA NR. 11.1.1

În conformitate cu art. 314 din Legea nr. 1/2011, se aprobă numirea comisiei de analiză pentru investigarea abaterilor disciplinare sesizate prin adresa nr. 23196/08.11.2018, cu următoarea componenţă: 


Preşedinte:
conf. univ. dr. Tudoraşcu Miruna - Decan FDSS
  Membri:

conf. univ. dr. Hurbean Ada - Prodecan FDSS

conf. univ. dr. Cetean Voiculescu Laura - Director DSJA

lect. univ. dr. Begov-Ungur Andreea - reprezentantul Sindicatului UAB

  Secretar: Muntean Luminiţa - jurist Birou Personal Salarizare