Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Senatul UAB
 
Hotărârile Senatului Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia din data de 22.11.2018

 

HOTĂRÂREA NR. 11.1.1

Senatul ia act de solicitarea domnului Prof. univ. dr. Breaz Valer Daniel de suspendare din funcţia de Rector, pe perioada exercitării mandatului de Ministru al Culturii şi Identităţii Naţionale în Guvernul României.

   
  Se aprobă numirea doamnei Prorector Prof.univ.dr. Socol Adela în calitatea  de ordonator de credite al Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia şi exercitarea de către aceasta, cu caracter temporar, a atribuţiilor specifice funcţiei de Rector, pe durata suspendării din funcţia de Rector a domnului Prof.univ.dr. Breaz Valer Daniel.